Things tagged 'cyklopruh'

42 issues found for 'cyklopruh':

 • Ochranný cyklopruh ul. U Kunratické lesa

  Created by MartinŠ // 1 thread

  Navrhuji zřízení ochranných cyklopruhů na části komunikace U Kunratické lesa. Komunikace je na jejich zřízení dostatečně široká (viz panorama mapy.cz). Tyto cyklopruhy by byly cyklisty hojně využívány, už v současnosti jich jezdí na této ulici dost. Zvýšilo by to bezpečnost pro lidi jedoucí ze na trase Chodov – Koleje Jižní Město / Jižní Město / Kunratice. 

  První úsek by začal od místa, kde se za ostrůvkem u příjezdu/výjezdu do OC Chodov ulice rozšřuje, pokračoval by kolem výjezdu z ul. Šustova, trval by až po křižování s trasou A215. To je délka asi 370 metrů, není tolik podstatná, protože kolem Kunratickým lesem vede asfaltka (ne tolik dopravně využitelná) a po straně také nově vybudovaný chodník, který by se dal jednoduše legalizovat (viz nedávný podnět na cyklistésobě.cz).

  Druhý (nejdůležitější úsek) je pro mě křižování s trasou A215 až ul. K Verneráku (směr Kunratice). Důležitý je, protože zde nemá cyklista alternativu ject po asfaltce přilehlým lesem (ta u křižování s A215 končí) a není zde možná ani legalizace podél ulice vedoucího úzkého chodníku. Jedinou alternativou k ulici U Kunratického lesa je využití stezky X411 vedoucí přes sídliště Chodov, která má ale spoustu vad (viz podnět nesmyslná stezka Hroncova). Tam se cyklistovi trasa výrazně prodlouží a zpomalí. Druhý úsek ochranných cyklopruhů by byl dlouhý cca 630 metrů, stezka přes sídliště více než 700 m, s mnohými prudkými zatáčkami, bržděními a stoupáními.

  Please sign in to vote.
 • Plzeňská z centra - integrace cyklo

  Created by vlákno // 1 thread

  Páteřní A14 na Plzeňské není integrována v dopravním řešení ulice, takže jezdit po ní je nepříjemné, zejména do kopce směrem z centra. Alternativní trasy vzhledem k terénu přitom neexistují.
  Ideálně integrovat až k Bucharově, šířkové poměry ulice by měly umožnit zachovat dva jízdní pruhy a přidat cyklopruh.

  Please sign in to vote.
 • Špatné řešení cyklo v Muzejní oáze

  Created by Vratislav // 1 thread

  nstitut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) představil koncepční studii okolí Národního muzea. Koncepční studie reaguje na potřebu revitalizovat tento prostor společně s otevřením zrekonstruovaného muzea, využít tak potenciál pro změnu, který zde vytvořila rekonstrukce muzea a stavba podzemního spojovacího tunelu mezi novou a historickou budovou Národního muzea.

  Prostorem vede páteřní cyklotrasa A24. Provedení má být takové, že bude ve stoupání vedena podél tramvajové zastávky v pruhu šířky 3,75 metru, po vozovce provedené v dlažbě. Což je naprosto nedostatečné.

  Please sign in to vote.
 • Cyklopruh Kolbenova

  Created by schunka // 2 threads

  Kolbenova ulice od náměstí OSN az k vozovně Hloubětín. Silnice je celou dobu dvoupruhová, ale její vytížení dva pruhy nevyužije naplno nikdy. Navíc ve směru z centra je až k metru Kolbenova pravý pruh plně využit na parkování. Nebylo by tedy příliš práce se změnou menatlity a chování lidí v daném místě, jen by se aktuální stav zviditelnil (pruhy na parkování a cyklopruh, značky, ...). Od metra Kolbenova směrem z centra dál na Hloubětín jsou oba pruhy volné. Nicméně dodržování rychlosti tu nikdo neřeší (rovný dlouhý přehledný úsek). Tady nevím jestli pokračovat s pruhem na silnici, nebo klidně na nevyužívaném chodníku.
  Navíc s aktuálně probíhající výstavbou bytových domů u metra Kolbenova naroste potřeba dopravu v okolí řešit, tak proč tuto nepodchytit v zárodku?

  Please sign in to vote.
 • Chybí cyklopruh podél Jelení u křižovatky u Brusnice

  Created by Jiří Kadlec // 1 thread

  Podél ulice Jelení ve směru z centra sice vede cyklopruh, ale ten nečekaně končí v nejhorším možném místě - před křižovatkou s ulicí U Brusnice. Navíc v tomto úseku jsou ve směru z centra dva úzké jízdní pruhy pro auta. V pravém pruhu se často tvoří kolony aut.
  Velice by pomohlo silnici rozšířit a vést cyklopruh nebo aspoň piktokoridor souvisle skrz celou křižovatku, např. v prostoru mezi pravým odbočovacím a levým přímým pruhem, aby byl cyklopruh souvislý a pomohl cyklistům tam, kde je nejvíc potřeba.

  Please sign in to vote.
 • Spojení možných cyklostezek Ruzyně-Řepy

  Created by majkii // 1 thread

  Chtěl bych podat podnět k propojení cyklostezky A34 přes Karlovarskou silnici, což by znamenalo propojení cyklotras Ruzyně a Řep. V tomto 350 m dlouhém velmi nebezpečném úseku hrozí kolize s autem, neboť zde chybí jakýkoli cyklopruh či chodník. Nevím, zda je možné zde něco takového vytvořit, vč. přechodu pro cyklisty přes Karlovarskou silnici. Za současného stavu je zde velmi nebezpečné projíždět hlavně s dětmi, auta zde jezdí dost rychle. Bohužel v těchto místech chybí jakákoli jiná varianta, jak se dostat od nádrže Jiviny (cyklotrasa směr letiště) k velmi příjemné cyklostezce Řepy-Hostivice.

  Please sign in to vote.
 • Stoupací cyklopruh nebo stezka v Chorvatské

  Created by Vratislav // 1 thread

  Ve strmém stoupání Chorvatské je nezbytné zlepšit komfort jízdy ve stoupání. V úvahu připadá zřízení cyklopruhu a v dolní části (Norské) legalizace jízdy po východním chodníku směrem nahoru.

  Aktualizace: Na rok 2017 nebo 18 se zde připravuje odstranění staré hlukové zátěže (dlažby) - je třeba, aby TSK v rámci této akce zřídila ve stoupání ochranný nebo vyhrazený cyklopruh.

  Please sign in to vote.
 • Cyklopruh Ovocným trhem

  Created by BikerSmith // 1 thread

  V případě, že někomu vadí průjezd Na Příkopě, jako jedna z objízdných tras se nabízí Ovocný trh. Náměstí je nyní bohužel nesjízdné - kvůli kočičím hlavám. Vhodný by byl pruh obdobný, jako je na náplavce.

  Please sign in to vote.
 • Cyklopruh Úvoz

  Created by Bill // 1 thread

  Doplnit cyklopruh na Úvoz od Údolní po Grohovu. Není důvod aby tu nebyl. silnice je tak široká, že se do tohoto bruhu v současnosti vejdou dvě osobní auta vedle sebe, tak proč už tam není cyklopruh.

  Please sign in to vote.
 • Přemístění dočasného značení na A. Procházky

  Created by huchasi // 1 thread

  Na ulici Antonína Procházky jsou umístěny čtyři značky upozorňující na stavbu na křižovatce A. Procházky a Pisárecká. Tři z těchto značek (dvě ve směru na centrum, jedna ve směru na Kohoutovice) jsou umístěny v cyklopruhu tak, že nutí cyklistu vyjet do hlavního pruhu, kde bývá ve špčce velký provoz. Všechny značky by se daly s trochou snahy přemístit tak, aby umožnily cyklistům bezpečný průjezd.

  Please sign in to vote.
 • Cyklopruh Pevnostní

  Created by Václav Římal // 1 thread

  Auty velmi frekventovaná ulice zároveň představuje výhodnou spojku z Evropské na Prašný most i pro cyklisty. Zejména ve stoupání by se zde měl zřídit cyklopruh. Šířka je dostatečná.

  Please sign in to vote.
 • Vyřešeno: Nadbytečná dočasná dopravní značka v cyklopruhu

  Created by Tomáš Vokatý // 1 thread

  Značka je odstraněná.
  ---
  Ve vyhrazeném pruhu pro cyklisty je umístěna dočasná značka přechod pro chodce (IP06), tak že nutí projíždějící cyklisty vybočit do vedlejšího jízdního pruhu. Trvalé značení přechodu pro chodce je už více než 1/2 roku. Na TSK Praha hlášeno 5. 5. 2016, zatím bez žádné reakce.

  Please sign in to vote.
 • Nuselský most

  Created by Rudolphs // 1 thread

  Nuselský most je skvělou spojkou mezi centrem města a Prahou 4. Současný stav, kdy je zde na oddělených chodnících smíšený provoz pěších a cyklistů, je dost nešťastný. Minimálně ve směru z centra by byl prostor pro odebrání jednoho pruhu na silnici a zřízení cyklopruhu, zřejmě by se vešel i obousměrný. Náklady na takovéto opatření by byly minimální, mírně vyšší, pokud by bylo realizováno nějaké fyzické oddělení od aut.

  Please sign in to vote.
 • Cyklopiktokoridor + předsunutá stání Tylova x Vejprnická x Skvrňanská

  Created by tomibender // 1 thread

  Zásláno 13.4.2016 na svsmp, zatím bez odpovědi.

  Návrh na změnu dopravního značení na křižovatce Vejprnická x Domažlická x Tylova

  Vážení,

  v první řadě bych Vám chtěl poděkovat za to, jak se zlepšily podmínky pro cyklistickou dopravu v Plzni za poslední léta. Cyklistika je ekologickým způsobem dopravy, nikoliv jen sportem. Proto mi mrzí, že v Plzni chybí více opatření, které by zatraktivnili cyklistiku jako dopravu. Vezměte prosím na vědomí můj návrh, který zjednoší cestu ze Skvrňan do centra města a na Jižní předměstí. Tato trasa má dle názoru mnoha lidí velký potenciál pro dopravu díky minimálním sklonům stoupání, navíc se nachází i v cyklogenerelu Plzně. Můj návrh s minimálními finančními náklady (přeznačení VDZ, dvě značky a jedna dodatková tabulka) zatraktivní cyklistickou dopravu v Plzni.

  Zároveň vás žádám, abych byl vyrozuměn elektronickou cestou o vyřízení mého návrhu a v případě zamítnutí i argumentaci vaši, případně Odboru dopravy MmPlzně a DI PČR, proč to nelze.

  1) Navrhuji přeznačení chodníku, který je minimálně využíván chodci na smíšenou stezku pro pěší a cyklisty, jednosměrnou pro cyklisty ve směru od konce již existující stezky na křižovatce Vejprnická X Křimická až ke sníženému chodníku před zastávkou tramvaje Škoda III. brána.

  2) Vyznačení Cyklistického piktokoridoru (Nápis na vozovce V15) v pravích jízdních pruzích dle náčrtku

  3) V pravých pruzích křižovatky vyznačení „Prostoru pro cyklisty před křižovatkou“

  S pozdravem a přáním krásného dne XYZ

  Please sign in to vote.
 • Povltavská

  Created by vim // 2 threads

  Směrem od Thomayerových sadů se cyklostezka A2 napojuje na ulici Povltavskou. V tomto směru pokračuje cyklostezka po chodníku. Problém nastává ve chvíli, kdy se v protisměru objeví cyklista. Vyhnout se v místě, kde je sloup veřejného osvětlení, není téměř možné. Situaci navíc komplikuje nevhodně umístěné zábradlí směrem do chodníku. Zastavit kolo a počkat až "kolega" projede, je jistě možné, z mého pohledu je však v protisměru a měl by využít přilehlý vyhrazený pruh. Po nedávné stavební úpravě se v tomto úseku (směrem od Troji) objevila značka Vyhrazený jízdní pruh (IP 20a), a to přesně v místě, kde by cyklista měl najíždět na silnici do vyhrazeného (červeného) pruhu. Dle mých aktuálních zkušeností, však značka spíše svádí jet (pokračovat) v tomto směru po chodníku, nevyužít vyhrazený jízdní pruh na silnici a zablokovat cyklisty, kteří jedou druhým směrem legálně po chodníku. Vzhledem k začínající sezóně se v tomto úseku zahušťuje provoz a je jen otázka času, kdy dojde k nějakému zranění.

  Jako zásadní bych tak viděl opatření, které by cyklisty jedoucí směrem od Troji, donutilo sjet do vyhrazeného jízdního pruhu na silnici. V této chvíli je tam umístěna jen žlutá informativní značka o vedení cyklotrasy A2 a již zmíněná značka IP 20a, která má však spíše opačný účinek.

  Děkuji za případné reakce
  Hezký den

  Please sign in to vote.
 • cyklopruhy v Teronské

  Created by Hynek // 2 threads

  Zdravím, jak asi ví každý kdo projíždí Teronskou na Praze 6, loni přestaly být viditelné červeně označené cyklopruhy v úseku mezi Rooseveltovou a skleňákem, a poměrně stabilně v nich parkují auta, přes den i docela souvisle, jedno za druhým. Letos to samozřemě není lepší. Občas na ně zavolám měšťáky, ale raději bych se klonil k přiměřené údržbě těch pruhů - můžete mi někdo poradit kde, koho, jak a jak často pošťuchovat aby ty cyklopruhy zase obtáhli? Máte někdo zkušenosti s kampaní za údržbu když se táhne? Díky, Hynek

  Please sign in to vote.
 • Cyklistická výhybka Prašný most

  Created by Petr Dlouhý // 0 threads

  Podél odbočení na vjezd do tunelu Blanka na Prašném mostě vede piktokoridor. V tomto místě však cyklisté potřebují nejvyšší možnou ochranu. Je velmi žádoucí, aby alespoň podél výjezdu byl vyznačen cyklopruh.

  Please sign in to vote.
 • Vyreseno: Cyklopruhy Veletržní

  Created by Petr Dlouhý // 1 thread

  Po dostavbě tunelu Blanka by bylo vhodné upravit ulici Veletržní do konfigurace 1+1 pruh pro auta. Taková úprava má silnou podporu místních obyvatel i místní politické reprezentace vzešlé z komunálních voleb 2014. Během této úpravy by bylo velmi žádoucí, aby v této ulici vznikly cyklopruhy.

  Please sign in to vote.
 • Integrační opatření Dukelských hrdinů

  Created by Petr Dlouhý // 1 thread

  Ulice Dukelských Hrdinů je pro pražskou cyklodopravu naprosto klíčovou ulicí. Jde o nejzápadnější průjezd Holešovicemi, který je ještě na rovině. Po dostavbě tunelového komplexu Blanka se zde uvolnila kapacita. Je zde tedy možné provést zklidnění ulice a integrační opatření pro cyklisty.

  Bez stavebních úprav je možné provést tato opatření:

  -V místech, kde se vedle parkujících aut nevejde tramvaj by bylo možné zřídit cyklopruh (V19) - dokonce je možné uvažovat americkou variantu za parkujícími auty.
  -V místech tramvajových ostrůvků by mělo být zabráněno autům cyklisty předjíždět. Například piktogramovým koridorem (V20) uprostřed vozovky.
  -Na ostatních místech by měl zřídit piktokoridor (V20), sdílený cyklopruh (z právě schvalované aktualizace zákona o provozu na pozemních komunikacích).

  Také by bylo dobré zajistit hladší průjezd přes dlážděnou křižovatku s Milady Horákové.

  Please sign in to vote.
 • Cyklopruhy nebo buspruhy Patočkova/Milady Horákové

  Created by Petr Dlouhý // 1 thread

  Po dokončení tunelu Blanka by bylo vhodné veškerá řešení pro cyklisty co nejvíce propojovat, jen tak může být dosaženo jejich plné využitelnosti. V oblasti Vozovny Střešovice zeje v jinak relativně souvislých cyklopruzích díra, kterou by bylo vhodné zacelit a kromě Patočkovy tak napojit na ostatní opatření i Střešovickou.

  Ideální by byly souvislé cyklopruhy přes celou osu ulice Milady Horákové/Patočkovy. Vzhledem k šířkovým poměrům by se sem však pravděpodobně nevešli bez zúžení ulice na 1 pruh v každém směru. Jako vhodné řešení (i pro množství autobusů, které tudy projíždějí) se mi tedy zdají vyhrazené jízdní pruhy bus+taxi+cyklo.

  Please sign in to vote.
 • Prodloužení začátku cyklopruhu v Hybernské

  Created by Petr Dlouhý // 0 threads

  Cykloobousměrka Hybernskou ulicí je skvělou spojnicí Starého města a Žižkova. Aby se však dal plně využít její potenciál, je potřeba komfortně vyřešit její napojení na cyklotrasu A25.

  Cyklopruh před nádražím by bylo možné prodloužit až do úseku Hybernské ulice, který přímo navazuje na křižovatku U Bulhara. Úsek je velmi široký, takže místo by se tu našlo jednoduše. Pravděpodobně by stačilo pouze mírně zúžit stávající jízdní pruhy. Pokud by to nebylo možné, ani ubrání pruhu by zde nezpůsobilo žádné dopravní komplikace, vzhledem k nadměrné kapacitě tohoto úseku.

  Pokud by nebylo možné zřídit cyklopruh v celé délce, šlo by ho alespoň prodloužit přes vjezd na nádraží a ukázat tak cyklistům správný průjezd křižovatkou.

  Please sign in to vote.

36 threads found for 'cyklopruh':

No library items found for 'cyklopruh'.

No planning applications found for 'cyklopruh'.

Spinner Please wait…
Back to top