Průjezd přes Těšnovské parkoviště

Please sign in to vote.

Added by Petr Dlouhý

Z cyklostezky na Hlávkově mostě vede nejlepší průjezd do ulice Na Poříčí přes parkoviště Těšnov. Tento průjezd však není úplně legální a pohodlný. V cestě stojí 40 m nezcyklostezkovaného chodníku a nesnížená obruba při vjezdu na parkoviště.

Tento úsek je součástí budoucí cyklotrasy trasy A410, která se zde odpojuje od tras A2 a A41. Tento úsek je mezi cyklisty velice oblíbený.

Místo ve vrstvě cykloopatření na Mapě PNK

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top