ÚJ-BR, stavba parkovacího domu P+R Opatov

Please sign in to vote.

Added by Martin Cizek

Chystá se stavba parkovacího domu P+R Opatov podél ulice Chilská mezi stávajícím parkovištěm P+R a ulicí Opatovská.
Dnes je tu vyznačená cykotrasa ÚJ-BR. Záměr s cyklotrasou nepočítá, tedy ne v tomto dokumentu. Pokud se neuvažuje o jiném trasování, je třeba včas upozornit na existující cyklotrasu a vyřešit navazující úseky.

Záměr je ke stažení na: http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA959

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top