Vyřešené: Legalizace průjezdu - severní chodník Čimická

Please sign in to vote.

Added by Martin Cizek

Legalizace severního chodníku od cesty z Čimického háje po křižovatku se semafory.

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top