Částečně vyřešené: Zprůjezdnění Sokolovské

Please sign in to vote.

Added by Martin Cizek

Zprůjezdnění Sokolovské ulice pro cyklisty mezi ulicemi K Olympiku a Kaizlovy sady. V současnosti nelze legálně projet (po chodníku nebo tramvajovém pásu).

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top