Nekonzistentní značení cykloprůjezdu parkem Kavčí Hory

Please sign in to vote.

Added by Vratislav

Cesta v parku Kavčí Hory je značena jako stezka pro chodce a cyklisty pouze ve směru od ulice Nad Cementárnou. Na straně od ulice Ke Hlásce je vstup do parku značený jako stezka pro chodce.

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top