Things tagged 'cyklotrasa'

14 issues found for 'cyklotrasa':

 • Neprůjezdná jednosměrka z Nerudovy ulice na Novoměstskou

  Created by Mil0š // 0 threads

  Cyklisté jedoucí z centra Žďáru na Novoměstskou nebo Jamskou ulici (na Jamské je průmyslová zóna) často projíždějí Nerudovou ulicí, která končí krátkou jednosměrkou. Tím se vyhnou frekventované křižovatce řízené semafory. V opačném směru je ale pro ně jednosměrka (dlouhá 65 m) na Nerudově neprůjezdná, je tam zákaz vjezdu. Cyklisté tedy buďto musí složitě objíždět toto místo přes sídliště (jako cyklotrasa č. 19), jet přes tu křižovatku, nebo porušovat předpisy a jezdit po chodníku proti přechodu pro chodce (23 m – označeno v obrázku červeně), případně jezdí jednosměrkou v protisměru. Pokud by se umožnilo dopravními značkami jezdit cyklistům i v protisměru, nebo se chodník z Nerudovy na Novoměstskou upravil na smíšený provoz chodci–cyklisté, odstranila by se překážka pro cyklodopravu. Mohly by se tak i přeznačit nelogicky směrované cyklotrasy č. 5061 a č. 19.

  Please sign in to vote.
 • Cesta Měchenice - Klínec (Bojov) podél železnice

  Created by Jan Fiala (Kalimero) // 1 thread

  Z Měchenic vede údolím Bojovského potoka železnice. Je tam i lesní cesta, zarostlá, se 4 brody. Jedná se o úsek 1 km z chatové osady na konci Měchenic k železniční zastávce Klínec ( https://mapy.cz/s/kokagarupa ). 

  Navrhuji cestu upravit na mlatovou, doplnit jednoduché lávky přes potok; případně v nové trase podél kolejí, tím se eliminují brody. Odtud již existuje sjízdná cesta podél potoka Korábka k vesnici Klínec k existující cyklotrase.

  Toto spojení má velký potenciál jako rekreační výjezd z Prahy do oblasti Mníšku pod Brdy, bez nutnosti šplhat na Cukrák. V současné době je sice nutné jezdit do Měchenic přes Oleško a Davli (most U Remagenu), ale po realizaci lávky ze Skochovic půjde o atraktivní trasu.

  Please sign in to vote.
 • Vyřešené: Značení odbočení A2 k protipovodňovým vratům

  Created by Matej // 2 threads

  U odbočky A2 z Libeňského ostrova na protipovodňová vrata (směr z centra) mi přijde, že tam chybí tabulka. Zejména teď během stavby je ten chodníček sotva vidět a při prvním průjezdu tam snad každý skončí na tom malinkém kruháči. Přitom by to chtělo akorát přidat jednu tabulku...

  Please sign in to vote.
 • Zákaz jízdy na kole parkem u ul. Kunešovy

  Created by Vratislav // 1 thread

  Na počátku roku 2018 omezili majitelé průjezd na kole přes park u ulice Kunešovy, který je soukromým pozemkem.

  Na roky existující cyklotrase č. 1 tehdy městská část nepožadovala zachování bezmotorové prostupnosti a majitel nyní nesouhlasí s dalším průjezdem cyklistů. Park s asfaltkou je možné objet legálně až ulicí V Domově, tj. o dvě ulice vedle a mimo relativně klidnou zónu. Kvalitní alternativní trasa potřebuje zobousměrnění krátkého úseku ulice Na Balkáně.

  Please sign in to vote.
 • Vyřešené: Piktogramy v ulici Broumarská

  Created by Petr Vocetka // 1 thread

  V ulici Broumarská od Rajské Zahrady do Kyjí doplnit piktogramy. V současné době jsou pouze na 20m úseku, který byl rekonstruován. Nebude-li v dohledné době rekonstruován i ten zbytek tak by stálo za to je doplnit až na křižovatku s ulicí Rožmberská. V ranních hodinách je zde pravidelně kolona a moc by to pomohlo při předjíždění.

  Please sign in to vote.
 • Příliš rozlehlá křižovatka

  Created by Vratislav // 1 thread

  Křižovatka ulic V Zápolí a Pekárenská na trase A223 je tak rozlehlá, že je i při slabém provozu pro slabší jezdce problematická. Při vyjetí z Pekárenské, dáte-li přednost vozidlům zleva, nevidíte ještě dobře, zda někdo nepřijede zprava od Michelské a nepropálí to do ulice Na dílech. Bylo by vhodné zmenšit plošný rozsah, do ulice Na Dílech udělat ostré odbočení a doplnit přechody blíže křížení.

  Please sign in to vote.
 • Vedení cyklotrasy 3065 skrz zákaz vjezdu

  Created by Prot // 0 threads

  Cyklotrasa 3065 u Nové Vsi u Chrastavy prochází polní cestou, označenou zrezivělou, nicméně platnou značkou zákazu vjezdu. Trasa je tak pro cyklisty legálně neprůjezdná. Navrhuju zákaz vjezdu úplně odstranit - cesta je tak strašně rozbitá a zabahněná, že tu stejně žádný příčetný motorista nepojede.

  Please sign in to vote.
 • Vedení cyklotrasy 3036 jednosměrkou

  Created by Prot // 0 threads

  Cyklotrasa 3036 kolem vysokoškolských kolejí v Liberci je vedená ulicí 17. listopadu, která je jednosměrná. Ve směru od Husovky do Harcova je tedy legálně na kole neprůjezdná. Napadají mě dvě možná řešení:
  - buď z ulice udělat cykloobousměrku (ale je na to možná příliš úzká),
  - nebo trasu vést v tomto směru ulicemi Na Zhořelci a Švabinského, což by bylo zhruba stejně dlouhé.

  Please sign in to vote.
 • Natanaelka Stezka pouze pro chodce

  Created by Petr Dlouhý // 0 threads

  Na značené cyklotrase 0077 se musí ujet úsekem, který je podle dopravní značky stezkou pro chodce. Charakter komunikace však odpovídá spíše místní ulici a nebyl by žádný problém označit ji jako stezku pro chodce a cyklisty.

  Please sign in to vote.
 • Propojení sídlišť Prosek III a Prosek I,II

  Created by Jan Fiala (Kalimero) // 1 thread

  Sídliště Prosek přetíná čtyřproudá komunikace Vysočanská, pro slabší cyklisty zde nikde není možnost překonat ji.
  Navrhuji zlegalizovat vyznačenou trasu pro cyklisty, jako stezku pro chodce s dodatkem cyklistům vjezd povolen, čímž by se vyjádřila preference chodců. Cesta přes park je dostatečně široká.
  Existující řízený přechod přes Vysočanskou doplnit o přejezd pro cyklisty.
  Vznikne tak propojení Veltruské s Českolipskou a Mimoňskou.

  Please sign in to vote.
 • ÚJ-BR, stavba parkovacího domu P+R Opatov

  Created by Martin Cizek // 1 thread

  Chystá se stavba parkovacího domu P+R Opatov podél ulice Chilská mezi stávajícím parkovištěm P+R a ulicí Opatovská.
  Dnes je tu vyznačená cykotrasa ÚJ-BR. Záměr s cyklotrasou nepočítá, tedy ne v tomto dokumentu. Pokud se neuvažuje o jiném trasování, je třeba včas upozornit na existující cyklotrasu a vyřešit navazující úseky.

  Záměr je ke stažení na: http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA959

  Please sign in to vote.
 • Průjezd přes náměstí Jana Palacha

  Created by Petr Dlouhý // 1 thread

  Pokud se chce cyklista dostat z jednoho konce díry v cyklotrase A2 na konec druhý, je nejlepší možnost průjezd přes Alšovo nábřeží.

  Křížení komunikace z Mánesova mostu, kterou musí na Palachově náměstí překonat je poměrně nepřehledné a chybí zde směrové značení.

  Bylo by vhodné tudy cyklotrasu A2 proznačit, lépe specifikovat místo křížení pro cyklisty pomocí vyznačení nějakého koridoru na vozovce a upozornit řidiče aut na jejich přítomnost pomocí značky A19 - cyklisté.

  Please sign in to vote.
 • Nebezpečný úsek A41 v ul. Mírového hnutí

  Created by Vratislav // 0 threads

  Na vyznačené trase A41 je část vedena frekventovanou ulicí Mírového Hnutí. Lesem vede souběžně vyšlapaná cesta, která by si zasloužila zoficializovat, upravit na cyklostezku a doplnit křížením ulice K Horkám.

  Please sign in to vote.
 • Propojení Třebovic

  Created by Michal // 0 threads

  Navázáním cyklotrasy od ulice Třebovické po místní nevytížené komunikaci by se urychlil pohyb cyklistů, protože oficiální cyklostezka 5 v jednom směru vede po "hrbolech" na děléném chodníku (nedá se jet plynule) a v opačném směru je cyklostezka vedena nadbytečnou oklikou po Kpt. Jaroše.
  Pro průjezdnost by postačilo pouhé cyklistické značení a opravení krátkého úseku chodníku podél Opavské.

  Please sign in to vote.

No library items found for 'cyklotrasa'.

No planning applications found for 'cyklotrasa'.

Spinner Please wait…
Back to top