Propojení Za Elektrárnou - nový Trojský most a jeho podjezd

Please sign in to vote.

Added by Petr Dlouhý

Ačkoliv to z plánů nového Trojského mostu vypadá, že cyklostezka, která by ho podjížděla nevznikne, zdá se, že pod mostem je na ní dost místa.

Cyklostezka, která by začínala v ulici Za Elektrárnou, pokračovala podél vody a podjela nový Trojský most částečně zaceluje nekompletní cyklotrasu A1. Vytváří také alternativu Trojské lávce pro cesty Stromovka-Kuchyňka.
S takovým propojením počítá i Generel cyklotras MHMP.

edit: Realizaci stezky zkomplikovalo v roce 2015 zřízení obslužné komunikace pro odvoz materiálu z rekonstrukce čistírny odpadních vod. Nepochopitelné, proč se to nerealizuje po vodě.

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top