Things tagged 'povrch'

43 issues found for 'povrch':

 • Částečně vyřešené: Vyrovnání spojky A43 k vozovně Hloubětín

  Created by rtc // 1 thread

  Tento úsek býv. trati zůstal po odstranění kolejnic neupravený, především tu zůstaly pražce zarůstající keři, což podstatně znepříjemňuje průjezd. Jakožto jeden z mála bezbariérových nájezdů na A26 z Hloubětína/Mochovské by si tento zasloužil vyrovnat, tj. vytrhat pražce a vysypat štěrkem.

  Please sign in to vote.
 • Lepší povrch A21 (Šeberov – Jižák)

  Created by MartinŠ // 1 thread

  Myslím, že tento úsek stezky A21 je natolik důležitý, že by si zasloužil místo současného povrchu (jakýsi štěrko-písek) normální, hladký asfalt. Stezka by přitáhla více cyklistů a mohlo by se jí projíždět i za horšího počasí, což je normálně téměř nemožné (písek máte všude). Zároveň by se dalo vedle vysadit i stromořadí – zpříjemní cestu v létě, zmírní vítr.

  Please sign in to vote.
 • Lepší povrch v podjezdu

  Created by MartinŠ // 1 thread

  Denně dojíždím tímto podjezdem, součástí stezky A21 pod dálnicí D1. Kromě toho že je dost nízký (což až tolik nevadí), má ale velmi špatný povrch – největší problém je to, když naprší, je to tam plný louží a v zimě to zas namrzá. Povrch by se podle mě upravit dal a zvýšilo by to pohodlnost cesty i bezpečnost.

  Jde o území P11.

  Please sign in to vote.
 • Úzké stoupání v Průběžné

  Created by NightRider // 0 threads

  Ulice Průběžná má tak úzké jízdní pruhy, že se tam vedle sebe nevejde auto s kolem. Směrem dolů (do centra) to nevadí, protože kola jedou stejně rychle jako auta, ale nahoru šplhají krokem a zbytečně překážejí. Pár širších míst na vyhnutí tam je, ale jsou krátká a daleko od sebe. Kde je pruh tak široký, že by se předjíždět dalo, tam jsou zase u kraje metr široké propadlé kanály. Jediná alternativa je A231 přes Gutovu a Ke Strašnické, ale ta je delší, přes chodníky a dlažební kostky.

  Vzhledem k tramvajím není moc místa na nějaké opravdu dobré řešení, ale posunout obrubníky o půl metru blíž k trolejovým sloupům by mohlo jít a úplně by to stačilo. Zbytek chodníku mezi sloupy a domem by byl pořád ještě dostatečně široký.

  Please sign in to vote.
 • Nedokončená cyklostezka EuroVelo 9 podél Svitavy

  Created by Marek Lahoda // 0 threads

  Zhruba 600 m dlouhý úsek Svitavské cyklostezky od ulice Černovická na jih po levém břehu řeky je stále nejen nedokončen, ale zdejší povrch je tak příšerný, že bez horského kola bych se na něj neodvážil. Navíc se jedná o cyklostezku transevropského významu, neboť je tudy vedena trasa EuroVelo 9 mezi Baltským a Jaderským mořem a Greenway K-M-W. Vzhledem k tomu je mi jako Brňákovi, který už několikrát cestoval po Evropě na kole, trapně až na půdu, když si představím, že cyklocestovateli při cestě z jihu najednou cyklostezka z ničeho nic skončí a pokračovat má zřejmě kamsi do křoví.

  Co se týče vlastníků pozemků v inkriminovaném úseku, tak pouze 30 m na jih od Černovické spadá cesta na pozemek soukromých vlastníků, celý jeho zbytek vlastní buď již přímo Statutární město Brno nebo Česká republika - jedná se o nábřeží, kde je hospodářem Povodí Moravy, s.p., a podjezd pod železničním mostem, kde je hospodářem SŽDC. V tomto ohledu by tedy překážky pro dobudování cyklostezky neměly být velké.

  Please sign in to vote.
 • Povrch chodníku

  Created by schunka // 1 thread

  Nově legalizovaný průjezd po chodníku v Ocelkově je takovým danajským darem. Je sice báječné vyšlápnout do kopce bez těsně míjejících aut, ale bylo by lepší nebát se proražení duše, zničení ráfku, či jen pádu z kola. Nerovnosti, které na tomto chodníku jsou, dosahují odporné velikosti.
  Výhody vést po něm bezpečně cyklostezku jsou tím tak poníženy téměř k nule.

  Please sign in to vote.
 • spojka pro pěší a cyklo Pod Krčským lesem - K Výzkumným ústavům

  Created by martpost // 1 thread

  doplněno a opraveno 10.3.16
  Cíl:
  Propojit kratší, pohodlnější, bezpečnější cestou A420 od vyústění ulice Pod Krčským lesem na T křižovatce na ulici V Štíhlách s protilehlým vyústěním ulice K Výzkumným ústavům na T křižovatce s Jalodvorskou, případně zlepšit podmínky ve stávající trase.

  Situace:
  Trasa A420 je mezi ulicemi V Štíhlách a Jalodvorská fakticky přerušena, neexistuje tam komunikace, trasa uhýbá na frekventovnou Vídeňskou a nouzově využívá chodník, který tam ale není příliš vhodný pro souběh pěšího a cyklo provozu. Zřízení průchodu v nejkratším směru mezi dvěma bytovými domy brání soukromé pozemky (zahrady za domy,viz fotomapa). Blíže k Vídeňské leží nevyužitý, ale bohužel částečně oplocený pozemek bývalého autobazaru. Pokud by byla možnost po dohodě vést průchod a průjezd po jeho zadní straně, bylo by to pořád dost výhodné.

  Realizačně nejschůdnější, i když pro pěší téměř bezcenné, by bylo objíždět ulicí V Štíhlách a Pod Jalovým dvorem a pouze zpevnit povrch, případně přetrasovat kratičkou pěšinu mezi slepým koncem ulice Pod Jalovým dvorem a křižovatkou Jalodvorské a K Výzkumným ústavům.

  Původní trasa je použitelná (případně alternativně), pokud bude podél Vídeňské zřízen zatím neexistující chodník s vyhovujícím povrchem a pokud možno prostorově oddělenou pěší a cyklo sekcí (šířka postačuje). Budou vybudovány nájezdy a přejezdy v křižovatkách (především V Štíhlách - Vídeňská) a aspoň piktokoridorem doznačeny úseky vedené po ulici V Štíhlách (po obou stranách ulice). Chodník podél ulice V Štíhlách je uzoučký, ale ulice není tak frekventovaná, aby piktogramy nestačily. Asi bude nutné omezit parkování mezi křižovatkou U Krčského lesa a Vídeňskou. Ale podle fotomapy jsou tam hlavně výjezdy z garáží domu a maximálně 6 parkovacích míst v mezerách. V minimalistickém případě jde aspoň o poslední metry před křižovatkou.

  Please sign in to vote.
 • Pojizerská cyklostezka Mezi Česanou a čističkou

  Created by Bóřa // 1 thread

  Během podzimu probíhají stavební úpravy na železnici. Úsek mezi Česanou a čističkou přitom dostal pěkně zabrat. Přitom město tuto část celkem nedávno pěkně spravilo recyklátem.
  - Těžká technika vyjela v nezpevněném úseku koleje, kde se při dešti vytvořily obrovské kaluže, mezi kterými je bahno.
  - Velké množství panelů prasklo pod těžkými náklaďáky.

  Je s drahami domluvené uvedení cesty do původního stavu případně finanční náhrada?

  Please sign in to vote.
 • Přejezd přes Výstavní u Opatovské a legalizace

  Created by Vratislav // 2 threads

  Podchod pod Výstavní, jako nástupní prostor do zelené zóny, má schodiště. Pro jízdu na kole je tedy žádoucí udělat zde přejezd pro cyklisty a legalizovat přilehlý chodník k ulici Nešporova tak, aby bylo možné pokračovat do sídliště vedlejšími ulicemi.

  Please sign in to vote.
 • Povrch Filipínského

  Created by MCMD // 0 threads

  Jestli má být ulie filipínského cyklostezka (a nemá se jezdit na kole po Jílkove), potřebuje povrch této ulice opravu. Betonové panely jsou hrbolaté, s mezerami, a nedá se na nich jet víc než 15km/h (a to mám horské kolo s odpruženou vidlicí).

  Please sign in to vote.
 • Riegrova - jízda přes zpomalovače

  Created by Luboš // 0 threads

  V ulici Riegrova jsou umístěny přes komunikaci dva příčné zpomalovače a jízda je snížena na 20km/hod. Parkující vozidla téměř neustále zabraňují cyklistům jízdu mezi zpomalovačem a obrubníkem a nutí je zbytečně zpomalovače přejíždět. Doporučuji kolem zpomalovačů vodorovným značením na vozovce ve vhodné délce zakázat zastavení vozidel a tím umožnit cyklistům jízdu mezi zpomalovačem a obrubníkem.

  Please sign in to vote.
 • Propojení centra z Malinovského nám.

  Created by Nela // 0 threads

  Pěší zóna v centru města bude zanedlouho plně zpřístupněna pro cyklisty. Dostat se do centra například z ulice Cejl na Kobližnou je nejlogičtější přes Malinovského náměstí. Avšak dopravní značka B 1 "Zákaz vjezdu všech vozidel" s dodatkovkou "Mimo MHD, taxi a zásobování" průjezd neumožňuje.
  Navrhuji tedy výměnu svislé dopravní značky B 1 za B 11 "Zákaz vjezdu všech motorových vozidel" se zachováním dodatkové značky a výměnu povrchu pro bezpečnější a pohodlnější průjezd, a to za asfaltový kryt nebo dlažbu se všemi hranami řezanými.

  Please sign in to vote.
 • "Drncáky" na přejezdech

  Created by Luboš // 0 threads

  Velmi častým problémem jsou tzv. "drncáky" na přejezdech komunikací. Vysoko usazené obrubníky jsou zbytečnou nepříjemností. Stačí v budoucnu obrubníky osadit nízko, event. užívané nahradit jiným typem nebo zádlažbou. Přejezd na "kruháči" u terminálu je typický. Stávající obrubníky by stačilo snížit např. odbroušením.

  Please sign in to vote.
 • Kamenice -> Vinohrady

  Created by MCMD // 0 threads

  Dobrý den,
  při jízdě na kole z bohunického kampusu/nemocnice směrem k milosrdným bratřím navazuje v bezprostřední blízkosti cyklostezka na ul. Vinohrady.
  Bohužel při jízdě po ulici Kamenice směrem na východ nelze na cyklostezku naul. Vinohrady navázat: chybí zde úprava pro přejezd silnice, a stání na úzké silnici, zatímco cyklista dává přednost autům jedoucím v obou směrech ulice Kamenice, je nebezpečné.

  Navrhuji cyklostezku umístit na chodník bezprostředně na sever od ul. Kamenice, a propojit cyklostezku na Kamenicích s cyklostezkou na ul. Vinohrady zpevněným povrchem bez obrubníků.

  Děkuji a zdravím.
  Marek Čierny

  Please sign in to vote.
 • nebezpečný úsek cyklostezky Praha - Ruzyně

  Created by TheoBodia // 1 thread

  Na cyklostezce, která vede na místě zobrazném na fotografii po okraji komunikace K Letišti (chodník na mostu), je nevhodně volen povrch. Už při lehkém dešti se povrch stane extrémně kluzký a sebemenší pokus o zabrždění nebo změnu směru jízdy vede k podklouznutí kola a velmi pravděpodobně i k pádu. Ještě horší situace je v zimě. Vzhledem k tomu, že při jízdě ve směru z Prahy na Ruzyni je na konci mostu prudká levotočivá zatáčka a za ní schody, hrozí v tomto místě nebezpečí vážného úrazu cyklistů. Osobně jsem již na tomto místě havaroval dvakrát a byl svědkem jednoho dalšího pádu cyklisty.

  Please sign in to vote.
 • Cykloulice pro dokonale spojeni dvou cyklostezek.

  Created by Bicycle Brno // 1 thread

  Ulice Svatopluka Cecha je klidnou rezidencni ulici kopirujici dulezite dopravne arterie - ulice Purkynovou a taky Hradeckou. Tato ulice zaroven spojuje koncici cyklopruh na jedne strane ulice Dobrovskeho, a cyklostezku podel ulice Kralovopolske, coz ji dela logickym mistem pro rozsireni cyklostezky, ale v soucasnosti se jedna o pomalou a nebezpecnou komunikaci pro cykliste. (Na ulici chybi cyklopruh nebo cyklostezka, po obou stranach silnice jsou zaparkovane auta, pres ktere nejsou videt ani dospeli ani deti.)

  Zajimavym a jednoduchym resenim je vytvorit cykloulice s cervenym asfaltovym povrchem a buferni zonou po obou stranach jako je to uskutecneno v tomto uspesnem projektu:

  https://bicycledutch.wordpress.com/2014/07/24/missing-link-completed/

  nebo tady:

  http://www.fietsberaad.nl/?section=Voorbeeldenbank&lang=en&ontwerpvoorbeeldPage=Fietsstraten%20en%20gemengd&mode=detail&repository=Clarifying+cyclists%E2%80%99+position+in+a+bicycle+street+by+axial+lines

  nebo dalsi:

  https://bicycledutch.wordpress.com/2015/04/07/another-new-bicycle-street-in-utrecht/

  Realizace tohoto navrhu bude mit urcite pozitivni dopad na cyklistickou dopravu, nejvic pro ti, co jedou na kole na koupaliste na Dobraku, a uz nebudou jezdit po hlucne ulice Purkynova s autami a salinami, stejne jako nebudou objizdet obloukem pres Vodovou.

  Cerveny asfaltovy povrch silnice bez pochyb zajisti vetsi pozornost ridicu, cyklistu a chodcu. Takze je to takove reseni "win-win", kde kazdy jen vyhraje.

  Please sign in to vote.
 • Nebezpečný povrch na stezce u Anthroposu

  Created by Petr Doležal // 2 threads

  Asfaltový povrch stezky je přerušen a nahrazen hrubou betonovo-kamennou dlažbou. Vzniká zde tak velmi nepříjemné a nebezpečné místo. K jeho nebezpečnosti přispívá hned několik faktorů.

  Obtížnost povrchu:
  Použitá dlažba je tvořena nepravidelnými kameny s ostrými hranami, mezi nimiž jsou poměrně velké spáry. Povrch tu představuje zvlášť pro jiná než dobře odpružená horská kola a pro zkušenější jezdce citelnou překážku a zvýšené riziko defektu. Nepříjemný je tento povrch i pro chodce, zejména mají-li kočárky, nebo běžce a zcela kritický je pro občasné bruslaře.

  Přítomnost svahu a zatáčky:
  Stezka tu tvoří oblouk, ve kterém krátce prudce stoupá a opět klesá. Dlažba nutí cyklisty před stoupáním zpomalovat, čímž se stoupání stává nečekaně nepříjemným. Naopak na sjezdu ze zatáčky, jejíž oblouk společně s vegetací snižuje rozhled, mohou být zaskočení náhlou změnou povrchu a nuceni k prudkému brzdění. Pro bruslaře je taková situace ještě více riziková. Dojde-li ke vjetí na dlažbu vyšší rychlostí, je další manévrování nebo brzdění málo účinné a nebezpečné.

  Kolizní situace:
  Všichni uživatelé stezky se snaží nepříjemnému povrchu vyhnout a překonat úsek těsně vedle stezky, nejlépe při současném zkrácení cesty, čímž se vyhnou též zbytečnému stoupání. Provoz se tak koncentruje do dvou alternativních cestiček, kde následně vznikají v důsledku omezeného prostoru kolizní situace. Po dešti jsou navíc tyto cestičky rozblácené.

  Nikde jinde na celé stezce od Bystrce až do Komárova není místo s tak těžko sjízdným povrchem, kterému se navíc nedá rozumně vyhnout. S ohledem na vytíženost a význam stezky je řešení nejvýše žádoucí.

  Řešením je pochopitelně nahradit dlažbu asfaltovým povrchem stejným, jaký je na zbytku cesty. Optimální řešení by zároveň v rámci možností narovnalo zatáčku, čímž by se prakticky eliminovalo zbytečné stoupání, cesta zkrátila a zlepšila se i přehlednost zatáčky.

  Please sign in to vote.
 • Špatný povrch Záběhlické

  Created by NightRider // 1 thread

  Asfalt na Záběhlické už je dost hrbatý a záplatovaný. Nejhorší je úsek hned u podjezdu Jižní spojky, superširoký cyklopruh klesající z mostu přes koleje tam ústí přímo do těch největších výmolů a kanálů. Ulici by prospěla celková rekonstrukce do standardu navazující Práčské.

  Please sign in to vote.
 • Za Oborou - nájezd a povrch příjezdu k oboře Hvězda

  Created by Tomáš Nagaj // 1 thread

  Pomohlo by vytvořit nájezd (místo stávajícího obrubníku) z ulice Za Oborou na trasu 201 směrem k oboře Hvězda. Jedná se o směr příjezdu od křížení Bělohorské na semaforu ve směru Bolívarova - Za Oborou.

  Okolo obory Hvězda vede smíšená stezka s novým kvalitním povrchem. Příjezd na ni z ulice Za Oborou ovšem vede několik desítek metrů po panelové cestě, kde se vzhledem k nevyhovujícímu povrchu jezdí podél panelů trávou a bahýnkem (podle momentální srážkové situace).

  Please sign in to vote.

36 threads found for 'povrch':

No library items found for 'povrch'.

No planning applications found for 'povrch'.

Spinner Please wait…
Back to top