Praha 8 a severovýchod

Praha 8, Praha 9 , sever včetně náhorních končin +- po D8, kolegiálně Kbely.

Podněty na vylepšení je vhodné zasílat na níže uvedené adresy:

MČ Praha 8

Zastupitel a místostarosta Prahy 8, agenda cyklodoprava
MgA. Petr Vilgus, Ph.D., tel. 222 805 167, 602 807 082, email: petr.vilgus@praha8.cz

Odbor dopravy MČ Prahy 8

Oddělení bezmotorové dopravy a bezpečnosti provozu
Vedoucí oddělení: Tischerová Hana Ing., tel. 222 805 781, email: hana.tischerova@praha8.cz

Oddělení silničního správního úřadu (značky)
U Meteoru 6, 180 48 Praha 8
Vedoucí oddělení: Černý Marek, tel. 222 805 709, email: marek.cerny@praha8.cz

MČ Praha 9

Místopředseda komise životního prostředí a dopravy RMČ P9
Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9
Ing. Zdeněk Davídek, tel. 283 091 332, email: davidekz@praha9.cz, kancelář č. 160

Odbor životního prostředí a dopravy (OŽPD)
Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9
Vedoucí odboru: Mgr.Morávek Pavel, tel. 283 091 351, email: moravekp@praha9.cz, kancelář č. 240

Oddělení dopravy
Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9
Vedoucí oddělení: Ing. Polák Radek, tel. 283 091 453, email: polakr@praha9.cz, kancelář č. 234
________________________________________________
Komise Rady hl. m. Prahy pro cyklistickou dopravu: adresa cyklokomise@praha.eu pro kontaktování všech členů KCD

 • Stavební práce okolo nádraží Praha Vysočany

  Created by Jenyq // 1 thread

  Vzhledem k přestavbě vysočanského nádraží a jeho okolí je v současné době značně ztížen průjezd po trase A 267 v ulici U vinných sklepů. Úsek se dá objet po místních komunikacích na druhé straně nádraží. Uzávěra platí od dubna 2022

  Please sign in to vote.
 • Zákaz vjezdu

  Created by Jenda // 0 threads

  Poslal jsem na správu budov (celého matfyzu, protože nevím na koho se obracet v Troji)

  Dobrý den,
  (doufám, že píšu na správnou adresu, nevím, kdo to v Troji spravuje)

  do areálu v Troji je dole (z ulice Pátkova/Povltavské) zakázán vjezd všem vozidlům, s dodatkovou tabulkou "mimo zaměstnance MFF a zásobování". Nebylo by prosím možné povolit vjezd jízdních kol, tj. např. změnit značku na zákaz vjezdu _motorových_ vozidel nebo přidat kola na dodatkovou tabulku?

  1) Když jsem studoval, jezdil jsem do zadních pavilonů (objekty V a C).

  2) Když jedu na kole např. do Kobylis, bylo by skvělé projet areálem, jinak bych musel ulicí V Holešovičkách.

  Děkuji,
  Jan Hrach
  (absolvent)

  Please sign in to vote.
 • Doplnění cyklopiktogramů Sokolovská mezi Invalidovnou a Náměstí OSN

  Created by @antonio_wheelman // 1 thread

  V Sokolovské v úseku od U Rustonky po Náměstí OSN (viz vyznačena linie v mapě) by bylo velmi potřebné doplnění cyklopiktogramů, zejména v oblasti vozovky vymezené bumlíky, případně tram tratí pak nejlépe uprostřed vozovky. Jedná se o logickou rychlou alternativu k A26, kde právě po ulici U Rustonky jsou poměrně bohaté cykloopatření (cyklopruhy až ke křižovatce směrem do Sokolovské směr Palmovka ad.), kde nic nenavazuje a s ohledem na bumlíky ad. je poměrně častá agresivita řidičů.

  Pokud je nereálné/nemožné očekávat, že by bylo možné takto ošetřit celou ulici, zaznačuji do mapy alespoň pár opravdu kritických bodů, které řidiče dle mé zkušenosti eminentně dráždí...

  Schválně nedávám úsek U Rustonky - Palmovka, kde je to snad naprosto jasné, takže v případě možnosti (nejede tram) někteří cyklisté radši volí jízdu po tram pásu...

  Please sign in to vote.
 • Legalizace chodníku v ul. Horňátecká

  Created by Kristýna Kuncová // 0 threads

  V ulici Horňátecká v úseku mezi ulicemi Předbořská a Vozovnou Kobylisy směrem na sever je nechráněné stoupání do kopce, přitom na silnici je značný provoz. Mohla by pomoci legalizace jízdy po chodníku - chodník není chodci příliš využíván, navíc na něj prakticky neústí žádná vrátka ani vstupy do domů. Problém by mohla působit jen zastávka autobusu.

  Please sign in to vote.
 • Průjezd zakázán

  Created by Jenda // 0 threads

  Ulicí Na Truhlářce směrem nahoru je průjezd zakázán. Navrhuji doplnit dodatkovou tabulkou - mimo cyklisty. Určitě je pro všechny lepší, když pojedu nahoru tudy a ne ulicí V Holešovičkách.

  Please sign in to vote.
 • Organizace provozu A2 U českých loděnic

  Created by Honza L // 1 thread

  Na A2 v ulici U čekých loděnic (zhruba od krřížení Povltavské s Bulovkou na Elsnicovo nám., kde vede odděleně od Povltavské ulice) je rozdělený provoz chodců a pěších. Vzhledem k intenzitě provozu je toto řešení nevhodné.

  V části Bulovka - vrata Rokytky je veden cyklopruh po levé straně. V tomto směru potom cyklista míjí protijedoucí cyklisty normálně vlevo (ale pruh je dost ůzký), protijdoucí chodce zprava. To generuje časté nebezpečné situace, pokud každý nerespektuje zcela přesně svůj pruh, stranu a nenechá druhým dostatečný prostor.  U vrat Rokytky s nepřehledným křížením do Holešovic je navíc cyklopuh převeden do opačného směru ("výměna mečů"), takže se kříží všechny proudy hned za křižovatkou, kam přes sloupy není vidět. Už tak příliš úzký cyklopruh dále vede při zábradlí, které zhusta  slouží pro ukládání sdílených kol a koloběžek, vyčnívá tam zanedbaná reklamní tabule na nějakou loď.

  Rozdělení pruhů zhusta není respektováno chodci ani cyklisty.

  Žádám, aby byla celá šířě komunikace rozdělena na poloviny a obě poloviny byly sdíleny chodci i cyklisty. V nouzi lze jet pomalu, bude možné najít místo na předjíždění a provoz bude celkově bezpečnější a přehlednější. Odpadne nebezpečné překřížení u vrat Rokytky.

  Please sign in to vote.
 • A2 v Povltavské - nebezpečná

  Created by Honza L // 1 thread

  Měla by se konečně řešit bezpečnost cyklostezky A2 v Povltavské. Cyklopruh ve směru od mostu Barikádníků k Zenklově ulici je velmi nebezpečný - zbývající pruh pro auta je příliš úzký. To vede k velmi blízkému předjíždění - skříňová sanitka (blízko je velká nemocnice) či kamión s návěsem míjejí cyklistu ve vzdálenosti tak 20 cm. To je v naprostém protikladu s požadavkem na 1,5 m pro bezepčný boční odstup. Takto navržený cyklopruh jen umožňuje a legalizuje nebezpečné blízké předjíždění.

  V opačném směru je cyklostezka na chodníku velmi úzká, osazená kluzkým pruhem pro slepce, z obou stran nebezpečná zábradlí (na straně k Vltavě často v rozkladu - pokřivené, svařované spoje rozpojené, takže do jízdí dráhy zasahují vodorovné traverzy. V úzkých místech u sloupů osvětelní jsou v povrchu cyklostezky výrazné nebezpečné podélné nerovnosti - dolíky a praskliny/rýhy v povrchu.

  Jak dlouho bude tato frekventovaná páteřní cyklostezka čekat na civilizované řešení?

  Please sign in to vote.
 • Tupolevova

  Created by Hubert Nemo // 1 thread

  jsou potřeba legalizované přechody/přejezdy  (nebo přidané chybí) pro cyklisty

  Please sign in to vote.
 • Cyklo propojení Letňany - metro Prosek

  Created by pilotWeb // 2 threads

  Cyklo propojení Zárybská - Jablonecká (napojení na obslužnou komunikaci za Casino San Marco), cca 140 m + cyklozobousměrnění části Zárybské. Vznikne klidné cyklo propojení z Letňan na metro Prosek, případně dále.

  Please sign in to vote.
 • Nekonzistentní značení

  Created by Jenda // 0 threads

  „Chodník“ podél Kbelské je z jedné strany značen jako stezka pro chodce (bez dodatkové tabulky, tedy cyklisté na něj nesmí) https://mapy.cz/zakladni?x=14.5174252&y=50.1184660&z=17&pano=1&pid=69561582&yaw=2.789&fov=1.057&pitch=0.074

  z druhé strany je značen jako stezka pro chodce a cyklisty smíšená https://mapy.cz/zakladni?x=14.5210718&y=50.1162352&z=17&pano=1&pid=69560086&yaw=2.768&fov=0.521&pitch=-0.002

  Stav v terénu odpovídá odkazovanému.

  Please sign in to vote.
Spinner Please wait…
Back to top