Things tagged 'cyklostezka'

199 issues found for 'cyklostezka':

 • Zpřístupnit co nejdříve ulici Buriánkova (A2 - Rohanské nábř./Za Invalidovnou)

  Created by Ondřej Burkert // 1 thread

  A2 chybí napojení z A2 do Karlína na úrovni Invalidovny. Momentálně je na místě vyšlapaná cesta, která je při děšti řádně zabahněná. Navíc končí na chodníku na křižovatce Za Invalidovnou - Rohanské nábřeží, kde cyklista musí použít přechodu pro chodce. Ideální by bylo umožnit cyklistům při cestě z Karlína projet světelnou křižovatku rovně - tedy posunout betonové zábrany, aby se umožnil průjezd kolům. A dále vybudovat propojku na A2. V případě výhledové výstavby na pozemku, by mohla být i štěrková, zpevněná cesta, nebo rovnou definitivní řešení s osvětlením a zámkovou dlažbou, jako je u na A2 u Rokytky.

  Please sign in to vote.
 • Severovýchodní cyklomagistrála Etapa 1: Drážní cyklostezka Podvinný mlýn

  Created by Petr Dlouhý // 1 thread

  V místě bývalé železniční vlečky vedoucí z nádraží Vysočany na Balabenku by bylo možné vytvořit drážní cyklostezku. Tato téměř kilometr dlouhá cyklostezka by umožňovala pozvolný a pohodlný nástup na cyklotrasu A267 od Balabenky. Ve spojení s uvažovanou cyklostezkou od Krejcárku by napomohla vytvořit pohodlné propojení centra Prahy a Kbel.

  Please sign in to vote.
 • Návrh na nový úsek cyklostezky podél Vltavy v úseku Trojský most - Jankovcova

  Created by Ondřej Zeman // 1 thread

  Neznám plány Prahy na řešení této oblasti Holešovic, ale připadá mi užitečné zprůjezdnění severního okraje Holešovic podél řeky. Problematický úsek je dlouhý pouze 300 m (kolem areálu betonárky v blízkosti Holešovického nádraží). Celý zbytek trasy je (místy po nezpěvněných cestách) průjezdný již nyní, stačilo by doplnit značení. 1) V tomto úseku jakási použitelná cesta existuje: http://www.mapy.cz/s/9OL5 (panely, asfalt) 2) Tento úsek je nejvíce problematický: http://www.mapy.cz/s/9OLg Podél řeky nepoužívané přístaviště. Aktuálně je tudy možné s trochou odvahy projít pěšky po úzkém betonovém chodníčku s pacholíky. Musela by se vybudovat lávka, nebo něco podobného. Alternativní vedení je areálem betonárky kde momentálně skoro nic není tudy: http://www.mapy.cz/s/9OLo , nebo po její druhé straně tudy: http://www.mapy.cz/s/9OLr (po panelové cestě a s dostavěním pěšiny podél velmi málo používané železniční vlečky) 3) V tomto úseku cesta existuje. Povrch je neupravená udusaná cesta. Rybáři sem běžně jezdí osobními auty: http://www.mapy.cz/s/9OLF 4) Doplněním posledního úseku ulicemi Varhulíkové a Jankovcova http://www.mapy.cz/s/9OLM by na tuto trasu mohla být převedena cyklostezka A1.

  Please sign in to vote.
 • Zákaz vjezdu motorových vozidel na cyklostezku A1

  Created by xpj // 2 threads

  Vzhledem k silnému provozu na souběžné Strakonické silnici si auta urychlují cestu z Lahovic do Malé Chuchle a až na Smíchov po cyklostezce A1. Chybí zde zákaz vjezdu motorových vozidel z obou stran a, podle všeho, i nějaká mechanická zábrana.

  Please sign in to vote.
 • Vyřešené: Zobousměrnění pro cyklisty

  Created by Ondřej Zeman // 3 threads

  Při jízdě po cyklostezce A1 ve směru od Holešovic na Podbabu jezdí cyklisté touto trasou - několik desítek metrů v protisměru, ale po rovině. Podle současného dopravního značení by měli vyjet do kopce po nájezdu na most a za ním opět dolů (stejně jako auta). Téměř nikdo to však pochopitelně nedělá. Zmíněný úsek je široký a po straně má ještě štěrkovou plochu sloužící jako parkoviště. Stačilo by snadné doplnění dodatkové tabulky pod značku jednosměrky pro povolení průjezdu cyklistů v obou směrech. Na konci by však bylo vhodné umístit upozornění na nutnost dát přednost zprava (autům a cyklistům sjíždějícím z mostu).

  Please sign in to vote.
 • TSK chystá zákaz jízdy na kole v tunelu mezi Karlínem a Žižkovem

  Created by Vratislav // 3 threads

  Značka se zákazem jízdy na kole má být údajně doplněna v následujících dnech "u příležitosti" pojmenování tunelu, kdy někoho zřejmě napadlo, že když se tam bude dělat stanovení, nebylo by od věci zakázat jízdu na kole tunelem, kterým už dvacet et vede dálková cyklotrasa č. 1, a který je jediným současně bezpečným a legálním spojením Prahy 3 a Prahy 8. O věci jsou informováni zodpovědní úředníci a politici z Prahy 3 a 8. Není-li vám zřízení tohoto zákazu lhostejné, hlasujte pro tento podnět, poslouží jako vyjádření veřejného zájmu na zachování průjezdnosti tunelu. Update 23.12.: Podle nejnovějších informací bylo stanovení pozastaveno.

  Please sign in to vote.
 • Vyřešené: Vyrovnání spojky A43 k vozovně Hloubětín

  Created by rtc // 1 thread

  Tento úsek býv. trati zůstal po odstranění kolejnic neupravený, především tu zůstaly pražce zarůstající keři, což podstatně znepříjemňuje průjezd. Jakožto jeden z mála bezbariérových nájezdů na A26 z Hloubětína/Mochovské by si tento zasloužil vyrovnat, tj. vytrhat pražce a vysypat štěrkem.

  Please sign in to vote.
 • Částečně vyřešené: Napojení Vítkovské cyklostezky - Husitská - Divadlo Ponec

  Created by Tomáš Kolařík // 1 thread

  Chybějící propojení Vítkovské drážní cyklostezky ke křižovatce Husitská-Trocnovská u divadla Ponec. Umožní připojení na cyklostezku lidem z dolního Žižkova a Karlína. V tomto prostoru se také uvažuje o využití staré dražní budovy jako kavárny - Bajkazyl. Toto spojení a Bajkazyl jsou uvedeny v Cyklogenerelu pro území městské části Praha 3.

  Please sign in to vote.
 • Návaznosti drážní promenády k Botiči

  Created by Vratislav // 0 threads

  Drážní promenáda má podle připravované dokumentace ústit do křižovatky ulic Lopuchová a U Seřadiště. K cyklostezce podél Botiče chybí cca 100 metrů ulice, která není vhodná pro slabé cyklisty (např. děti) a nemá ani dostatečně široký chodník. Než vznikne pokračování dál k nádraží, je zde třeba alespoň nějaké řešení.

  Please sign in to vote.
 • Spodní část Chotkovy - jednosměrný cyklistický pás

  Created by David // 0 threads

  V spodní části ulice Chotkova od vyústění Jeleního příkopu směrem na Klárov je vozovka dostatečně široká aby bylo možno auta bezpečně a s rezervou předjíždět zprava i zleva, avšak před rozdělením jednoho pruhu na dva se auta chystající se zařadit do pravého pruhu lepí až na obrubník. Je to logické, jelikož budoucí levý pruh stojí a oni se snaží protlačit už v místě, kde jim cca. 10 cm šířky vozovky chybí. Cyklisté zde mohou pohodlně jezdit rychlostí 40 - 50 km/hod, avšak právě auta vybočená z kolony (a občas vybočující bez jakéhokoliv znamení) představují komplikaci i ohrožení. Ve špičce zde auta zpravidla stojí a vybočené auto je nutné objet zleva (takže dobrzdit téměř na nulu, protože rozestupy mezi stojícími auty jsou minimální) a u jedoucích aut při nenadálém vybočení auta dochází k ohrožení cyklisty. Zřízení jednosměrného cyklistického pásu před rozdělením pruhu na dva, v ideálním případě chráněného např. sloupky či bufferem, by výrazně zvýšilo bezpečnost cyklistů a bylo prevencí před hrozící vážnou nehodou. Jediným "úzkým hrdlem" při vytvoření jednosměrného cyklistického pásu by mohl být konec šikany u Jeleního příkopu, zde by stálo za to zvážit rozšíření vozovky, nebo zde zřídit alespoň piktogram.

  Please sign in to vote.
 • Vyřešené: Nad Královskou oborou obousměrně

  Created by Ondřej Zeman // 1 thread

  Doplnit možnost obousměrného provozu cyklistů v krátkém úseku ulice Nad Královskou oborou. Neexistuje žádný důvod proč by tudy cyklisté nemohli jezdit obousměrně stejně jako v celé zbylé trase této ulice. Jednosměrka zde existuje jenom proto, aby tudy tranzitní automobilová doprava neobjížděla trvale ucpanou oblast Letenské křižovatky.

  Please sign in to vote.
 • Vyřešené: Cesta podél Mariánských hradeb - značení

  Created by Pepa // 1 thread

  A15 směrem do centra vede podél Mariánských hradeb po parkové cestě (po paralelní silnici není možno jet, je příliš úzká a věčně ucpaná auty). Ovšem po parkové cestě od rána chodí turisté nahoru na hrad, cyklisty zde nečekají, děsí se jich a uskakují. Pomohlo by jim nakreslit na cestu cyklopruh či jen šipky s logem kola.

  Please sign in to vote.
 • Vyřešené: Cyklostezka podél Rokytky v úseku Sokolovská - Mlékárenská

  Created by Petr Dlouhý // 1 thread

  Krátký úsek cyklostezky mezi ulicemi Sokolovská a Mlékárenská na celopražsky významné trase A26 má stále ještě bahnitý povrch. Toto je velice nepříjemné zvlášť za vlhka, kdy se kolo ušpiní a cyklista může do bahna zapadnout. Prosím o vydláždění tohoto ani ne 200 m dlouhého úseku. Do doby, než bude cesta vydlážděna bych považoval za vhodné jí zpevnit pomocí jemného štěrku.

  Please sign in to vote.
 • Vyřešené: Křižovatka ulic Bulovka - Povltavská Praha

  Created by Petr Jirman // 2 threads

  Při odbočování z ulice Bulovka na Povltavskou směrem vpravo není označen pruh pro cyklisty. V případě, že člověk využije přechod pro chodce, musí kolo tlačit až na cyklostezku A2, EV7, Vltavská. Naopak při odbočování z ulice Povltavská do ulice Bulovka cyklista musí zastavit dopravu a stát uprostřed pruhu, aby odbočil, přičemž auta jezdí nadále okolo něho v obou směrech. V případě, pokud by chtěl využít jediného přechodu, dostane se do místa, ze kterého nevede ani chodník, ani se nedostane bezpečně do protisměru, aby pokračoval dále po cyklostezce A27 směr Prosek, která nemá samostatný pruh pro cyklisty. Snížení rychlosti aut v kombinaci s 2. přechodem by umožnilo cyklistům lepší průjezd/průchod křižovatkou (levnější varianta). Nejvhodnější by však bylo vybudovat v tomto místě kruhový objezd. Vyřešila by se tím jak rychlost aut jezdících v obou směrech, tak plynulé odbočení cyklistů do ulice Bulovka.

  Please sign in to vote.
 • Legální přístupová cesta k Ďáblickému háji

  Created by Vratislav // 1 thread

  Legalizace stávající cesty od Ústecké směrem na Ďáblický háj byla zamítnuta pro její vedení po soukromých pozemcích ( https://www.cyklistesobe.cz/issues/152-legalizace-vozovna-kobylisy-k-dablickemu-haji ). Jako alternativu navrhuji zřízení cca 30 metrů bezmotorové spojky po městských pozemcích, které cestu zpřístupní legálním způsobem.

  Please sign in to vote.
 • Částečně vyřešené: Cyklostezka Cholupice - Dolní Břežany

  Created by Petr Dlouhý // 1 thread

  Poměrně často využívaná cyklotrasa A204 vede poměrně nevhodným terénem - napřed zcela zbytečně objíždí přes jiný most než ten, co stojí přímo v cesta a poté vede přes pole bez jakékoliv cesty. Bylo by velmi užitečné postavit cyklostezku v celém neasfaltovém úseku, především však přes pole jižně od Pražského okruhu.

  Please sign in to vote.
 • Vyřešené: přejezdy na křižovatce Lihovar (Praha 5)

  jhajas // 4 threads

  Téměř každý den jezdím z Modřan na Anděl na kole a křižovatka u Lihovaru kde musím překonat Strakonickou ulici je zdaleka nejnebezpečnějším místem mojí cesty. Dnes existují 2 varianty jak toto místo překonat: 1) sesednout z kola a převést ho přes světly řízený přechod pro chodce a vést kolo dál přes autobusovou zastávku a někde za ní nasednout zase na kolo a pokračovat dál směr Meet Factory a přes Smíchovské nádraží. Nutno podotknout, že na zelenou je zde třeba poměrně dlouho čekat. 2) V ranní špičce riskovat život a přejet 2 pruhy a zařadit se do odbočovacího, počkat na zelenou pro odbočení. Ani jedna z těchto variant není zdaleka ideální, obzvlášť spěchá li člověk ráno do práce. Na přiloženém obrázku navrhuji 2 varianty řešení, které by podstatně přispěli k bezpečnějšímu průjezdu touto křižovatkou: 1) Měně bezpečná, ale také méně nákladná varianta přidání světelného cyklopřechodu a piktogramů umožňující z přechodu vjezd do ulice s autobusovou zastávkou 2) Podstatně nákladnější, ale také bezpečnější varianta - zbudování mimoúrovňoého křížení ulice Strakonická pomocí tunelu pro cyklisty a následná cyklostezka až na ulici Na Zlíchově. Jen pro úplnost uvedu, že v opačný směr neřeším, protože od MeetFactory se dá v takovém případě jet směrem na Hlubočepy právě ulicí Na Zlíchově, z kopce je to celkem bezpečné.

  Please sign in to vote.
 • (Cholupice) - Dolní Břežany - Hodkovice

  Created by Zbynek // 1 thread

  Chybějící kus stezky mezi Cholupicemi/Točnou - Dolními Břežany a Hodkovicemi-Zlatníky. Jedná se o návaznost na stávající cyklostezky od altánu na Svárově, pokračující východním směrem bez ztracených spádů (zbytečných klesání) s minimalizací kolizních míst s trasami IAD. https://mapy.cz/s/kenocujegu
  Trasa by vytvořila nové atraktivní spojení směrem na Hodkovice a Zlatníky, pro sportovní i dopravní cyklisty a pěší bez nutnosti zajíždět do centra Břežan, pro cyklisty těžko průjezdného.

  Please sign in to vote.
 • Cyklostezka – údolí pod Spořilovem

  Created by MartinŠ // 1 thread

  Tento úsek cyklostezky by navázal na v roce 2015 zbudovanou cyklostezku směr Trojmezí. Cesta je sice přístupná již dnes, ale má prašný/rozmáčený 135 metrů nezpevněný úsek, který by bylo potřeba vyasfaltovat. U zbytku navrhovaného úseku jde o zpevněné cesty, kde by stačily pouze drobné úpravy (rozšíření, sklopení obrubníků,...).

  V celém úseku jde o majetek hl.m. Prahy, pouze několik metrů již dnes existující pěšiny/cesty vlastní podíl vlastníků v čele s firmou Ekoenergdevelopment.

  Nový úsek by přinesl nový bezpečný koridor pro cyklistickou i pěší dopravu/rekreaci. Dal by se využít jako alternativa k části ul. Choceradské (Spořilov) (A222), nebo při jízdě směr Chodov, kde by cyklista musel využít na konci stezky schody, na kterých jsou už dnes nainstalované kolejnice.

  Částečnou alternativou k této stezce by mohla být legalizace chodníku a vytvoření přejezdů podél Choceradské.

  Please sign in to vote.
 • Obrubník na přejezdu pro cyklisty na A22

  Created by Michal Janata // 1 thread

  Na konci roku 2020 proběhla rekonstrukce křižovatky před Krčským nádražím (A22).

  Trochu mě překvapilo, že uprostřed přejezdu pro cyklisty se objevil ostrůvek se zvýšeným obrubníkem.

  Marně si lámu hlavu, jestli je to záměr, nebo jen špatná realizace.

  Please sign in to vote.

181 threads found for 'cyklostezka':

No library items found for 'cyklostezka'.

No planning applications found for 'cyklostezka'.

Spinner Please wait…
Back to top