Things tagged 'vyresene'

235 issues found for 'vyresene':

 • Vyřešené: Kruhový objezd Klíčov

  Created by Jan Fiala (Kalimero) // 0 threads

  Šestiramenná křižovatka ulic Čakovická, Letňanská, Ke Klíčovu, Obvodová. Kruhový objezd se zde plánuje již mnoho let. Nyní TSK připravuje podklady pro stavební povolení, práce začnou koncem roku 2015 nebo začátkem roku 2016. Projekt bude pravděpodobně z hlediska cyklistické dopravy zastaralý. Bylo by dobré dohlédnout na začlenění cyklistických opatření.

  Please sign in to vote.
 • Vyřešené: Mezitraťová - Pod Šancemi "neztratíš se"

  Created by Václav Kříž // 1 thread

  V červenci 2012 dle streetview na tomto místě spojka do ulice Pod Šancemi označena jako slepá. Pod značku slepá ulice doplnit dodatkovou tabulku "mimo: symbol kola". Zlepší orientaci a jistotu, zvýší povědomí o tom, že ulicí lze dojet například k Nádraží Libeń. Zvýší využívání trasy i důvěru lidí na kole k dopravnímu značení.

  Please sign in to vote.
 • Vyřešené: Dvořákovo nábřeží - rampa k náplavce: chybějící hladká stopa

  Created by Steve // 1 thread

  Na Dvořákově nábřeží je sjezd na náplavku (cyklotrasa A2) vydlážděn dlažebními kostkami, alias kočičími hlavami. Chybí zde "hladká" stopa, kterou můžeme najít např. mezi Čechovým a Štefánikovým mostem (takže, když se chce, tak to jde). Jízda po kostkách je nepříjemná, poškozuje kolo, je ne příliš bezpečná a raději volím jinou cestu.

  Please sign in to vote.
 • Vyřešené: Staroměstské nám. stojany

  Created by Jitka // 2 threads

  U stojany pro domácí i přespolní. Návštěvníky informačního centra a dálkové cyklisty. "Cyklisté vítání " Pracující v okolních kancelářích a obchodech. Informační centrum Czech Tourism není proti. Musím zjisti zájem či námitky okolních subjektů.

  Please sign in to vote.
 • Vyřešené: Cyklochodník po nábřeží k Tržnici

  Created by Jirka // 1 thread

  Z mě neznámého důvodu sdílená stezka pro chodce a cyklisty končí ještě před železničním mostem a dále k Tržnici tak cyklisté pokračují nelegálně (přitom až po křižovatku s Argentinskou je chodník stále stejně široký jako před železničním mostem). Proto navrhuji legalizaci (jako sdílenou stezku pro chodce a cyklisty) prodloužit až po křižovatku s Argentinskou. Dále se dá po nábřeží pokračovat v provozu, případně jet po nově zlegalizovaných úsecích podél Argentinské. Výhledově by bylo pěkné přidat logický sjezd do vozovky před Tržnicí a přejezdy napojující stezku podél Argentinské. Pouhá legalizace by ale měla snad jít rychle a bezproblémově.

  Please sign in to vote.
 • Vyřešené: Nelze se dostat do Bubenské

  Created by Jenda // 1 thread

  Ze severovýchodní části chodníku byla vytvořena stezka pro chodce a cyklisty. Dřív jsem najel ze Štvanice na magistrálu (nebylo to úplně jednoduché, ale nějak to vždycky šlo) a jel jsem do Bubenské v silnici. Teď jsem povinen použít chodník a jediná legální možnost jak se dostat do Bubenské je skočit na konci mostu z obrubníku do proudu odbočujících aut. To jako vážně? Navíc v Bubenské je od podzimu cyklopruh, takže se asi předpokládá, že tam cyklisté jezdit budou - jak se tam ale mají dostat? Možný postup: - Přelepit značku Stezka pro chodce a cyklisty. To je možné ihned s minimálními náklady. - Nahradit značku Stezkou pro chodce s dodatkovou tabulkou Cyklistům vjezd povolen (model Rašínovo nábřeží mezi Výtoní a Palackého mostem) - Budoucí instalaci stezek konzultovat s někým, kdo se vyjádří, zda to na daném místě nezpůsobí problém. Například se mnou. - Odstranit z vyhlášky povinnost používat stezku.

  Please sign in to vote.
 • Vyřešené: Legální průjezd od Na Florenci směrem na Těsnov a dál k Vltavě.

  Created by Jan Krcmar // 1 thread

  Vzhledem k tomu, kolik cyklistů jede do Florentina v ulici Na Florenci (já teď nově denně domu z práce), chtělo by to zlegalizovat jízdu na kole v opačném směru. - V současné době se musí v ulici Na Florenci směrem z Masaryčky odbočit pod magistrálu. Tam by to chtělo umožnit,aby kola mohla pokračovat legálně dál. Teď se tam jezdí přes přechod pro chodce a ostrůvek. - Na křižovatce Na Florenci / Sokolovská / Těšnov povolit cyklistům pokračovat rovně (teď je tam přikázaná jízda buď doprava nebo doleva) - Poté legální jízda po tramvajových kolejí až do místa, kde je vjezd na parkoviště. Abychom tam nemuseli jezdit ilegálně. Edit (admin): Podnět je již pokryt v těchto dílčích, je žádoucí řešit to spíš po částech: https://www.cyklistesobe.cz/issues/141-cykloobousmerka-tesnov https://www.cyklistesobe.cz/issues/1098-odboceni-na-krizovatce-tesnov https://www.cyklistesobe.cz/issues/107-moznost-odboceni-cyklistu-na-florenci-x-krizikova

  Please sign in to vote.
 • Vyřešené: Lupáčova - druhá část cyklozobousměrnění

  Created by Václav Římal // 1 thread

  Lupáčova ulice byla na podzim 2014 zobousměrněna pro jízdní kola v úseku Chelčického - Táboritská, před ZŠ. Pro zvýšení smyslu tohoto opatření je žádoucí zprůjezdnit také úsek Rokycanova - Chelčického, který se teď musí dost absurdně objíždět po kostkách a se zajížďkou okolo bloku.

  Please sign in to vote.
 • Vyřešené: Cyklopruh Argentinská - od U Průhonu dál na sever

  Created by Matej // 1 thread

  Navrhuju vyznačení cyklopruhu na Argentinské ulici a to minimálně v úseku od křižovatky s ulicí U Průhonu dál na sever (až po řadící pruhy křižovatky s ulicí Plynární. Smíšený chodník na opačné straně není použitelný pro jízdu ve směru Most Barikádníků. Jedná se o pouhou legalizaci jízdy po široké krajnici, pro kterou platí zákaz zastavení. Příjemným by byl plynulý přechod v pravý řadící pruh křižovatky s ulicí Plynární.

  Please sign in to vote.
 • Vyřešené: Zabraňme plošnému zákazu jízdy na kole v pěších zónách v centru

  Created by Vratislav // 8 threads

  Důvodem je, že po zákazu segwayí přešly rogue firmy na elektrické koloběžky. Plošný rozsah uvažovaného zákazu není znám, mapka ukazuje možné maximum. O věci se má jednat na radě MČ v úterý 2.5.2017. Záměr zakázat jízdu na kole potvrdil na FB radní pro dopravu na Praze 1 Richard Bureš. EDIT 2.5.: Záměr byl schválen pro další kroky připravujeme elektronickou petici na webu Auto*matu a případně další akce. Kdo máte zájem, přihlaste se do skupiny Praha 1 a okolí. A rozhodně pište dál radním, ať to revokují.

  Please sign in to vote.
 • Vyřešené: Legalizace chodníku (ul. K Verneráku–Kunratice)

  Created by MartinŠ // 1 thread

  Navrhuji legalizaci chodníku podél strmého stoupání na ulici K Verneráku v Kunraticích. Cyklisté zde po silnici nestoupají téměř nikdy, je to nebezpečné a velmi obtížné. Jde o nejkratší a nejpohodlnější spojení mezi Kunraticemi a Chodovem. Řešením by bylo vyznačit stezku pro chodce s povoleným vjezdem cyklistů (C7+E13).

  Please sign in to vote.
 • Vyřešené: Nekvalitní stojany u Rudolfina

  Created by jbohac // 1 thread

  Nedávno instalované stojany u Rudolfina jsou velmi chatrné konstrukce. Dva jsou již zničené - ulomené z patek, kterými drží na asfaltu. Zamknout kolo k takovému stojanu považuji za nebezpečné, zloděj ho může snadno celý ulomit, vyvléknout ze zámku a ukrást kolo.

  Please sign in to vote.
 • Vyřešené: Vyjasnit a vyznačit stezku

  Created by Jenda // 1 thread

  Při jízdě ze severu (nebo z Dělnické) je poslední cedule Stezka pro chodce a cyklisty na křižovatce Dělnická x Argentinská. Pak pokračuje „chodník“, ale stezka není nijak oficiálně ukončena -- každopádně tam je mnoho možností, jak se tam můžou objevit chodci (autobusová zastávka, přechody, pěšky od Vltavské…), kteří o stezce nevědí (pokud tam vůbec pokračuje).

  Osobně ze stezky sjíždím těsně před viaduktem, ale připadám si na ní ne úplně očekáván (a nedivím se, když tam ty značky nejsou). Ale zase nechci jet po silnici, protože řidiči aut budou mít pocit, že mám použít stezku.

  Navrhovaná oprava: označit někde konec & udělat tam pohodlný sjezd.

  Please sign in to vote.
 • Vyřešené: Stojan, Elektrické podniky - Bubenská

  Created by Jirka // 1 thread

  3-5 stojanů typu obrácené U. Před kancelářskou budovou Elektrických podniků (Bubenská 1) chybí stojany a vídám zde opřená kola. Nedaleko se nachází také cykloprodejna. Vhodné lokality pro umístění naznačeny v mapě - naproti hlavnímu vchodu. Buď možno umístit podél zdi parkoviště -> atraktivnější, případně u trávníku u východu z podchodu Bubenské.

  Please sign in to vote.

41 threads found for 'vyresene':

No library items found for 'vyresene'.

No planning applications found for 'vyresene'.

Spinner Please wait…
Back to top