Legalizace Vozovna Kobylisy (k Ďáblickému háji)

Please sign in to vote.

Added by Václav Kříž

V květnu 2012 dle streetview zákaz vjezdu mimo dopravní obsluhy. Navrhuji výměnu značky zákaz vjezdu za zákaz vjezdu všech motorových vozidel nebo přidání dodatkové tabulky "mimo kol". Uvede dopravní značení do souladu s tolerovanou realitou. Umožní legální příjezd po doporučené trase, panelce k Ďáblickému háji.

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top