Issues

This section lists issues - problems on the street network and related matters.

Issues always relate to some geographical location, whether very local or perhaps city-wide.

You can create a new issue using the button on the right.

Listed issues, most recent first:

 • Legalizace průjezdu - Na Pěšinách metro Kobylisy

  Created by Martin Cizek // 1 thread

  Klidná spojka parčíkem mezi ulicí Na Pěšinách a metrem Kobylisy.

  První etapa: V prosinci 2013 byla na Na Pěšinách na křižovatce Na Pěšinách x Ke Koupališti označena jako slepá. Je tu možnost doplnit dodatkovou tabulku "mimo: symbol kola" a to včetně značky při ulicí Ke Koupališti. To by zvýšilo jistotu při používání praktické trasy, ale nikoliv zajistilo legální jízdu po tomto chodníku. V Holandsku jsou obvykle mezi slepou ulicí a křižovatkou stavěny oficiální zkratky pro cyklisty.

  Please sign in to vote.
 • Přechody přerušující cyklostezku na Podolském nábřeží

  Created by Petr Dlouhý // 2 threads

  Páteřní cyklostezku A2 na Podolském nábřeží přerušuje celkem 5 přechodů (2x u čerpací stanice, 2x u vjezdu na Veslařský ostrov a 1x v prodloužení ulice Podolská). Na těchto přechodech by měl cyklista podle dopravních pravidel slézat z kola.

  Edit: V prosinci 2018 byly téměř všechny přechody vyřešeny, zbývá jen ten signalizovaný u Podolské.

  Please sign in to vote.
 • Cykloobousměrka - ulice Františka Kadlece

  Created by Martin Cizek // 2 threads

  Cykloobousměrka části ulice Františka Kadlece (Na Sypkém – Na Stráži). Klidná alternativa frekventované ulice Vosmíkových.

  Je hotový projekt cykloobousměrky pro odbor dopravy MČ P8. Realizace byla zamítnuta policií. Navrhl Václav Kříž.

  Please sign in to vote.
 • Cykloobousměrka - ulice Kubišova

  Created by Martin Cizek // 2 threads

  Ulice Kubišova zjednosměrněná směrem nahoru od roku 2013. Důležité napojení na ulici Nad Rokoskou - paralelní trasa k ulici V Holešovičkách.

  Mezi ulicemi Nad Rokoskou a S. K. Neumanna jednosměrná ve směru nahoru a dostatečně široká. Odboru dopravy MČ P8 bylo navrženo udělat cykloobousměrku v září 2013. Zatím projekt na zobousměrnění nebude zadán. Potřebuje mít větší jistotu, že tudy lidé ve směru dolů jezdí. Jestli jí potřebujete, pište na Odbor dopravy MČ P8.

  Mezi ulicemi Pod Vlachovkou a U Vlachovky zde odbor dopravy MČ P8 s cykloobousměrkou nepočítá, dle vyjádření se nevejde. Jestli jí potřebujete, pište na Odbor dopravy MČ P8.

  Please sign in to vote.
 • Cykloobousměrka - ulice Na Šutce

  Created by Martin Cizek // 0 threads

  Návrh v pasportu možných obousměrek KCD, z r. 2008. Pod Písečnou - Služská. Nejkratší spojení od Bohnic k metru mimo Čimickou.
  Odbor dopravy MČ P8 slíbil v září 2013 zadat vypracování projektu.

  Please sign in to vote.
 • Cykloobousměrka - ulice U Slovanky

  Created by Martin Cizek // 1 thread

  Cykloobousměrnění části ulice U Slovanky. Zjednosměrněna na podzim 2011, zároveň osazena značkami zákaz vjezdu mimo dopravní obsluhu. Opatření bylo zřejmě zamýšleno pro zamezení objíždění ulice Střelničné. Na cyklisty dopadlo zcela zbytečně. Ti totiž ulici Na Slovance také používali místo souběžné Střelničné, což jim ale snad nelze mít za zlé. Ulice U Slovanky je pro obousměrný provoz široká dostatečně a při rychlosti 30 km/h ani není nutné vodorovné značení. Stačí doplnit dodatkové tabulky. Odbor dopravy MČ P8 uvažuje buď o znovu zobousměrnění pro auta nebo o vypracování zadání projektu cykloobousměrky.
  Navrhl Jakub Kara Odboru dopravy MČ P8 v březnu 2013.

  Please sign in to vote.
 • Cykloobousměrka - ulice Na Malém klínu

  Created by Martin Cizek // 0 threads

  Krátký úsek cykloobousměrky ulicí Na Malém klínu. Návrh v pasportu možných obousměrek KCD, z r. 2008, klidové vedení A28 podél Střelničné.

  V roce 2013 po Odboru dopravy MČ P8 požadoval Jakub Kara. Odbor dopravy MČ P8 slíbil v září 2013 zadat vypracování projektu (VK).

  Please sign in to vote.
 • Cykloobousměrka - ulice Palmovka

  Created by Martin Cizek // 1 thread

  Cykloobousměrka ulicí Palmovka. Rychlejší a snadnější spojení Palmovky-parku Pod Plynojemem a Krejcárku. Ulice je dostatečně široká. Pro snadný vjezd na pěší zónu Palmovky snížení obrubníku.

  Odbor dopravy MČ P8 slíbil v září 2013 zadat vypracovaní projektu.

  Please sign in to vote.
 • Napojení Vítkovské cyklostezky - Kališnická

  Created by Tomáš Kolařík // 1 thread

  Chybějící propojení Vítkovské drážní cyklostezky na ulici Kališnickou a tím i na oblast Ohrady, respektive umožní propojení na vrch Vítkov a tím i na Vítkovskou hřebenovou trasu A25. Umožní přístup na Vítkovskou drážní cyklostezku nejenom cyklistům, ale také chodcům, bruslařům, pejskařům apod.

  Please sign in to vote.
 • Napojení Vítkovské cyklostezky na vrch Vítkov

  Created by Tomáš Kolařík // 1 thread

  Možnost propojení Vítkovské drážní cyklostezky na vrch Vítkov a tím i na Vítkovskou hřebenovou trasou A25.

  Dříve místě zvažovaného nájezdu byla vyšlapaná pěšina¨
  V dubnu 2014 vybudoval Magistrát na místě dřevěné schody.
  Nadále bude pokračovat snaha o vznik plnohodnotného bezbariérového cyklo propojení.

  Please sign in to vote.
 • Napojení Vítkovské cyklostezky - Ohrada

  Created by Tomáš Kolařík // 0 threads

  Vytvoření / zlepšení spojení mezi Vítkovskou drážní cyklostezkou a Vítkovskou hřebenovou trasou A25.

  V mapě je sice zakresleno tečkovaně spojení mezi těmito dvěma cyklostezkami, ale v reálu ji nelze plně využívat - např. za špatného počasí. Propojení by bylo možné také uskutečnit přestavbou chodníku podél tramvajové trati, který dnes obsahuje schody.

  Please sign in to vote.
 • Napojení Vítkovské cyklostezky na Balabenku

  Created by Tomáš Kolařík // 2 threads

  Chybějící propojení Vítkovské drážní cyklostezky na Balabenku. Umožní logické severní zakončení Vítkovské drážní cyklostezky a umožní její využí i pro obyvatele Prahy 8.

  Cyklostezka může využít bez křížení s jinými komunikacemi polní cesty - náspu zrušené trati - pro uskutečnění cyklostezky bude ale nutné vybudovat most přes železniční koridor.

  Toto spojení je uvedeno v Cyklogenerelu pro území městské části Praha 3.

  Please sign in to vote.
 • Napojení Vítkovské cyklostezky na Hlavní nádraží

  Created by Tomáš Kolařík // 1 thread

  Chybějící propojení z Vítkovské drážní cyklostezky na Hlavní nádraží. Umožní logické zakončení vítkovské cyklostezky napojením na vlakovou dopravu a metro C. Spojení by umožnilo i snadnější přístup na Hlavní nádraží pro obyvatele Žižkova a studenty VŠE.

  Místo drahé varianty prodloužení podchodu a výtahů, které je stále vzdálené, by stálo za zvážení jestli by existovala možnost vytvoření koridoru podél kolejí a zřízení závory u přejezdu z posledního nástupiště.

  Propojení vítkovské cyklostezky a Hlavního nádraží je uvedeno v Cyklogenerelu pro území městské části Praha 3.

  Please sign in to vote.
 • Napojení Vítkovské cyklostezky - Husitská - Divadlo Ponec

  Created by Tomáš Kolařík // 1 thread

  Chybějící propojení Vítkovské drážní cyklostezky ke křižovatce Husitská-Trocnovská u divadla Ponec. Umožní připojení na cyklostezku lidem z dolního Žižkova a Karlína. V tomto prostoru se také uvažuje o využití staré dražní budovy jako kavárny - Bajkazyl.

  Toto spojení a Bajkazyl jsou uvedeny v Cyklogenerelu pro území městské části Praha 3.

  Please sign in to vote.

This map shows all issues, whether points, routes, or areas:

Spinner Please wait…
Back to top