Things tagged 'cyklopruhy'

24 issues found for 'cyklopruhy':

 • Cyklopruhy kolem stadionu Bohemians a v Petrohradské

  Created by Lukáš // 1 thread

  Z hlediska cyklodopravy není prostor v okolí stadionu Bohemians koncepčně řešen (zejm. ve směru do centra). Z cyklostezky vedoucí z Michle podél Botiče směrem do centra lze u stadionu Bohemians najet jen na pruh směrem ven z centra. Ve směru do centra je třeba sjet do ulice Petrohradská, kde cyklopruhy zcela chybí, přestože by zde cyklostezka přirozeně mohla pokračovat a navázat na již existující pruhy. Návrh řešení: Jednou variantou je vyznačení cyklopruhu ve směru do centra po celé délce Petrohradské ulice, čímž by pěkně navázal na již existující pruh ve Vršovické. Další či rozšířenou variantou by mohlo být zjednosměrnění (a zklidnění) Petrohradské ul. v úseku Vršovická-Botič a vytvoření cyklopruhu(ů) přímo v ulici či na chodníku, který je v těchto místech velmi široký. Auta by pak jezdila pouze směrem od Vršovické k Botiči. V opačném směru by auta jezdila Sámovu přes nádr. Vršovice (tento směr je daleko méně vytížený). Příjemné by bylo také případné protažení cyklopruhu z Petrohradské přes ul. Rostovskou až na Moskevskou, kde se v druhé fázi rekonstrukce cyklopruhy již plánují (pruh ve směru jízdy od Vršovické k Moskevské). V opačném směru pak bylo možné vyznačit pruh v ulici Sportovní. Tím by se celá cyklosituace kolem Bohemky stala výstavním exemplářem :)

  Please sign in to vote.
 • Vyřešené: Vyhrazené pruhy pro autobusy Tupolevova (sever)

  Created by Václav Kříž // 1 thread

  Od Veselské po Kosteleckou měly vzniknout buspruhy, (v říjnu 2013 nebyly vyznačeny). Nabídly by spojení Čakovic a Letňan (rychlé, asfaltové, osvětlené). Pro lepší provoz MHD a kol by byl využit prostor předimenzované silnice, poplatné době vzniku. Zdroj: Regionální plán PID o opatřeních k preferenci MHD v roce 2012.:"Dle postupu stavebních prací na mimoúrovňové křižovatce Kbelská × Teplická pak i realizace 3. etapy vyhrazených jízdních pruhů v Tupolevově ulici (obousměrně mezi kruhovými objezdy křižovatek s Veselskou, resp. s Kosteleckou ulicí)." http://www.ropid.cz/data/Galleries/185/188/d1908_1_dopravni-plan-pid-2012-2016.pdf Navrhuji zaslat dotaz na Odbor dopravních agend Prahy, který má hlavní ulice ve správě a zeptat, se s odkazem na Regionální plán PID, kdy budou pruhy realizovány. Poslat v kopii odboru dopravy městské části. A moje otázka: Jak dlouhé a v jakých časech se před kruhovými objezdy tvoří kolony?

  Please sign in to vote.
 • Vyřešené: Přehrazený vjezd na cyklopruh Povltavská

  Created by Petr Dlouhý // 2 threads

  Vjezd z chodníkové cyklostezky na cyklopruh v ulici Povltavská je přehrazen betonovými bloky, které dříve chránili začátek cyklopruhu před auty. Vzhledem k tomu, že pokračování chodníkové cyklostezky je jednosměrné, neexistuje žádná legální možnost, jak pokračovat v jízdě. Vzhledem k tomu, že je úsek na cyklotrase A2 a není vyznačena žádná objížďka, domnívám se, že je taková úprava v rozporu s platnými normami.

  Please sign in to vote.
 • Hradecká, Ignáta Hermanna - cykloopatření

  Created by Johny // 1 thread

  V Hradecké ulici ve směru do centra, přibližně na úrovni Vědecké knihovny, náhle končí cyklopruh vyznačený na chodníku a pošle cyklisty do silnice a následně do křižovatky s Brněnskou/U Přívozu. Chodník sám je přitom dost široký na to, aby cyklopruh pokračoval až ke křižovatce, překonal Brněnskou podél stávajícího přechodu pro chodce a pokračoval dále na most přes Orlici, kde je dostatečně široká krajnice pro vedení odděleného cyklopruhu (viz Dukelská a S.K.Neumanna). Za mostem začíná po levé straně cyklostezka a chodník, kam by se dal tento cyklopruh alespoň napojit, protože dál směrem do centra už díky zastávce MHD prostor na silnici není a musela by se zde nějaká forma stezky vybudovat. V opačném směru končí dělená stezka před mostem, zde by také bylo možno vyznačit cyklopruh na široké krajnici, za mostem je už vedle přechodu vyznačený cyklopřejezd, za kterým je již cyklopruh vyznačen mimo silnici vedle chodníku. Podle mě se jedná o velice prosté, rychlé a levné, za to efektivní řešení. Není totiž potřeba nic stavět, jen vyznačit. Zároveň bych navrhoval přeznačit i klasické jízdní pruhy v této křižovatce ve směru z Hradecké do centra, protože současná šířka silnice umožňuje vyznačit samostatný levý odbočovací pruh do ulice U Přívozu. V opačném směru se levý odbočovací pruh z centra do ulice Brněnská bohužel bez stavebních úprav nevejde...

  Please sign in to vote.
 • Přemalování křižovatky ve prospěch cyklistů (vnitřní okruh X Divišova)

  Created by Johny // 1 thread

  Směrem od magistrátu vedoucí parádní cyklopruhy před křižovatkou náhle končí a dál nic. Na obrázku předkládám zlepšovací návrh s možností pokračování cyklopruhů jak dál do ulice Divišova, tak k Adalbertinu.
  Počty pruhů jsou stejné s jedinou výjimkou - při odbočení z vnitřního okruhu do Divišovy se najíždí do jednoho pruhu pro auta a jednoho pro cyklisty, namísto současných dvou pro auta, které ale stejně nemají reálné využití, protože zelená je vždy jen z jedné strany, kde je daným směrem vždy jen jeden pruh.
  Je dost pravděpodobné, že by se muselo jít do obrubníků, ale při případné větší rekonstrukci křižovatky by to nemělo nijak zvlášť vadit.
  Šířky pruhů jsou samozřejmě orientační, cyklopruhy jsou značeny červeně a směr, kam vedou, bíle přerušovaně.

  Please sign in to vote.
 • Cyklopruhy v ulici Na Florenci

  Created by vlákno // 1 thread

  V roce 2014 byla celá ulice rekonstruována, jako nový povrch byl položen asfalt, proto je oproti minulosti pro jízdu na kole přívětivější. V rámci rekonstrukce byla rozšířena, takže by se do ní pravděpodobně vešly cyklopruhy po obou stranách. V současném stavu je vozovka abnormálně široká a nevyužitá.

  Please sign in to vote.
 • Vyznačení cyklopruhů v ulicích Rašínova a Havlíčkova

  Created by Johny // 1 thread

  V tomto úseku je široká silnice, kde by bylo možné v obou směrech vyznačit oddělené cyklopruhy. Problém by mohl nastat v okolí školky, kde je sice nový osvětlený přechod, ale je tu velmi nešťastně, až nebezpečně (ne)řešené parkování. Parkuje se všude, kam "auto od ruky odpadne", po obou stranách silnice, což je nebezpečné zejména kvůli četnému výskytu dětí, cyklopruhy by byly v tomto ohledu bez problémů. Přesné uspořádnání místa po případném vyznačení cyklopruhů by bylo určitě ještě k diskusi. V souvislosti s rekonstrukcí Náchodské ulice by měl v celém tomto úseku platit zákaz stání (zastavení?), takže se ukáže, jestli by něčemu zásadně vadilo ho tu následně ponechat a třeba naopak vyznačit právě ty cyklopruhy.

  Please sign in to vote.
 • Vyznačení cyklopruhů v ulici Komenského

  Created by Johny // 1 thread

  V daném úseku ulice Komenského je dostatečně široká a kvalitní silnice na to, aby zde mohly být v obou směrech vyznačeny samostatné cyklopruhy. Parkování v tomto místě v tuto chvíli povoleno není, cyklopruhy tu však přesto nejsou. Trasa číslo 4034 sice vede jinudy, ale přesto by zde, jakožto na hlavní ulici ve městě, cyklopruhy být měly. Je jen škoda, že dále směrem k náměstí před policejní stanicí a před Rajskou zahradou již vznikly místo cyklopruhů na tělese silnice parkovací místa.

  Please sign in to vote.
 • Spojení A157 a Vlastiny

  Created by Jirka // 0 threads

  V budoucnu při rekonstrukcích neopomenout klidné cyklistické spojení podél Drnovské.

  Možných variant je více: samotná Drnovská je poměrně široká a při mírném rozšíření by se vešly cyklopruhy, podél Drnovské je ale i dostatek místa na kvalitní segregovanou cyklostezku.

  Třeba řešit v rámci rekonstrukce celé oblasti podél silnice. Stavbou cyklostezky by vzniklo chráněné napojení sídliště Na Dědině na stezku kolem obory Hvězda (A157), potažmo této stezky na oblast Šárky.

  Dopravní i rekreační potenciál.

  Please sign in to vote.
 • Špatně zrekonstruované vyústění Kodaňské

  Created by Vratislav // 2 threads

  Při rekonstrukci úseku Kodaňské při Vršovické byly opomenuty cyklopruhy, přinejmenším pro stoupání velmi žádoucí. Dále nebyla vytvořena návaznost na chodník od ZŠ U Roháčových kasáren do Kavkazské. Řešení odporuje nejen manuálu veřejného prostoru (což je pochopitelné, protože to je starší realizace), ale i usnesení RHMP 0544/2003 ukládající integrovat řešení pro cyklistickou dopravu do dopravních staveb investovaných městskými organizacemi.

  Rekonstrukce Kodaňské bude patrně pokračovat, proto je potřeba ohlídat, aby v dalších úsecích už bezpečné řešení pro jízdu na kole vzniklo.

  Please sign in to vote.
 • Zohlednit cyklisty při rekonstrukci ulice Londýnská

  Created by trada // 1 thread

  Právě probíhá dlouhodobá etapová rekonstrukce ulice Londýnská.
  Bylo by krásné, kdyby při této příležitosti vznikly cyklopruhy, cykloobousměrky, pruhy pro cyklisty na chodnících nebo cokoliv podobného.
  (úsek Záhřebská – Bruselská je hotov a nezdálo se mi, že by se s cyklisty jakkoliv počítalo)
  foto mohu pořídit

  Please sign in to vote.
 • Cyklopruhy na SJM

  Created by vlákno // 1 thread

  Usnadnění rychlého průjezdu a příjezdu do centra/z centra na kole přes SJM jako součást její plánované humanizace. Je možné uvažovat o mnoha variantách a postupných krocích, osobně jsem zatím neslyšel o studii, která by cyklopruhy navrhovala, pouze ústní proklamace. Lze vyjít např. z této: http://www.ozvucnadeska.cz/uploads/assets/jednani2_2/magistrala_road_map_20120522.pdf
  Prvním krokem by mohl být cyklopruh v Legerově vedený variantně k Bulharu / Florenci / Hlávkově mostu / Bubenskému nábřeží. Odbočení vlevo by se řešilo zálivy a světly. Napojení do centra přes parčík ze současného cyklochodníku na Nuselském mostě.

  Please sign in to vote.
 • Chybějící infrastruktura na Gočárově třídě

  Created by Cobic // 3 threads

  Frekventovaná 2-4 proudá ulice vedoucí z Kuklen do centra města, která neřeší cyklisty vůbec. Stává se tak nepříjemnou bariérou pro bezmotorovou dopravu, oddělující Pražské předměstí a Labskou od zklidněné zóny hlavního nádraží a náměstí 28. října.

  Please sign in to vote.
 • Zprůjezdnění centra města Ústí

  Created by Jan // 1 thread

  Centrum města Ústí nad Labem je nyní pouze pro MHD, IZS a dopravní obsluhu. Cílem by mělo být:
  a/ připojení dodatkové tabulky 'Cyklistům vjezd povolen' pod stávající 'Zákaz vjezdu',
  b/ zřízení cyklopruhu v dolní části ulice Masarykova v souběhu s MHD (podle přiloženého návrhu Jana Hroudy) do křižovatky s Pařížskou, dále ponechat Zákaz vjezdu motorových vozidel s dodatkovou tabulkou pro IZS, MHD.

  Please sign in to vote.
 • Cyklopruhy - Podolské nábřeží

  Created by Martin Cizek // 1 thread

  Zřízení cyklopruhů na Podolském nábřeží paralelně k cyklotrase A2. Řešení pro rychlé cyklisty, již dnes praktikované (např. při velké zahuštěnosti provozu na cyklotrase A2). Pravé pruhy často využívané pro podélné parkování automobilů, dokreslit cyklopruhy a legalizovat parkování. TSK má vypracovanou studii pro celý úsek od Vyšehradského tunelu po Braník. Vyžaduje vstřícnost MČ.

  Please sign in to vote.
 • Pikťáky a úprava parkování, Vyšehradská

  Created by Václav Kříž // 2 threads

  Podnět jsem odeslal 15.10.2013 Vedoucímu odboru dopravních agend magistrátu přes podatelnu posta@cityofprague.cz a v kopii
  vedoucímu Odboru dopravy a územního rozvoje Prahy 2 ,
  Cyklokomisi cyklo@cityofprague.cz,
  a Introvičovi z TSK

  rád bych navrhl podnět k zlepšení komfortu a bezpečnosti jízdy na kole
  ve Vyšehradské ulici na Praze 2.

  Problémy, se kterými se při jízdě na kole setkávám v téhle ulici jsem
  napsal článek:
  http://prahounakole.cz/2013/10/jak-projet-vysehradskou-ulici/
  a z něj vybírám samotný návrh, jak v poměrně stísněném prostoru
  podmínky pro jízdu na kole drobnými úpravami znatelně zlepšit.

  Je to výhodná ulice pro cesty od trasy A2 nebo A23 směrem na Karlovo,
  případně Václavské náměstí. Na Albertově je rozsáhlý univerzitní areál
  a jedná se o východisko údolí Botiče, které je cyklisticky jedním z
  nejfrekventovanějších vjezdů do centra. Současně se jedná o plánovanou trasu městského systému A401, kde je integrace cyklodopravy v odpovídající kvalitě nezbytná.

  Pokud chceme, aby cyklodoprava lákala nové uživatele, musí být
  komfortní a rychlá. Nezabývat se ulicí v zástavbě s tím, že o kus dál
  je jiná, lepší, je pohrdání potenciálem cyklistické dopravy. Ulice
  byla v posledních letech vhodně upravena, navrhuji proto jen změny
  dopravního značení a režimu parkování, žádné posuny obrubníků.

  Jádrem mého návrhu je vyznačit cyklopiktokoridor mezi kolejemi, stejný
  jako je v průjezdu Karlovými lázněmi. V místech, kde je to
  bezpečnější, navede cyklistu mezi koleje a zároveň bude zmenšovat
  riziko nebezpečného předjíždění auty. V směru nahoru navrhuji označit
  piktokoridorem v kolejích úsek mezi ulicí Apolinářská a sloupkem
  tramvajové zastávky. Pak již je pro cyklistu dostatek místa vpravo od
  koleje. V křižovatce samotné by byl žádoucí cyklopruh, který by snížil
  pravděpodobnost kolizí při zahýbání aut přes cyklistu doprava.
  Cyklopruh by za křižovatkou díky zrušeným osmi parkovacím místům vedl až k ulici Na Hrádku. Cyklista by tu nemusel riskovat v dveřní zóně či znovu přejíždět koleje.

  Dále ve stoupání je piktokoridor či cyklopruh stále vhodný, protože
  posouvá auta dále od pravého okraje vozovky a zvyšuje pocit bezpečí
  pro cyklistu, což má ve stoupání kvůli většímu rozdílu rychlostí ještě
  větší význam. Většinu úseku by bylo možné použít kvůli nedostatečnému
  odstupu tramvajové koleje od obruby jen piktokoridor, těsně před
  Karlovým náměstím by ale bylo možné vyznačit znovu cyklopruh --
  minimálně po hranici asfaltu.

  Ve směru dolů navrhuji piktokoridor mezi kolejemi od Karlova náměstí
  až před zastávku Botanická zahrada. V místě, kde je žádoucí přejet
  vpravo, ještě jeden pikťák už u pravého okraje, navádějící cyklisty
  pryč z kolejí.

  Schéma navrhovaných úprav:
  http://prahounakole.cz/wp-content/pnk/uploads/2013/10/vk_mapa_vysehradska.jpg

  Please sign in to vote.

25 threads found for 'cyklopruhy':

No planning applications found for 'cyklopruhy'.

Spinner Please wait…
Back to top