Things tagged 'a23'

3 issues found for 'a23':

 • Přirozenější vedení trasy A23 v oblasti Odstavného nádraží jih

  Created by Petr Dlouhý // 1 thread

  Cyklotrasa A23 je z celopražského hlediska velmi významná potenciálně rekreační trasa. Jde o z jihu poslední pravobřežní východo-západní trasu, kterou je možné realizovat jako segregovanou. Tato trasa v současné době objíždí Odstavné nádraží jih po ulici U Plynárny, což má dvě značné nevýhody: kvůli šířce ulice jde jen velice obtížně oddělit cyklisty od dopravního provozu a také je nutné překonat zbytečné převýšení.

  Tento podnět má za úkol nejprve prověřit možnosti vedení cyklistů po alternativní trase, pokud možno blíže k přirozenému koridoru Botiče. Pokud budou nalezeny nějaké smysluplné možnosti, měli by být předloženy úřadům.

  Současně by bylo dobré zajistit to, aby se s cyklisty počítalo v budoucích plánech dopravních staveb na tomto území (například pokud by se rekonstruovala železniční trať do Krče).

  Please sign in to vote.
 • Rekonstrukce nuselského pivovaru

  Created by Matej // 1 thread

  Pokud Hospodářské Noviny nelžou, tak je čas začít věnovat pozornost dění okolo nuselského pivovaru. Například by se z toho dalo získat vedení X23 po severním břehu Botiče až do ulice Bělehradská.

  Please sign in to vote.

4 threads found for 'a23':

No library items found for 'a23'.

No planning applications found for 'a23'.

Spinner Please wait…
Back to top