Things tagged 'cyklostezka'

193 issues found for 'cyklostezka':

 • Vyřešené: dostavba cyklostezky Jesenice - Dolní Jirčany

  Created by Václav Kříž // 0 threads

  Snaha obce Psáry-Dolní Jirčany si zde zaslouží být zaznamenána:


  Vize Obce pro občany 10/2010: 
  Obec zpracovala ve spolupráci s okolními obcemi (Jesenice, Sulice, Vestec, Jílové a další) generel rozvoje cyklostezek. Součástí toho je již připravený projekt pro stavební povolení, na který je již vydáno platné stavební povolení. Obec opakovaně žádá o poskytnutí dotace na výstavbu cyklostezek, avšak zatím bezvýsledně. V souvislosti s výstavbou silničního okruhu kolem Prahy byla námi vyjednána výstavba cyklostezky podél nově vybudované komunikace u naší obce. Cyklostezka by měla v krátké době propojit Jesenici a Dolní Jirčany. To ulehčí realizaci již připraveného projektu cyklostezek a zvýší naše šance na získání dotace do budoucna. 
  Zdroj: http://www.obecproobcany.eu/news/vize-pro-obec-/


  10/2012: zadání aktualizace a doplnění projektové dokumentace i na další úseky stezek v obci. 
  Zdroj: http://m.psary.cz/vz/aktualizace-a-doplneni-projektove-dokumentace-na-cyklostezky-v-obci-psary


  Volební program Starostů a nezávislých, 10/2014: 
  Cyklostezky – budeme usilovat o budování nových cyklostezek a zejména pak navázání na cyklostezku vedoucí v souběhu s komunikací II/105 do Jesenice. Termín možného dokončení závisí na dokončení přeložky zmíněné komunikace.
  Zdroj: http://psary-dolnijircany.cz/volebni-program-2014


  Edit 2019: cyklostezka je dle ortofotomapy na: http://www.geoportalpraha.cz/mapy-online hotová, podél nové školy až do obce. Škoda, že na ní patrně chybí cyklopřejezd s ostrůvkem z ulice Na Lukách na cyklostezku, který by mnoha obyvatelům rodinných domů poskytl bezpečnější cestu na cyklostezku než současnou možnost: https://mapa.prahounakole.cz/#hledani@trasa=67009359@plan=quietest . Takový záměr je vždy lepší zahnout do větší stavby silnice, než ho provádět dodatečně jako samostatnou akci. Lidé z oboru či místní umějí podobné chyby v projektu často zdarma a včas odhalit. Místní situaci ale neznám, možná se to zvažovalo.

  Please sign in to vote.
 • Odstranění ztraceného spádu, stezka do Zelenče

  Created by Václav Kříž // 2 threads

  Stezka nebyla postavena nejšťastnějším způsobem. Je na kopeček prudší než bylo nutné a poté o několik metrů ztraceného spádu klesá. To snižuje její využití pro část obyvatel (starší, méně fyzicky zdatní) a určitý typ cest (zvlášť pro pravidelné dojíždění ze Zelenče na cesty delší než 5 km, pro které může stezka sloužit). Přitom stačilo při stavbě stezky udělat terénní úpravy, aby vedla směrově i výškově přimknutá k silnici. Proto navrhuji, až se bude chystat (odhaduji v letech 2025-2040) rekonstrukce silnice nebo stezky, udělat takové úpravy aby stezka vedla směrově i výškově přimknutá k silnici.


  Edit 12/2019: Jistě, postavit jde ledasco. Jako člověk pracující od roku 2015 pro úřady MČ a později pak TSK si myslím, že případné úsilí insiderů pro získání nového územního rozhodnutí či stavebního povolení pro změnu výškového+směrového vedení stezky, je lepší věnovat realizaci dalších chybějících pěších a cyklistických spojení (např. výstavbě cyklostezek, vyznačení cyklopruhů, cykloobousměrek, cyklotras). Beru svůj podnět zpět a dávám ho jako inspiraci k prověření pro případy výstavby jiných cyklostezek/lávek jinde. Díky.

  Please sign in to vote.
 • Vyřešené: Přehrazený vjezd na cyklopruh Povltavská

  Created by Petr Dlouhý // 2 threads

  Vjezd z chodníkové cyklostezky na cyklopruh v ulici Povltavská je přehrazen betonovými bloky, které dříve chránili začátek cyklopruhu před auty. Vzhledem k tomu, že pokračování chodníkové cyklostezky je jednosměrné, neexistuje žádná legální možnost, jak pokračovat v jízdě. Vzhledem k tomu, že je úsek na cyklotrase A2 a není vyznačena žádná objížďka, domnívám se, že je taková úprava v rozporu s platnými normami.

  Please sign in to vote.
 • Částečně vyřešené: Vyrovnání spojky A43 k vozovně Hloubětín

  Created by rtc // 1 thread

  Tento úsek býv. trati zůstal po odstranění kolejnic neupravený, především tu zůstaly pražce zarůstající keři, což podstatně znepříjemňuje průjezd. Jakožto jeden z mála bezbariérových nájezdů na A26 z Hloubětína/Mochovské by si tento zasloužil vyrovnat, tj. vytrhat pražce a vysypat štěrkem.

  Please sign in to vote.
 • Hradecká, Ignáta Hermanna - cykloopatření

  Created by Johny // 1 thread

  V Hradecké ulici ve směru do centra, přibližně na úrovni Vědecké knihovny, náhle končí cyklopruh vyznačený na chodníku a pošle cyklisty do silnice a následně do křižovatky s Brněnskou/U Přívozu. Chodník sám je přitom dost široký na to, aby cyklopruh pokračoval až ke křižovatce, překonal Brněnskou podél stávajícího přechodu pro chodce a pokračoval dále na most přes Orlici, kde je dostatečně široká krajnice pro vedení odděleného cyklopruhu (viz Dukelská a S.K.Neumanna). Za mostem začíná po levé straně cyklostezka a chodník, kam by se dal tento cyklopruh alespoň napojit, protože dál směrem do centra už díky zastávce MHD prostor na silnici není a musela by se zde nějaká forma stezky vybudovat. V opačném směru končí dělená stezka před mostem, zde by také bylo možno vyznačit cyklopruh na široké krajnici, za mostem je už vedle přechodu vyznačený cyklopřejezd, za kterým je již cyklopruh vyznačen mimo silnici vedle chodníku. Podle mě se jedná o velice prosté, rychlé a levné, za to efektivní řešení. Není totiž potřeba nic stavět, jen vyznačit. Zároveň bych navrhoval přeznačit i klasické jízdní pruhy v této křižovatce ve směru z Hradecké do centra, protože současná šířka silnice umožňuje vyznačit samostatný levý odbočovací pruh do ulice U Přívozu. V opačném směru se levý odbočovací pruh z centra do ulice Brněnská bohužel bez stavebních úprav nevejde...

  Please sign in to vote.
 • Chybí cyklostezka Skalička - Rusek - HK

  Created by Růžena // 0 threads

  Chybí cyklostezka ze Skaličky (část obce Skalice u Hradce Králové) přes Rusek do Hradce Králové. Cyklisté do Ruseku jezdí nejen na písák, ale i na farmu Pour pro mléko. Silnice Hradec Králové - Rusek - Skalička je nebezpečná nejen pro cyklisty, ale někdy i pro osobní automobily. Často je využívána kamiony, jezdí z pozice své síly, jsem velký a nebezpečný, tak mi každý musí uhnout. Vyhýbají se placení mýtného. Přičemž silnici, která není na tak těžká vozidla stavěna, přímo devastují. Na některých místech se již hroutí krajnice, vzhledem k váze těchto vozidel.

  Please sign in to vote.
 • Napojení stezky Rozkoš – Hrnčíře na Hrnčíře

  Created by MartinŠ // 1 thread

  Kolem Hrnčíř vede krásná oddělená cyklostezka Rozkoš – Hrnčíře, není ale skoro nijak smysluplně napojena na zdejší infrastrukturu – tak aby se dopravní či rekreační cyklisté vyhli zajížďce a vytíženým silnicím. Navrhuji tak napojení skrz lesík mezi ulicí K Labeškám a cyklostezkou A203 – stačila by 2 metry široká pěšina, sloužící jak pro chodce, tak cyklisty. Pro lidi z Hrnčíř by vytvořila nové možnosti a bezpečnější cestu na kole např. do Šeberova či Rozkoše nebo klidně na metro Opatov.

  Please sign in to vote.
 • Revoluční - kvalitní cykloopatření v rámci koncepční studie

  Created by Pepa // 1 thread

  Připravovaná rekonstrukce ulice Revoluční zcela změní uliční profil. Je třeba zajistit zde podmínky pro bezpečnou jízdu na kole. Stávající projektová dokumentace to nicméně nenabízí.
  ==============================================
  Původní znění podnětu: Revoluční - cyklostezka po okraji širokého chodníku

  V Revoluční vpravo směrem do centra je velmi široký chodník (přes 5 metrů). Levá část chodníku by šla krásně využít pro cyklopruh. Nyní je však neprůjezdná, prostor je nesmyslně využit pro reklamní stojany, uprostřed trčí trafika, a neustále na tomto chodníku parkují auta (vše by sa dalo o metr posunout a místa bude stále dost).

  Please sign in to vote.
 • A21 Kunratice – Šeberov (omezení provozu)

  Created by MartinŠ // 1 thread

  Ulice V Ladech mezi Šeberovem a Kunraticemi stezky A21 je hojně využívaná cyklisty. Navrhuji nějaké omezení provozu aut, ulice je využívana řidiči jen ráno když objíždí kolonu v Šeberově – v tom čase se silnice stává nebezpečná, vedle sebe se sem nevejde ani cyklista a auto (jeden z nich tak musí uhýbat) a je to celkem stresující pro obě strany.

  Možná by se hodila jen cedule zákaz průjezdu, nebo cokoliv co by pomohlo zde omezit provoz aby tudy mohli lépe project cyklisté.

  Please sign in to vote.
 • Nesmyslná koncepce

  Created by Jackup // 0 threads

  Tento úsek je značen jako stezka pouze pro cyklisty a to jak svislým, tak vodorovným značením na začátku a na konci. Úsek je také vyznačen barevně (červená zámková dlažba).

  Problém je ale v tom, že tato ulice je jednosměrná a strana u stezky je určena k placenému parkování. Parkovací automat je umístěn na straně cyklostezky.

  Při jízdě na kole nastává několik situací:
  1) Řidič zaparkuje auto a při otevírání dveří ohrožuje projíždějícího cyklistu.
  2) Řidič, který jde platit parkovné do automatu nutně blokuje poměrně úzkou stezku.
  3) Lidé vystupující z auta nemohou zaregistrovat značení, které je pouze na konci stezky a používají ji jako běžný chodník.
  4) Většina chodců značení ignoruje zcela...

  Řešením by bylo přesunout místo pro parkování na druhou stranu ulice. Dále přesunout jeden parkovací automat na protější stranu (na začátku ulice je na levé straně, na konci ulice je na pravé straně).

  Please sign in to vote.
 • Stezka Stránská skála - Líšeň

  Created by h0 // 1 thread

  V nejbližší době by mělo dojít k rekonstrukci existujícího tramvajového tělesa v oblasti mezi Stránskou skálou a Líšní. V současné době jde o nezastavěné území. V ÚP i připravovaném ÚP je v trase trati vedena cyklostezka.
  V rámci projektu Znovuzprovoznění tramvajové trati Stránská skála - Líšeň, Holzova se s obslužnou komunikací, která by takto šla využít, nepočítá.

  Přínos: dopravní i rekreační segregovaná trasa bez výrazného převýšení ze Staré Líšně směrem do Židenic a centra města. Možnost využít i ze Slatiny a vyhnout se poměrně nebezpecné Drčkově.
  Celkově ideálně protáhnout a navázat na místní komunikaci Pod Sídlištěm v Juliánově.

  Zdroj: ÚP, https://www.brno.cz/strategickeprojekty/tramvaj-do-lisne/ a https://openstreetmap.org/

  Please sign in to vote.
 • Legální přístupová cesta k Ďáblickému háji

  Created by Vratislav // 1 thread

  Legalizace stávající cesty od Ústecké směrem na Ďáblický háj byla zamítnuta pro její vedení po soukromých pozemcích ( https://www.cyklistesobe.cz/issues/152-legalizace-vozovna-kobylisy-k-dablickemu-haji ). Jako alternativu navrhuji zřízení cca 30 metrů bezmotorové spojky po městských pozemcích, které cestu zpřístupní legálním způsobem. Mělo by jít o nízkonákladovou mlatovou cestu.

  Please sign in to vote.
 • Praha 5 - křižovatka Lihovar

  jhajas // 3 threads

  Téměř každý den jezdím z Modřan na Anděl na kole a křižovatka u Lihovaru kde musím překonat Strakonickou ulici je zdaleka nejnebezpečnějším místem mojí cesty.

  Dnes existují 2 varianty jak toto místo překonat:
  1) sesednout z kola a převést ho přes světly řízený přechod pro chodce a vést kolo dál přes autobusovou zastávku a někde za ní nasednout zase na kolo a pokračovat dál směr Meet Factory a přes Smíchovské nádraží. Nutno podotknout, že na zelenou je zde třeba poměrně dlouho čekat.
  2) V ranní špičce riskovat život a přejet 2 pruhy a zařadit se do odbočovacího, počkat na zelenou pro odbočení.

  Ani jedna z těchto variant není zdaleka ideální, obzvlášť spěchá li člověk ráno do práce. Na přiloženém obrázku navrhuji 2 varianty řešení, které by podstatně přispěli k bezpečnějšímu průjezdu touto křižovatkou:

  1) Měně bezpečná, ale také méně nákladná varianta přidání světelného cyklopřechodu a piktogramů umožňující z přechodu vjezd do ulice s autobusovou zastávkou
  2) Podstatně nákladnější, ale také bezpečnější varianta - zbudování mimoúrovňoého křížení ulice Strakonická pomocí tunelu pro cyklisty a následná cyklostezka až na ulicy Na Zlíchově.

  Jen pro úplnost uvedu, že v opačný směr neřeším, protože od MeetFactory se dá v takovém případě jet směrem na Hlubočepy právě ulicí Na Zlíchově, z kopce je to celkem bezpečné.

  Please sign in to vote.
 • Vyřešené: Cyklostezka přes Most Barikádníků

  Created by Stínovlas // 1 thread

  Most Barikádníků je důležitou spojnicí mezi Trójou a Holešovicemi. Přímo pod jeho severním koncem probíhá cyklotrasa A2.

  Samotný most se sestává celkem z šesti pruhů, tří v každém směru a auta po něm jezdí poměrně vysokou rychlostí, navíc se na něm ráno pravidelně tvoří husté zácpy. Z prakticky denního sledování mostu lze zjistit, že prakticky žádný z cyklistů nejezdí mezi auty, ale všichni projíždí po přilehlém chodníku.

  Bylo by vhodné vytvořit alespoň na jedné straně stezku pro chodce a cyklisty, kde by cyklisté mohli projíždět legálně. Jako vhodnější se jeví strana východní, po které prochází znatelně méně chodců a navíc přirozeně ústí do ulice Varhulíkové (nyní neprůjezdné, probíhá stavba), a Jankovcovy.

  Konkrétní návrh nutných opatření:

  1) Umístit značku "Stezka pro chodce a cyklisty" na východní stranu severního konce mostu Barikádníků, tak aby navazovala na cyklotrasu A2.

  2) Umístit značku "Stezka pro chodce a cyklisty na křižení Jankovcovy a Argentinské.

  3) Do obou předchozích míst umístit v opačném směru značku "Konec stezky pro chodce a cyklisty".

  4) Na přechody u benzínové pumpy OMV zakreslit vodorovné dopravní značení upozorňující na probíhající stezku pro chodce a cyklisty.

  Konkrétní návrh volitelných opatření:

  5) Umístit k přechodům u benzínové pumpy i svislé dopravní značení.

  6) Přechody u benzínové pumpy zvýšit tak, aby byly v rovině se stezkou pro chodce a cyklisty, ale fungovaly jako retardéry pro projíždějící auta.

  K bodu 6) lze poznamenat, že chodník už mírně vyvýšený je a přechod je vůči němu snížen, stavební úprava by tedy byla nutná pouze v místě přechodu.

  Please sign in to vote.
 • Propojení Jašíkova - V Jezírkách

  Created by Vratislav // 1 thread

  V současnosti brání průjezdu mezi Lečkovou a Jašíkovou ulicí vysoké obruby a malé převýšení, které chodník překonává schody. Bylo by ale možné vybudovat pro kola krtákou propojku. Pozemky v držení Hlavního města Prahy.

  Please sign in to vote.
 • Stoupací cyklopruh nebo stezka v Chorvatské

  Created by Vratislav // 1 thread

  Ve strmém stoupání Chorvatské je nezbytné zlepšit komfort jízdy ve stoupání. V úvahu připadá zřízení cyklopruhu a v dolní části (Norské) legalizace jízdy po východním chodníku směrem nahoru.

  Aktualizace: Na rok 2017 nebo 18 se zde připravuje odstranění staré hlukové zátěže (dlažby) - je třeba, aby TSK v rámci této akce zřídila ve stoupání ochranný nebo vyhrazený cyklopruh.

  Please sign in to vote.
 • Kardašova Řečice - Jindřichův Hradec

  Created by Michaela Žáková // 1 thread

  Cykliste z Kardasovy Recice a okoli maji nyni nekolik moznosti, jak se dostat treba do prace do okresniho mesta a zpet. Zadna vsak neni idealni.
  1) Nejkratsi cesta po hlavni silnici - bez krajnice a spousta aut a kamionu - sebevrazda - 13km
  2) Po vedlejsi silnici pres Mnich, Ratibor, Matnou a Buk - moje volba - delsi o 3km - stale jsme na silnici - 16km
  3) Po vedlejsi silnici pres Pluhuv Zdar a Studnice - delsi o 6km a poradny kopec v ceste - 19km
  4) Vyuzit cyklostezku Jindrichuv Hradec - Sv. Barbora, tedy 7 km k cyklostezce po polnich cestach pres bahno a diry a 7km po krasne nove cyklostezce - 14km

  Vybrali jste si?

  Pojdme to vzit z druheho konce: Z Jindrichova Hradce vede krasna nova cyklostezka kolem letiste, pres Debolin, kolem rozhledny na Rydove kopci ke kostelu Sv. Barbory, kde v lese konci. Tak se muzeme rozhodnout - vlevo po cervene pres koreny a bahnite useky na vedlejsi silnici vedouci do Mnichu, vpravo na hlavni silnici pro sebevrahy :-), rovne nejkratsi cestou do Mnichu vytrast si dusi na lesni a polni ceste, kde je ovsem krasna priroda a klid. Z Mnichu opet trochou bahna na tzv. Zradnou cestu vedouci prijemnym sjezdem do Kardasovy Recice.

  Navrhovane reseni:

  Prodlouzit cyklostezku dal ze Sv. Barbory rovne do Mnichu a z Mnichu na kopec nad Kardasovu Recici, kde pokracuje jiz vylepsena Zradna cesta.
  Verim, ze by tato cyklostezka by byla hojne vyuzivana jak na cesty do prace, tak cykloturisty. Proc nepropojit cyklotrasou dve tak krasna jihoceska mesta? Proc neumoznit lidem bezpecnou a klidnou cestu krasnou prirodou do prace a zpet?

  Dekujeme..!

  Please sign in to vote.
 • A21: zbudování cyklopřechodů nebo přesunutí cyklostezky do odstavného pruhu

  jhajas // 1 thread

  V dolní části Modřan je cyklostezka A21 přerušena 3x přechodem pro chodce a značkami konec cyklostezky/začátek cyklostezky. Přitom ve všech případech je vedle přechodu místo pro namalování přejezdu pro cyklisty. Opravdu alarmující je skutečnost, že jeden z těchto 3 přechodů je zcela nový, zbudovaný teprve před pár měsíci na příjezdu do garáží nového bytového domu!

  Tato cyklostezka má další nepříjemné vlastnosti - například její část je vedena po velmi úzkém ale poměrně frekventovaném chodníku hojně využívaném pejskaři. Řešením by bylo využít odstavný pruh, který je dostupný v celé délce ulice Generála Šišky a kde většinou neparkují žádná auta (odstavný pruh je za protihlukovou stěnou) a transformovat ho na obousměrnou cyklostezku oddělenou obrubníkem od zbytku vozovky. Podstatně by to zrychlilo jízdu v obou směrech a zvýšilo podstatně bezpečnost jak chodců, tak cyklistů.

  Please sign in to vote.

173 threads found for 'cyklostezka':

No library items found for 'cyklostezka'.

No planning applications found for 'cyklostezka'.

Spinner Please wait…
Back to top