Things tagged 'vyresene'

221 issues found for 'vyresene':

 • Vyřešené: Lupáčova - druhá část cyklozobousměrnění

  Created by Václav Římal // 1 thread

  Lupáčova ulice byla na podzim 2014 zobousměrněna pro jízdní kola v úseku Chelčického - Táboritská, před ZŠ. Pro zvýšení smyslu tohoto opatření je žádoucí zprůjezdnit také úsek Rokycanova - Chelčického, který se teď musí dost absurdně objíždět po kostkách a se zajížďkou okolo bloku.

  Please sign in to vote.
 • Vyřešené: Cyklopruh Argentinská - od U Průhonu dál na sever

  Created by Matej // 1 thread

  Navrhuju vyznačení cyklopruhu na Argentinské ulici a to minimálně v úseku od křižovatky s ulicí U Průhonu dál na sever (až po řadící pruhy křižovatky s ulicí Plynární. Smíšený chodník na opačné straně není použitelný pro jízdu ve směru Most Barikádníků. Jedná se o pouhou legalizaci jízdy po široké krajnici, pro kterou platí zákaz zastavení. Příjemným by byl plynulý přechod v pravý řadící pruh křižovatky s ulicí Plynární.

  Please sign in to vote.
 • Vyřešené: Zabraňme plošnému zákazu jízdy na kole v pěších zónách v centru

  Created by Vratislav // 8 threads

  Důvodem je, že po zákazu segwayí přešly rogue firmy na elektrické koloběžky. Plošný rozsah uvažovaného zákazu není znám, mapka ukazuje možné maximum. O věci se má jednat na radě MČ v úterý 2.5.2017. Záměr zakázat jízdu na kole potvrdil na FB radní pro dopravu na Praze 1 Richard Bureš. EDIT 2.5.: Záměr byl schválen pro další kroky připravujeme elektronickou petici na webu Auto*matu a případně další akce. Kdo máte zájem, přihlaste se do skupiny Praha 1 a okolí. A rozhodně pište dál radním, ať to revokují.

  Please sign in to vote.
 • Vyřešené: Legalizace chodníku (ul. K Verneráku–Kunratice)

  Created by MartinŠ // 1 thread

  Navrhuji legalizaci chodníku podél strmého stoupání na ulici K Verneráku v Kunraticích. Cyklisté zde po silnici nestoupají téměř nikdy, je to nebezpečné a velmi obtížné. Jde o nejkratší a nejpohodlnější spojení mezi Kunraticemi a Chodovem. Řešením by bylo vyznačit stezku pro chodce s povoleným vjezdem cyklistů (C7+E13).

  Please sign in to vote.
 • Vyřešené: Nekvalitní stojany u Rudolfina

  Created by jbohac // 1 thread

  Nedávno instalované stojany u Rudolfina jsou velmi chatrné konstrukce. Dva jsou již zničené - ulomené z patek, kterými drží na asfaltu. Zamknout kolo k takovému stojanu považuji za nebezpečné, zloděj ho může snadno celý ulomit, vyvléknout ze zámku a ukrást kolo.

  Please sign in to vote.
 • Vyřešené: Vyjasnit a vyznačit stezku

  Created by Jenda // 1 thread

  Při jízdě ze severu (nebo z Dělnické) je poslední cedule Stezka pro chodce a cyklisty na křižovatce Dělnická x Argentinská. Pak pokračuje „chodník“, ale stezka není nijak oficiálně ukončena -- každopádně tam je mnoho možností, jak se tam můžou objevit chodci (autobusová zastávka, přechody, pěšky od Vltavské…), kteří o stezce nevědí (pokud tam vůbec pokračuje).

  Osobně ze stezky sjíždím těsně před viaduktem, ale připadám si na ní ne úplně očekáván (a nedivím se, když tam ty značky nejsou). Ale zase nechci jet po silnici, protože řidiči aut budou mít pocit, že mám použít stezku.

  Navrhovaná oprava: označit někde konec & udělat tam pohodlný sjezd.

  Please sign in to vote.
 • Vyřešené: Stojan, Elektrické podniky - Bubenská

  Created by Jirka // 1 thread

  3-5 stojanů typu obrácené U. Před kancelářskou budovou Elektrických podniků (Bubenská 1) chybí stojany a vídám zde opřená kola. Nedaleko se nachází také cykloprodejna. Vhodné lokality pro umístění naznačeny v mapě - naproti hlavnímu vchodu. Buď možno umístit podél zdi parkoviště -> atraktivnější, případně u trávníku u východu z podchodu Bubenské.

  Please sign in to vote.
 • Vyřešené: Stojan AVU

  Created by Jirka // 2 threads

  3 - 5 obrácených U vlevo od hlavního vchodu do Akademie výtvarných umění. - V daném místě by stojany nepřekážely chodcům - Parkování kol by bylo zajištěno komfortně blízko vchodu do školy

  Please sign in to vote.
 • Vyřešené: Nad Královskou oborou obousměrně

  Created by Ondřej Zeman // 1 thread

  Doplnit možnost obousměrného provozu cyklistů v krátkém úseku ulice Nad Královskou oborou. Neexistuje žádný důvod proč by tudy cyklisté nemohli jezdit obousměrně stejně jako v celé zbylé trase této ulice. Jednosměrka zde existuje jenom proto, aby tudy tranzitní automobilová doprava neobjížděla trvale ucpanou oblast Letenské křižovatky.

  Please sign in to vote.
 • Vyřešené: Cesta podél Mariánských hradeb - značení

  Created by Pepa // 1 thread

  A15 směrem do centra vede podél Mariánských hradeb po parkové cestě (po paralelní silnici není možno jet, je příliš úzká a věčně ucpaná auty). Ovšem po parkové cestě od rána chodí turisté nahoru na hrad, cyklisty zde nečekají, děsí se jich a uskakují. Pomohlo by jim nakreslit na cestu cyklopruh či jen šipky s logem kola.

  Please sign in to vote.
 • Vyřešené: Cyklopruhy Veletržní

  Created by Petr Dlouhý // 1 thread

  Po dostavbě tunelu Blanka by bylo vhodné upravit ulici Veletržní do konfigurace 1+1 pruh pro auta. Taková úprava má silnou podporu místních obyvatel i místní politické reprezentace vzešlé z komunálních voleb 2014. Během této úpravy by bylo velmi žádoucí, aby v této ulici vznikly cyklopruhy.

  Please sign in to vote.
 • Vyřešené: Cykloobousměrka Osadní

  Created by Evael // 1 thread

  Zobousměrněním dvou jednosměrných bloků v Osadní ulici by se vytvořila klidnější alternativa k jízdě po Komunardů. Ulice je široká dost, stačilo by přidat značení.

  Please sign in to vote.
 • Vyřešené: Špatně zvolený druh povrchu cyklostezky A2

  Created by Topič // 1 thread

  Zdravím všechny, po nedávné opravě vystouplého kanálu pod Libenským mostem, došlo i k dosypání nové vrstvy štěrku na původní udusanou cestu. Z mého pohledu je štěrk nevhodný z důvodu jeho fyzickým vlastnostem v podobě drobných jehliček které mi za 3-měsíce používání způsobili 5xdefekt na pneumatikách. Jezdil jsem tudy 4x týdně po celý rok bez defektů, po této zkušenosti si cestu ulehčuji jízdou od bufetu U Žabáka po Voctářova a dál po ul. Rohanské nábřeží. Tato cesta mezi auty není příjemná, ale lepší než po cestě do práce nebo z ní měnit duši.

  Please sign in to vote.
 • Vyřešené: Lávka nad MÚK Malovanka - bezbariérovost

  Created by mroz // 1 thread

  Když jedu od Větrníku z kopce ul. Radimovou až na její konec (je slepá) a potřebuji se dostat dál do Parléřovy, musím překonat diagonálně křižovatku Patočkova-Pod Královkou (tj. buď vyčekat dvě červené, z nichž ta první je dost dlouhá, nebo prasit), anebo využít lávku. Na lávku (nepříliš využívanou, zdá se) je nájezd ze strany od Petynky, ale na druhé (u Pyramidy) jsou schody (nebo minivýtah, do kterého kolo nedáte). Když vezu dítě na sedačce, je to nepříjemné, pro slabší pohlaví skoro nemožné. Nevím, zda se to má řešit v souvislosti ze zastřešením nebo zazeleněním křižovatky, ale něco by to udělat chtělo.

  Please sign in to vote.
 • Vyřešené: Cyklostezka podél Rokytky v úseku Sokolovská - Mlékárenská

  Created by Petr Dlouhý // 1 thread

  Krátký úsek cyklostezky mezi ulicemi Sokolovská a Mlékárenská na celopražsky významné trase A26 má stále ještě bahnitý povrch. Toto je velice nepříjemné zvlášť za vlhka, kdy se kolo ušpiní a cyklista může do bahna zapadnout. Prosím o vydláždění tohoto ani ne 200 m dlouhého úseku. Do doby, než bude cesta vydlážděna bych považoval za vhodné jí zpevnit pomocí jemného štěrku.

  Please sign in to vote.
 • Vyřešené: Přejezd cyklotrasy A26 přes Sokolovskou

  Created by Petr Dlouhý // 1 thread

  Křížení cyklotrasa A26 přes ulici Sokolovskou není uzpůsobeno pohybu cyklistů. Jsou zde zřízeny pouze přechody pro chodce, nikoliv však přejezdy pro cyklisty. V současné době tak musí stovky cyklistů denně, kteří tuto ulici kříží, podle zákona slézat z kola a tlačit ho přes přechody. Prosím o zřízení odpovídající úpravy, která by umožnila překonání této ulice bez slézání z kola.

  Please sign in to vote.
 • Vyřešené: Oprava povrchu A2, nejhorší úsek

  Created by Václav Kříž // 2 threads

  Na stezce se tvoří koleje a následně louže. V závislosti na počasí mohou zůstat několik dní. Jet krokem aby se člověk nepocákal je nepříjemné. Stejně tak přinést si do bytu kolo, ze kterého kape špína. Problém se navíc kombinuje s tmou, na stezce není osvětlení, louže nejsou vidět. Kvůli tmě a loužím je stezka především na podzim a v zimě hůře použitelná. Toto vše jakoby uživatelům říkalo: „nepočítá se s tebou, Praha si neváží toho, že po ní jezdíš na kole.“

  Please sign in to vote.
 • Vyřešené: Křižovatka ulic Bulovka - Povltavská Praha

  Created by Petr Jirman // 2 threads

  Při odbočování z ulice Bulovka na Povltavskou směrem vpravo není označen pruh pro cyklisty. V případě, že člověk využije přechod pro chodce, musí kolo tlačit až na cyklostezku A2, EV7, Vltavská. Naopak při odbočování z ulice Povltavská do ulice Bulovka cyklista musí zastavit dopravu a stát uprostřed pruhu, aby odbočil, přičemž auta jezdí nadále okolo něho v obou směrech. V případě, pokud by chtěl využít jediného přechodu, dostane se do místa, ze kterého nevede ani chodník, ani se nedostane bezpečně do protisměru, aby pokračoval dále po cyklostezce A27 směr Prosek, která nemá samostatný pruh pro cyklisty. Snížení rychlosti aut v kombinaci s 2. přechodem by umožnilo cyklistům lepší průjezd/průchod křižovatkou (levnější varianta). Nejvhodnější by však bylo vybudovat v tomto místě kruhový objezd. Vyřešila by se tím jak rychlost aut jezdících v obou směrech, tak plynulé odbočení cyklistů do ulice Bulovka.

  Please sign in to vote.

40 threads found for 'vyresene':

No library items found for 'vyresene'.

No planning applications found for 'vyresene'.

Spinner Please wait…
Back to top