spojka pro pěší a cyklo Pod Krčským lesem - K Výzkumným ústavům

2
Please sign in to vote.

Added by martpost

doplněno a opraveno 10.3.16
Cíl:
Propojit kratší, pohodlnější, bezpečnější cestou A420 od vyústění ulice Pod Krčským lesem na T křižovatce na ulici V Štíhlách s protilehlým vyústěním ulice K Výzkumným ústavům na T křižovatce s Jalodvorskou, případně zlepšit podmínky ve stávající trase.

Situace:
Trasa A420 je mezi ulicemi V Štíhlách a Jalodvorská fakticky přerušena, neexistuje tam komunikace, trasa uhýbá na frekventovnou Vídeňskou a nouzově využívá chodník, který tam ale není příliš vhodný pro souběh pěšího a cyklo provozu. Zřízení průchodu v nejkratším směru mezi dvěma bytovými domy brání soukromé pozemky (zahrady za domy,viz fotomapa). Blíže k Vídeňské leží nevyužitý, ale bohužel částečně oplocený pozemek bývalého autobazaru. Pokud by byla možnost po dohodě vést průchod a průjezd po jeho zadní straně, bylo by to pořád dost výhodné.

Realizačně nejschůdnější, i když pro pěší téměř bezcenné, by bylo objíždět ulicí V Štíhlách a Pod Jalovým dvorem a pouze zpevnit povrch, případně přetrasovat kratičkou pěšinu mezi slepým koncem ulice Pod Jalovým dvorem a křižovatkou Jalodvorské a K Výzkumným ústavům.

Původní trasa je použitelná (případně alternativně), pokud bude podél Vídeňské zřízen zatím neexistující chodník s vyhovujícím povrchem a pokud možno prostorově oddělenou pěší a cyklo sekcí (šířka postačuje). Budou vybudovány nájezdy a přejezdy v křižovatkách (především V Štíhlách - Vídeňská) a aspoň piktokoridorem doznačeny úseky vedené po ulici V Štíhlách (po obou stranách ulice). Chodník podél ulice V Štíhlách je uzoučký, ale ulice není tak frekventovaná, aby piktogramy nestačily. Asi bude nutné omezit parkování mezi křižovatkou U Krčského lesa a Vídeňskou. Ale podle fotomapy jsou tam hlavně výjezdy z garáží domu a maximálně 6 parkovacích míst v mezerách. V minimalistickém případě jde aspoň o poslední metry před křižovatkou.

https://mapy.cz/letecka?x=14.4613261&y=50.0210083&z=19

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top