Vyřešené: Cyklostezka podél Rokytky v úseku Sokolovská - Mlékárenská

Please sign in to vote.

Added by Petr Dlouhý

Krátký úsek cyklostezky mezi ulicemi Sokolovská a Mlékárenská na celopražsky významné trase A26 má stále ještě bahnitý povrch. Toto je velice nepříjemné zvlášť za vlhka, kdy se kolo ušpiní a cyklista může do bahna zapadnout. Prosím o vydláždění tohoto ani ne 200 m dlouhého úseku. Do doby, než bude cesta vydlážděna bych považoval za vhodné jí zpevnit pomocí jemného štěrku.

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top