Things tagged 'vyresene'

241 issues found for 'vyresene':

 • Vyřešené: Přírodní park Smetanka

  Created by Honza // 1 thread

  Dané místo už je v mapě prahounakole vyznačeno jako problematické včetně fotky. Po každém menším dešti je místo těžko průjezdné zejména s vozíčkem či s dětmi. Nenákladná úprava by výrazně zlepšila průjezdnost. Z mého pohledu se jedná o klíčovou oblast pro malé děti nebo méně zdatné cyklisty. A25 zde navazuje přes A43 na vysočanskou stezku A26 a má návaznost do Dolních Počernic a Klánovic. Opačným směrem pak vede podél Rokytky a Vltavy až do Řeže prakticky po rovině. Kdysi jsem zaslechl o plánech na pokračování vysočanské stezky (A26 a A43) a úpravě panelového povrchu a dalším trasování ke kyjskému rybníku (A25+X1). Nejsem schopen dohledat aktuální informace o tomto záměru.

  Please sign in to vote.
 • Vyřešené: Stojany u nádraží Holešovice

  Created by Václav Římal // 1 thread

  Vytvoření stojanu pro kola u holešovického autobusového nádraží umožní lepší vazbu mezi cestami na jízdním kole a dálkovými autobusy, vlaky i metrem. Toto umístění je praktičtější než B+R, které je relativně daleko od obou vestibulů metra. Navíc oproti B+R umožňuje stání přes noc (výhodné např. pro sdílená kola). V ortofotomapě je návrh umístění stojanu vyznačen modrým obdélníkem. Červený křížek značí obvyklé stání kol u cedule. Parcela 160/13 je v majetku Hlavního města Prahy.

  Please sign in to vote.
 • Částečně vyřešené: Zobousměrnění U Pergamenky

  Created by Stínovlas // 1 thread

  Ulice má dvě části, SZ úsek je dlouhý 120m, JV 220m. Na rozhraní těchto dvou úseků ústí protisměrka z Ortenova náměstí. Krátký 120m úsek do Jankovcovy, která přivádí dopravu k Mostu Barikádníků je ale legálně v neprůjezdný a cyklista tak musí objíždět celý blok (celkem 800m místo 120m). SZ úsek je dostatečně široký, aby v něm mohla kola jezdit proti autům bez jakékoliv úpravy. Běžně to tak dělám a protijedoucím autům se bezpečně vyhnu. Zobousměrnění JV části není tak kritické - k průjezdu v protisměru existuje rozumná (byť poněkud rušnější) alternativa Jankovcova. Tato část je také o něco užší a vyhnutí cyklisty s autem v protisměru není zcela bezproblémové, pokud zrovna na obou stranách ulice parkují auta. Celou JV část zabírá modrá parkovací zóna. Aut je tu málo a více než polovina parkovacích míst trvale zeje prázdnotou. Navrhuji tedy změnit šikmé stání na levé straně ulice (ve směru jednosměrky) na podélné. Všechna auta, která tam dnes parkují, se i nadále bez problému vejdou a profil ulice se rozšíří tak, že by tam šlo udělat i regulérní obousměrnou ulici a ne jen cykloprotisměrku. Nevím, jestli má cenu posílat na úřady jako dva samostatné podněty, nebo jeden společný -- zobousměrnění SZ části je výrazně kritičtější a bylo by škoda, kdyby neprošlo kvůli zamítnutí návrhu jako celku (kvůli změně parkovacího režimu v JV části).

  Please sign in to vote.
 • Vyřešené: Cykloobousměrka - Na Břevnovské pláni

  Created by User 175 (deleted) // 2 threads

  Ulice Na Břevnovské pláni, je výborná, pro cestu z Řep na Ladronku, jedná se o ulici souběžnou s Bělohorskou, takže provoz je zde minimální a to je pro cyklisty pohodlné. Bohužel tato silnice je jednosměrná, takže ve směru na Ladronku se musí přejet velice frekventovaná Bělohorská (2 pruhy v každém směru + tramvajový pás; dokonce v mapě označená jako velice nebezpečné místo) a poté s velkou a zbytečnou zajížďkou se vracet na Bolívarovu, i když se mohlo jet krásně, přímo a plynule. Proč zobousměrněnit: 1) Bezpečnost - Nebude se muset přejíždět frekventovaná Bělohorská, 2) Plynulost - kvůli přejezdům Bělohorské se musí minimálně 2x zastavit, a zase rozjet což cyklistu stojí spoustu sil. 3) Napojení na již vzniklé cykloobousměrky Čistovická a U Boroviček

  Please sign in to vote.
 • Vyřešené: Zobousměrnění pro cyklisty

  Created by Ondřej Zeman // 3 threads

  Při jízdě po cyklostezce A1 ve směru od Holešovic na Podbabu jezdí cyklisté touto trasou - několik desítek metrů v protisměru, ale po rovině. Podle současného dopravního značení by měli vyjet do kopce po nájezdu na most a za ním opět dolů (stejně jako auta). Téměř nikdo to však pochopitelně nedělá. Zmíněný úsek je široký a po straně má ještě štěrkovou plochu sloužící jako parkoviště. Stačilo by snadné doplnění dodatkové tabulky pod značku jednosměrky pro povolení průjezdu cyklistů v obou směrech. Na konci by však bylo vhodné umístit upozornění na nutnost dát přednost zprava (autům a cyklistům sjíždějícím z mostu).

  Please sign in to vote.
 • Vyřešené: Změny u cykloobousměrek v Karlíně

  Created by Vratislav // 1 thread

  Podle interních informací se uvažuje o změnách dopravního režimu v Karlíně, uvažuje se až o zrušení obousměrné jízdy na kole v některých ulicích. Prahou na kole požádalo bezmotorové uživatele karlínských ulic o vyplnění ankety (anketa už byla uzavřena) a bude se tématu dále věnovat. Prosím, máte-li v Karlíně konkrétní problémová místa, založte jim zvláštní podněty.

  Please sign in to vote.
 • Vyřešené: Při zřízení ZPS nerušit cykloobousměrky v Karlíně

  Created by Vratislav // 6 threads

  Připravovaná podoba zřízení zón placeného stání zcela nelogicky současně ruší většinu cykloobousměrek v Karlíně. Jedná se o výsledek dlouhodobého iracionálního tlaku některých jedinců na TSK, kteří jsou proti cykloobousměrkám v Karlíně osobně zaujatí (až do té míry že neváhali vyfabrikovat a v odborném tisku publikovat údajné zhoršení bezpečnosti po zřízení cykloobousměrek. Následně se ukázalo, že jejich studie použila napřesná data). Nyní se "podařilo" začlenit zrušení cykloobousměrek do projektu zón placeného stání. Nebude-li to odvráceno na poslední chvíli, zadá samospráva stanovení v této ničivé podobě. Přitom kdyby samospráva chtěla, lze stanovit pouze zopoplatnění stávajících parkovacích stání bez zrušení cykloobousměrek.

  Please sign in to vote.
 • Vyřešené: Cyklopřejezd Nuselská

  Created by Honzin // 2 threads

  Označení cyklopřejezdu trasy A23 na Nuselské ulici. Pro vozidla není o křížení cyklistů žádná zmínka ač z pohledu cyklotrasy to jako přejezd označené je. Osobně tedy využívám přechod pro chodce.

  Please sign in to vote.
 • Vyřešené: Vyrovnání spojky A43 k vozovně Hloubětín

  Created by rtc // 1 thread

  Tento úsek býv. trati zůstal po odstranění kolejnic neupravený, především tu zůstaly pražce zarůstající keři, což podstatně znepříjemňuje průjezd. Jakožto jeden z mála bezbariérových nájezdů na A26 z Hloubětína/Mochovské by si tento zasloužil vyrovnat, tj. vytrhat pražce a vysypat štěrkem.

  Please sign in to vote.
 • Vyřešené: Kruhový objezd Klíčov

  Created by Jan Fiala (Kalimero) // 0 threads

  Šestiramenná křižovatka ulic Čakovická, Letňanská, Ke Klíčovu, Obvodová. Kruhový objezd se zde plánuje již mnoho let. Nyní TSK připravuje podklady pro stavební povolení, práce začnou koncem roku 2015 nebo začátkem roku 2016. Projekt bude pravděpodobně z hlediska cyklistické dopravy zastaralý. Bylo by dobré dohlédnout na začlenění cyklistických opatření.

  Please sign in to vote.
 • Vyřešené: Mezitraťová - Pod Šancemi "neztratíš se"

  Created by Václav Kříž // 1 thread

  V červenci 2012 dle streetview na tomto místě spojka do ulice Pod Šancemi označena jako slepá. Pod značku slepá ulice doplnit dodatkovou tabulku "mimo: symbol kola". Zlepší orientaci a jistotu, zvýší povědomí o tom, že ulicí lze dojet například k Nádraží Libeń. Zvýší využívání trasy i důvěru lidí na kole k dopravnímu značení.

  Please sign in to vote.
 • Vyřešené: Dvořákovo nábřeží - rampa k náplavce: chybějící hladká stopa

  Created by Steve // 1 thread

  Na Dvořákově nábřeží je sjezd na náplavku (cyklotrasa A2) vydlážděn dlažebními kostkami, alias kočičími hlavami. Chybí zde "hladká" stopa, kterou můžeme najít např. mezi Čechovým a Štefánikovým mostem (takže, když se chce, tak to jde). Jízda po kostkách je nepříjemná, poškozuje kolo, je ne příliš bezpečná a raději volím jinou cestu.

  Please sign in to vote.
 • Vyřešené: Staroměstské nám. stojany

  Created by Jitka // 2 threads

  U stojany pro domácí i přespolní. Návštěvníky informačního centra a dálkové cyklisty. "Cyklisté vítání " Pracující v okolních kancelářích a obchodech. Informační centrum Czech Tourism není proti. Musím zjisti zájem či námitky okolních subjektů.

  Please sign in to vote.
 • Vyřešené: Cyklochodník po nábřeží k Tržnici

  Created by Jirka // 1 thread

  Z mě neznámého důvodu sdílená stezka pro chodce a cyklisty končí ještě před železničním mostem a dále k Tržnici tak cyklisté pokračují nelegálně (přitom až po křižovatku s Argentinskou je chodník stále stejně široký jako před železničním mostem). Proto navrhuji legalizaci (jako sdílenou stezku pro chodce a cyklisty) prodloužit až po křižovatku s Argentinskou. Dále se dá po nábřeží pokračovat v provozu, případně jet po nově zlegalizovaných úsecích podél Argentinské. Výhledově by bylo pěkné přidat logický sjezd do vozovky před Tržnicí a přejezdy napojující stezku podél Argentinské. Pouhá legalizace by ale měla snad jít rychle a bezproblémově.

  Please sign in to vote.
 • Vyřešené: Nelze se dostat do Bubenské

  Created by Jenda // 1 thread

  Ze severovýchodní části chodníku byla vytvořena stezka pro chodce a cyklisty. Dřív jsem najel ze Štvanice na magistrálu (nebylo to úplně jednoduché, ale nějak to vždycky šlo) a jel jsem do Bubenské v silnici. Teď jsem povinen použít chodník a jediná legální možnost jak se dostat do Bubenské je skočit na konci mostu z obrubníku do proudu odbočujících aut. To jako vážně? Navíc v Bubenské je od podzimu cyklopruh, takže se asi předpokládá, že tam cyklisté jezdit budou - jak se tam ale mají dostat? Možný postup: - Přelepit značku Stezka pro chodce a cyklisty. To je možné ihned s minimálními náklady. - Nahradit značku Stezkou pro chodce s dodatkovou tabulkou Cyklistům vjezd povolen (model Rašínovo nábřeží mezi Výtoní a Palackého mostem) - Budoucí instalaci stezek konzultovat s někým, kdo se vyjádří, zda to na daném místě nezpůsobí problém. Například se mnou. - Odstranit z vyhlášky povinnost používat stezku.

  Please sign in to vote.

41 threads found for 'vyresene':

No library items found for 'vyresene'.

No planning applications found for 'vyresene'.

Spinner Please wait…
Back to top