Things tagged 'cyklostezka'

199 issues found for 'cyklostezka':

 • Částečně vyřešené: Napojení Vítkovské cyklostezky - Husitská - Divadlo Ponec

  Created by Tomáš Kolařík // 1 thread

  Chybějící propojení Vítkovské drážní cyklostezky ke křižovatce Husitská-Trocnovská u divadla Ponec. Umožní připojení na cyklostezku lidem z dolního Žižkova a Karlína. V tomto prostoru se také uvažuje o využití staré dražní budovy jako kavárny - Bajkazyl. Toto spojení a Bajkazyl jsou uvedeny v Cyklogenerelu pro území městské části Praha 3.

  Please sign in to vote.
 • Návaznosti drážní promenády k Botiči

  Created by Vratislav // 0 threads

  Drážní promenáda má podle připravované dokumentace ústit do křižovatky ulic Lopuchová a U Seřadiště. K cyklostezce podél Botiče chybí cca 100 metrů ulice, která není vhodná pro slabé cyklisty (např. děti) a nemá ani dostatečně široký chodník. Než vznikne pokračování dál k nádraží, je zde třeba alespoň nějaké řešení.

  Please sign in to vote.
 • Spodní část Chotkovy - jednosměrný cyklistický pás

  Created by David // 0 threads

  V spodní části ulice Chotkova od vyústění Jeleního příkopu směrem na Klárov je vozovka dostatečně široká aby bylo možno auta bezpečně a s rezervou předjíždět zprava i zleva, avšak před rozdělením jednoho pruhu na dva se auta chystající se zařadit do pravého pruhu lepí až na obrubník. Je to logické, jelikož budoucí levý pruh stojí a oni se snaží protlačit už v místě, kde jim cca. 10 cm šířky vozovky chybí. Cyklisté zde mohou pohodlně jezdit rychlostí 40 - 50 km/hod, avšak právě auta vybočená z kolony (a občas vybočující bez jakéhokoliv znamení) představují komplikaci i ohrožení. Ve špičce zde auta zpravidla stojí a vybočené auto je nutné objet zleva (takže dobrzdit téměř na nulu, protože rozestupy mezi stojícími auty jsou minimální) a u jedoucích aut při nenadálém vybočení auta dochází k ohrožení cyklisty. Zřízení jednosměrného cyklistického pásu před rozdělením pruhu na dva, v ideálním případě chráněného např. sloupky či bufferem, by výrazně zvýšilo bezpečnost cyklistů a bylo prevencí před hrozící vážnou nehodou. Jediným "úzkým hrdlem" při vytvoření jednosměrného cyklistického pásu by mohl být konec šikany u Jeleního příkopu, zde by stálo za to zvážit rozšíření vozovky, nebo zde zřídit alespoň piktogram.

  Please sign in to vote.
 • Vyřešené: Nad Královskou oborou obousměrně

  Created by Ondřej Zeman // 1 thread

  Doplnit možnost obousměrného provozu cyklistů v krátkém úseku ulice Nad Královskou oborou. Neexistuje žádný důvod proč by tudy cyklisté nemohli jezdit obousměrně stejně jako v celé zbylé trase této ulice. Jednosměrka zde existuje jenom proto, aby tudy tranzitní automobilová doprava neobjížděla trvale ucpanou oblast Letenské křižovatky.

  Please sign in to vote.
 • Vyřešené: Cesta podél Mariánských hradeb - značení

  Created by Pepa // 1 thread

  A15 směrem do centra vede podél Mariánských hradeb po parkové cestě (po paralelní silnici není možno jet, je příliš úzká a věčně ucpaná auty). Ovšem po parkové cestě od rána chodí turisté nahoru na hrad, cyklisty zde nečekají, děsí se jich a uskakují. Pomohlo by jim nakreslit na cestu cyklopruh či jen šipky s logem kola.

  Please sign in to vote.
 • Vyřešené: Cyklostezka podél Rokytky v úseku Sokolovská - Mlékárenská

  Created by Petr Dlouhý // 1 thread

  Krátký úsek cyklostezky mezi ulicemi Sokolovská a Mlékárenská na celopražsky významné trase A26 má stále ještě bahnitý povrch. Toto je velice nepříjemné zvlášť za vlhka, kdy se kolo ušpiní a cyklista může do bahna zapadnout. Prosím o vydláždění tohoto ani ne 200 m dlouhého úseku. Do doby, než bude cesta vydlážděna bych považoval za vhodné jí zpevnit pomocí jemného štěrku.

  Please sign in to vote.
 • Vyřešené: Křižovatka ulic Bulovka - Povltavská Praha

  Created by Petr Jirman // 2 threads

  Při odbočování z ulice Bulovka na Povltavskou směrem vpravo není označen pruh pro cyklisty. V případě, že člověk využije přechod pro chodce, musí kolo tlačit až na cyklostezku A2, EV7, Vltavská. Naopak při odbočování z ulice Povltavská do ulice Bulovka cyklista musí zastavit dopravu a stát uprostřed pruhu, aby odbočil, přičemž auta jezdí nadále okolo něho v obou směrech. V případě, pokud by chtěl využít jediného přechodu, dostane se do místa, ze kterého nevede ani chodník, ani se nedostane bezpečně do protisměru, aby pokračoval dále po cyklostezce A27 směr Prosek, která nemá samostatný pruh pro cyklisty. Snížení rychlosti aut v kombinaci s 2. přechodem by umožnilo cyklistům lepší průjezd/průchod křižovatkou (levnější varianta). Nejvhodnější by však bylo vybudovat v tomto místě kruhový objezd. Vyřešila by se tím jak rychlost aut jezdících v obou směrech, tak plynulé odbočení cyklistů do ulice Bulovka.

  Please sign in to vote.
 • Legální přístupová cesta k Ďáblickému háji

  Created by Vratislav // 1 thread

  Legalizace stávající cesty od Ústecké směrem na Ďáblický háj byla zamítnuta pro její vedení po soukromých pozemcích ( https://www.cyklistesobe.cz/issues/152-legalizace-vozovna-kobylisy-k-dablickemu-haji ). Jako alternativu navrhuji zřízení cca 30 metrů bezmotorové spojky po městských pozemcích, které cestu zpřístupní legálním způsobem.

  Please sign in to vote.
 • Částečně vyřešené: Cyklostezka Cholupice - Dolní Břežany

  Created by Petr Dlouhý // 1 thread

  Poměrně často využívaná cyklotrasa A204 vede poměrně nevhodným terénem - napřed zcela zbytečně objíždí přes jiný most než ten, co stojí přímo v cesta a poté vede přes pole bez jakékoliv cesty. Bylo by velmi užitečné postavit cyklostezku v celém neasfaltovém úseku, především však přes pole jižně od Pražského okruhu.

  Please sign in to vote.
 • Vyřešené: přejezdy na křižovatce Lihovar (Praha 5)

  jhajas // 4 threads

  Téměř každý den jezdím z Modřan na Anděl na kole a křižovatka u Lihovaru kde musím překonat Strakonickou ulici je zdaleka nejnebezpečnějším místem mojí cesty. Dnes existují 2 varianty jak toto místo překonat: 1) sesednout z kola a převést ho přes světly řízený přechod pro chodce a vést kolo dál přes autobusovou zastávku a někde za ní nasednout zase na kolo a pokračovat dál směr Meet Factory a přes Smíchovské nádraží. Nutno podotknout, že na zelenou je zde třeba poměrně dlouho čekat. 2) V ranní špičce riskovat život a přejet 2 pruhy a zařadit se do odbočovacího, počkat na zelenou pro odbočení. Ani jedna z těchto variant není zdaleka ideální, obzvlášť spěchá li člověk ráno do práce. Na přiloženém obrázku navrhuji 2 varianty řešení, které by podstatně přispěli k bezpečnějšímu průjezdu touto křižovatkou: 1) Měně bezpečná, ale také méně nákladná varianta přidání světelného cyklopřechodu a piktogramů umožňující z přechodu vjezd do ulice s autobusovou zastávkou 2) Podstatně nákladnější, ale také bezpečnější varianta - zbudování mimoúrovňoého křížení ulice Strakonická pomocí tunelu pro cyklisty a následná cyklostezka až na ulici Na Zlíchově. Jen pro úplnost uvedu, že v opačný směr neřeším, protože od MeetFactory se dá v takovém případě jet směrem na Hlubočepy právě ulicí Na Zlíchově, z kopce je to celkem bezpečné.

  Please sign in to vote.
 • (Cholupice) - Dolní Břežany - Hodkovice

  Created by Zbynek // 1 thread

  Chybějící kus stezky mezi Cholupicemi/Točnou - Dolními Břežany a Hodkovicemi-Zlatníky. Jedná se o návaznost na stávající cyklostezky od altánu na Svárově, pokračující východním směrem bez ztracených spádů (zbytečných klesání) s minimalizací kolizních míst s trasami IAD. https://mapy.cz/s/kenocujegu
  Trasa by vytvořila nové atraktivní spojení směrem na Hodkovice a Zlatníky, pro sportovní i dopravní cyklisty a pěší bez nutnosti zajíždět do centra Břežan, pro cyklisty těžko průjezdného.

  Please sign in to vote.
 • Cyklostezka – údolí pod Spořilovem

  Created by MartinŠ // 1 thread

  Tento úsek cyklostezky by navázal na v roce 2015 zbudovanou cyklostezku směr Trojmezí. Cesta je sice přístupná již dnes, ale má prašný/rozmáčený 135 metrů nezpevněný úsek, který by bylo potřeba vyasfaltovat. U zbytku navrhovaného úseku jde o zpevněné cesty, kde by stačily pouze drobné úpravy (rozšíření, sklopení obrubníků,...).

  V celém úseku jde o majetek hl.m. Prahy, pouze několik metrů již dnes existující pěšiny/cesty vlastní podíl vlastníků v čele s firmou Ekoenergdevelopment.

  Nový úsek by přinesl nový bezpečný koridor pro cyklistickou i pěší dopravu/rekreaci. Dal by se využít jako alternativa k části ul. Choceradské (Spořilov) (A222), nebo při jízdě směr Chodov, kde by cyklista musel využít na konci stezky schody, na kterých jsou už dnes nainstalované kolejnice.

  Částečnou alternativou k této stezce by mohla být legalizace chodníku a vytvoření přejezdů podél Choceradské.

  Please sign in to vote.
 • Obrubník na přejezdu pro cyklisty na A22

  Created by Michal Janata // 1 thread

  Na konci roku 2020 proběhla rekonstrukce křižovatky před Krčským nádražím (A22).

  Trochu mě překvapilo, že uprostřed přejezdu pro cyklisty se objevil ostrůvek se zvýšeným obrubníkem.

  Marně si lámu hlavu, jestli je to záměr, nebo jen špatná realizace.

  Please sign in to vote.
 • Vyřešené: A21: zbudování cyklopřechodů

  jhajas // 1 thread

  V dolní části Modřan je cyklostezka A21 přerušena 3x přechodem pro chodce a značkami konec cyklostezky/začátek cyklostezky. Přitom ve všech případech je vedle přechodu místo pro namalování přejezdu pro cyklisty. Opravdu alarmující je skutečnost, že jeden z těchto 3 přechodů je zcela nový, zbudovaný teprve před pár měsíci na příjezdu do garáží nového bytového domu! Tato cyklostezka má další nepříjemné vlastnosti - například její část je vedena po velmi úzkém ale poměrně frekventovaném chodníku hojně využívaném pejskaři. Řešením by bylo využít odstavný pruh, který je dostupný v celé délce ulice Generála Šišky a kde většinou neparkují žádná auta (odstavný pruh je za protihlukovou stěnou) a transformovat ho na obousměrnou cyklostezku oddělenou obrubníkem od zbytku vozovky. Podstatně by to zrychlilo jízdu v obou směrech a zvýšilo podstatně bezpečnost jak chodců, tak cyklistů.

  Please sign in to vote.
 • Cyklostezka za ulicí Odlehlá spojující Krejcárek a Třešňovku

  Created by Saljack // 2 threads

  Spojení z Krejcárku, kde končí cyklostezka z Hlavního nádraží přes Žižkov a hlavní cyklotrasou 1 v Třenovce resp. ulici Pod Šancemi je nyní dost problematické. Povrch není zpevněný a většinu roku je zde bláto, takže zde nelze bezpečně na kole projet. Vybudováním zpevněné cesty by kromě cyklistů těžili i chodci zároveň by se tím násobně zvětšila délka městské cyklostezky. Přineslo by také alternativní spojení z Vítkova bez jízdy po silnici. Pozemky pod cyklostezkou patří Praze. Navrhovaná trasa navíc nikde neobsahuje velké stoupání narozdíl od propojení na Pražačku, kde je stoupání značné. Již nyní zde jezdí značná část cyklistů a jistě by přispěla cyklodopravě v Nových Vysočanech mnohem více než vyznačené ochranné cyklopruhy na Novovysočanské.

  Please sign in to vote.
 • Cyklostezka Opatovská – legalizace, zřízení přejezdů apod.

  Created by muhl // 2 threads

  V koridoru ulice Opatovská by mohla vzniknout atraktivní cyklostezka, jež by mnohým posloužila jako bezpečná a komfortní alternativa k průjezdu ul. Opatovská v HDP, kde člověk jedoucí na kole sdílí prostor se silným provozem IAD a MHD. Navrhovaná cyklostezka by dle mého návrhu využívala stávajících chodníků a cest, často málo využívaných, v blízkosti Opatovské, čímž by se výrazně snížily náklady na realizaci takového řešení.

  Cyklostezka by začínala poblíž křižovatky Opatovská x Chilská, kde by plynule navazovala na cyklotrasy vedoucí ke stanici metra Opatov a do Kateřinek, případně na plánovanou cyklostezku do MČ Šeberov atd. Z tohoto bodu by stezka pokračovala v dopravním režimu C9 – smíšené stezky pro chodce a cyklisty až po křižovatku Opatovská x Křejpského. V mnou navrženém nejpřímějším trasování by bylo potřeba na tomto křížení zřídit sdružený přechod pro chodce a přejezd pro cyklisty; taktéž by bylo nutné vyasfaltovat cestičku k tomuto křížení ze západní strany. Ze strany východní, kde se nachází autobusová zastávka Ke Kateřinkám, navrhuji k ohledu na cestující MHD vyasfaltovat krátký úsek stezky pro cyklisty za přístřeškem zastávky; prostor tam na to ostatně je.

  Od zmíněné autobusové zastávky by cyklostezka pokračovala po existující cestě k poliklinice Opatovská, která by se v ideálním případě vyasfaltovala, jelikož současný povrch je nevyhovující – viz Google Street View či ortofoto, a od jízdy na kole by odrazoval. Křížení výjezdu a nájezdu k poliklinice Opatovská bych řešil zřízením dvou sdružených přechodů pro chodce a přejezdů pro cyklisty (dále jako „přechodopřejezd“). Od polikliniky by cyklostezka pokračovala v režimu C9 po chodníku až k existujícímu přechodu u bus zastávky Metodějova. Zde bych vzhledem k velkému počtu chodců navrhoval realizaci přejezdu pro cyklisty přimknutému k přechodu pro chodce, což by vyžadovalo stavební úpravu. Stavební úprava by se dala s vůli zkoordinovat s plánovanou demolicí lávky procházející přímo nad tímto místem.

  Za jediný podstatnější problém mého řešení považuji vedení stezky v oblasti zastávky Metodějova (blíž Penny Marketu), kde je možným rizikovým bodem prostor mezi sloupkem zastávky a starým přístřeškem + panely "na výlep reklamy". Problém by se dal do budoucna vyřešit nahrazením a přesunutím dotčeného přístřešku MHD, nad rámec zrušením nadbytečné panelové stěny.

  Od „problémového místa“ stezka pokračuje v režimu C9 až po křížení s ulicí Bohúňova, kde by bylo nutno zřídit „přechodopřejezd“. Směrem na východ od ul. Bohúňova navrhuji trasování po existujících chodnících v režimu C9, zde se jedná o cca 400 m dlouhý nepřerušovaný úsek v jižním koridoru Opatovské, až po křížení s cyklotrasou A21 a ul. Novomeského, jež by stezka překonávala „přechodopřejezdem“.

  Pokračovaní vedení cyklostezky navrhuji po málo využívané cestě v jižním koridoru ul. Opatovská v délce cca 250 m. Tento čtvrtkilometrový úsek by byl přerušen křížením Bajkonurské formou „přechodopřejezdu“. Odsud by se krátce pokračovalo po cestě v režimu C9 za bus zastávkou Háje, aby se předešlo střetům s cestujícími. V místech schodiště u bus zastávky by se cyklostezka přimkla k cestě v délce cca 300 m končící křižovatkou Opatovská x Mendelova. Zde bych uvažoval zřízení dvou „přechodopřejezdů“, aby mohla stezka přejít do příznivějšího severního koridoru Opatovské, kde by byla cca 350 m nepřerušovaně vedena po existujícím chodníku, s výjimkou křížení Nešporovy, jež by bylo nutno změnit v „přechodopřejezd“. Cyklostezka v tomto úseku mj. kopíruje budoucí vedení cyklotrasy A22 dle cyklogenerelu hl. m. Prahy.

  Shrnutí, co by bylo potřeba:

  • legalizace cca 2,4 km chodníků a cest
  • vyznačení devíti sdružených přechodů pro chodce a přejezdů pro cyklisty + jednoho přejezdu pro cyklisty přimknutého k přechodu pro chodce (Metodějova lávka) – z čehož jsou vyžadovány jen dvě stavební úpravy!
  • vyasfaltování nových cest v délce cca 80 m – viz výše zmíněné řešení zastávky Ke Kateřinkám a návaznosti
  • + optimálně vyasfaltovat cca 100 m nekvalitní cesty vedoucí od zastávky Ke Kateřinkám k poliklinice Opatovská
  • + optimálně přesunout a nahradit stávající přístřešek zastávky Metodějova (blíž Penny Marketu)

  Please sign in to vote.
 • Částečně vyřešené: propojující stezky, Stavařov

  Created by Václav Kříž // 1 thread

  Dvě slepé ulice spojuje klikatící se provizorní chodníček z betonu. Nejkratší cestu přehrazuje zábradlí. Chodci a cyklisté se vzájemně motají. Navrhuji postavit tu krátký úsek stezky. Umožní pohodlnější a rychlejší příjezd od Wonkova mostu do areálu UPCE a na Cihelnu. Stezka umožní vyhnout se křižovatce Hradecká x Studentská, která pro cyklisty ani chodce nenabízí důstojné překonání. Kdy bude stezka postavena? Díky. Přidal jsem na http://www.pardubice.eu/dejtip/dej-tip/

  Please sign in to vote.
 • Dobudování cyklostezky Sázava - Hamry nad Sázavou

  Created by Václav Kříž // 1 thread

  Snaha obce Hamry nad Sázavou, konkrétně Huberta Křesťana, který je starostou již 21 let, si zaslouží být zaznamenána: Propojením cyklostezek mezi obcí Sázava a Hamry nad Sázavou by se dalo plynule jet po cyklostezce z města Přibyslav (http://www.vylety-zabava.cz/cyklostezky-cyklotrasy-cyklovozik/vysocina/1471-cyklostezka-pribyslav-sazava) po největší rybník na Vysočině Velké Dářko Stav z roku 2012: Tři ze třinácti vlastníků dotčených pozemků nesouhlasí s prodejem ani výměnou pětimetrového pruhu půdy. Vedení Hamrů nad Sázavou chtělo v roce 2012 požádat o evropské peníze. "Uzávěrka podání žádosti o peníze z Bruselu byla 15.prosince. Protože se nám ale nepodařilo vyřešit všechny dotčené pozemky, nemáme šanci. A to mě ukrutně mrzí," zmínil starosta Hamrů nad Sázavou Hubert Křesťan. Obec odkoupila pozemky od majitelů, kteří s tím souhlasili a doufá, že se v budoucnu podaří nakonec přesvědčit všechny. Zdroj: http://www.rozhlas.cz/vysocina/zpravy/_zprava/propojeni-cyklostezky-ze-sazavy-do-hamru-nad-sazavou-stopli-majitele-pozemku--1126678 Hamry měly a mají vše připravené a o výše jmenovanou stavbu se budu opět pokoušet. http://www.hamryns.cz/ostatni/zastupitelstvo-obce.html Hamry v roce 2010 postavily i potřebné stezky podél silnic: http://www.jihovychod.cz/rack/dotace/0000364

  Please sign in to vote.
 • Vyřešené: dostavba cyklostezky Jesenice - Dolní Jirčany

  Created by Václav Kříž // 0 threads

  Snaha obce Psáry-Dolní Jirčany si zde zaslouží být zaznamenána:


  Vize Obce pro občany 10/2010: 
  Obec zpracovala ve spolupráci s okolními obcemi (Jesenice, Sulice, Vestec, Jílové a další) generel rozvoje cyklostezek. Součástí toho je již připravený projekt pro stavební povolení, na který je již vydáno platné stavební povolení. Obec opakovaně žádá o poskytnutí dotace na výstavbu cyklostezek, avšak zatím bezvýsledně. V souvislosti s výstavbou silničního okruhu kolem Prahy byla námi vyjednána výstavba cyklostezky podél nově vybudované komunikace u naší obce. Cyklostezka by měla v krátké době propojit Jesenici a Dolní Jirčany. To ulehčí realizaci již připraveného projektu cyklostezek a zvýší naše šance na získání dotace do budoucna. 
  Zdroj: http://www.obecproobcany.eu/news/vize-pro-obec-/


  10/2012: zadání aktualizace a doplnění projektové dokumentace i na další úseky stezek v obci. 
  Zdroj: http://m.psary.cz/vz/aktualizace-a-doplneni-projektove-dokumentace-na-cyklostezky-v-obci-psary


  Volební program Starostů a nezávislých, 10/2014: 
  Cyklostezky – budeme usilovat o budování nových cyklostezek a zejména pak navázání na cyklostezku vedoucí v souběhu s komunikací II/105 do Jesenice. Termín možného dokončení závisí na dokončení přeložky zmíněné komunikace.
  Zdroj: http://psary-dolnijircany.cz/volebni-program-2014


  Edit 2019: cyklostezka je dle ortofotomapy na: http://www.geoportalpraha.cz/mapy-online hotová, podél nové školy až do obce. Škoda, že na ní patrně chybí cyklopřejezd s ostrůvkem z ulice Na Lukách na cyklostezku, který by mnoha obyvatelům rodinných domů poskytl bezpečnější cestu na cyklostezku než současnou možnost: https://mapa.prahounakole.cz/#hledani@trasa=67009359@plan=quietest . Takový záměr je vždy lepší zahnout do větší stavby silnice, než ho provádět dodatečně jako samostatnou akci. Lidé z oboru či místní umějí podobné chyby v projektu často zdarma a včas odhalit. Místní situaci ale neznám, možná se to zvažovalo.

  Please sign in to vote.
 • Odstranění ztraceného spádu, stezka do Zelenče

  Created by Václav Kříž // 2 threads

  Stezka nebyla postavena nejšťastnějším způsobem. Je na kopeček prudší než bylo nutné a poté o několik metrů ztraceného spádu klesá. To snižuje její využití pro část obyvatel (starší, méně fyzicky zdatní) a určitý typ cest (zvlášť pro pravidelné dojíždění ze Zelenče na cesty delší než 5 km, pro které může stezka sloužit). Přitom stačilo při stavbě stezky udělat terénní úpravy, aby vedla směrově i výškově přimknutá k silnici. Proto navrhuji, až se bude chystat (odhaduji v letech 2025-2040) rekonstrukce silnice nebo stezky, udělat takové úpravy aby stezka vedla směrově i výškově přimknutá k silnici.


  Edit 12/2019: Jistě, postavit jde ledasco. Jako člověk pracující od roku 2015 pro úřady MČ a později pak TSK si myslím, že případné úsilí insiderů pro získání nového územního rozhodnutí či stavebního povolení pro změnu výškového+směrového vedení stezky, je lepší věnovat realizaci dalších chybějících pěších a cyklistických spojení (např. výstavbě cyklostezek, vyznačení cyklopruhů, cykloobousměrek, cyklotras). Beru svůj podnět zpět a dávám ho jako inspiraci k prověření pro případy výstavby jiných cyklostezek/lávek jinde. Díky.

  Please sign in to vote.
 • Vyřešené: Přehrazený vjezd na cyklopruh Povltavská

  Created by Petr Dlouhý // 2 threads

  Vjezd z chodníkové cyklostezky na cyklopruh v ulici Povltavská je přehrazen betonovými bloky, které dříve chránili začátek cyklopruhu před auty. Vzhledem k tomu, že pokračování chodníkové cyklostezky je jednosměrné, neexistuje žádná legální možnost, jak pokračovat v jízdě. Vzhledem k tomu, že je úsek na cyklotrase A2 a není vyznačena žádná objížďka, domnívám se, že je taková úprava v rozporu s platnými normami.

  Please sign in to vote.
 • Částečně vyřešené: Vyrovnání spojky A43 k vozovně Hloubětín

  Created by rtc // 1 thread

  Tento úsek býv. trati zůstal po odstranění kolejnic neupravený, především tu zůstaly pražce zarůstající keři, což podstatně znepříjemňuje průjezd. Jakožto jeden z mála bezbariérových nájezdů na A26 z Hloubětína/Mochovské by si tento zasloužil vyrovnat, tj. vytrhat pražce a vysypat štěrkem.

  Please sign in to vote.

181 threads found for 'cyklostezka':

No library items found for 'cyklostezka'.

No planning applications found for 'cyklostezka'.

Spinner Please wait…
Back to top