Částečně vyřešené: Napojení Vítkovské cyklostezky - Husitská - Divadlo Ponec

Please sign in to vote.

Added by Tomáš Kolařík

Chybějící propojení Vítkovské drážní cyklostezky ke křižovatce Husitská-Trocnovská u divadla Ponec. Umožní připojení na cyklostezku lidem z dolního Žižkova a Karlína. V tomto prostoru se také uvažuje o využití staré dražní budovy jako kavárny - Bajkazyl. Toto spojení a Bajkazyl jsou uvedeny v Cyklogenerelu pro území městské části Praha 3.

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top