Napojení Vítkovské cyklostezky na Balabenku

Please sign in to vote.

Added by Tomáš Kolařík

Chybějící propojení Vítkovské drážní cyklostezky na Balabenku. Umožní logické severní zakončení Vítkovské drážní cyklostezky a umožní její využí i pro obyvatele Prahy 8.

Cyklostezka může využít bez křížení s jinými komunikacemi polní cesty - náspu zrušené trati - pro uskutečnění cyklostezky bude ale nutné vybudovat most přes železniční koridor.

Toto spojení je uvedeno v Cyklogenerelu pro území městské části Praha 3.

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top