Špatně fungující signalizace u Mánesa

Please sign in to vote.

Added by Vratislav

Signalizace na výjezdu u Mánesa funguje bídně: 1) Není zřetelné místo, kde videodetekce cyklisty zabírá, 2) cyklista nemá žádnou odezvu, že ho videodetekce zaznamenala, 3) čekací doba je více než minuta. Důsledkem je, že cyklisté tuto signalizaci využívají zcela minimálně, namísto toho volí signál na severním přechodu křižovatky nebo rovnou pokračují po chodníku Masarykova nábřeží, i když to není nezbytné pro odbočení vlevo na most Legií. Edit 2018: Díky výměně tlačítka je vyřešen problém č. 2., ostatní nedostatky ale zůstávají.

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top