Cyklisté sobě je nástroj na podporu místních skupin snažících se o zlepšení podmínek pro jízdu na kole ve svém okolí.

Zde můžete navrhnout, jak zlepšit podmínky pro jízdu na kole

Neexistující cyklostezka? Překážka bránící v provozu? Chybějící cyklostojan? Nebo příklad, kde bylo něco uděláno správně?

Přidat podnět

Poslední diskuze

Jak funguje tento web

Přidejte podnět

Rychle upozorněte na problém, který vás trápí.

Získejte rady od ostatních

Prodiskutujte podnět s lidmi, které zajímá stejná čtvrť nebo oblast.

Prosaďte změnu

Vytvořte akční skupinu a prosaďte změnu.

Spinner Prosím čekejte…