Jesenice - Hodkovice chybějících 500 metrů v poli

Please sign in to vote.

Added by Zbynek

Trasa vhodná pro cyklostezku Jesenice - Hodkovice, bez ztracených spádů a zcela mimo silnice, využívala by stávající přemostění pražského okruhu. Celá trasa má tři úseky: 

1) Jesenice - dálnice. Dnes pole, v územním plánu je uvažováno o dalším obchvatu Jesenice. V katastru vedeno jako orná půda s různými vlastníky.

2) Stávající most přes Pražský okruh, vlastník ŘSD

3) Stávající polní cesta, výhledově možno vyasfaltovat. Pozemek obce Hodkovice.

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top