Things tagged 'cyklochodnik'

22 issues found for 'cyklochodnik':

 • Vyřešené: Cyklochodník po nábřeží k Tržnici

  Created by Jirka // 1 thread

  Z mě neznámého důvodu sdílená stezka pro chodce a cyklisty končí ještě před železničním mostem a dále k Tržnici tak cyklisté pokračují nelegálně (přitom až po křižovatku s Argentinskou je chodník stále stejně široký jako před železničním mostem). Proto navrhuji legalizaci (jako sdílenou stezku pro chodce a cyklisty) prodloužit až po křižovatku s Argentinskou. Dále se dá po nábřeží pokračovat v provozu, případně jet po nově zlegalizovaných úsecích podél Argentinské. Výhledově by bylo pěkné přidat logický sjezd do vozovky před Tržnicí a přejezdy napojující stezku podél Argentinské. Pouhá legalizace by ale měla snad jít rychle a bezproblémově.

  Please sign in to vote.
 • Částečně vyřešené: Komfortní výjezd z cyklistického chodníku Mariánské hradby

  Created by Petr Dlouhý // 1 thread

  Zakončení cyklistického chodníku na trase A15 v ulici Mariánské hradby nebylo uspokojivě vyřešeno. Cyklista zde nemá jasně označeno, jak se má chovat. Musí překonávat krátký úsek chodníku, vysokou obrubu, dlažbu a vypořádat se s prostorem stání pro autobusy. Vhodné řešení by bylo například toto: Zřídit odbočení už tak 10m před cedulí ukončující stezku a vytvořit v prostoru nynějšího odvodňovacího žlabu krátký připojovací cyklopruh zakončený piktogramy okolo autobusového stání. V maximální verzi by zde mohl být zřízený cyklopruh vedoucí okolo autobusového stání pokračující přes křižovatku a napojující se do cyklopruhu, který už nyní pokračuje dále v Jelení ulici. Až na začátek autobusového stání se zdá, že je ulice dost široká, aby se zde cyklopruh vešel. Je možné, že bude nutné mírně zúžit protisměr, ale cyklopruh je potřeba především ve směru do kopce.

  Please sign in to vote.
 • Částečně vyřešené: zvýšení bezpečnosti a zrychlení

  Created by Lukáš M // 1 thread

  Tyto ulice používám na cestě na Kulťák a Letnou. Obvykle jezdím po chodníku, protože dlažba je opravdu zde nepříjemná (min. na cestě do centra) až nebezpečná. U Dlabačova se vyskytují procesí turistů, kterými se proplétám. Navrhuji tedy jasně zlegalizovat chodník nebo silnici vyasfaltovat. zároveň by se propojily cyklopruhy v Za Stadionem a v Jelení

  Please sign in to vote.
 • Částečně vyřešené: Chybějící cykloopatření v ul. Novodvorské

  Created by Marek Bělor // 1 thread

  Doposud chybí realizace cykloopatření ve střední části ulice Novodvorské mezi křiž. s ul Durychovou a severním koncem minulý rok realizovaního cyklopruhu. K akci existuje zadávací karta http://www.praha.eu/public/16/7/85/1095847_140344_ZK_2009_13_Novodvorska_Vrbova.pdf. Kromě dokončení těchto cykloopatření je nutné i legalizovat východní málo frekventovaný chodník Novodvorské mezi Chýnovskou a Mašovickou (napojení A214) pro vedení chráněné páteřní celoměstské trasy A42 v přidruženém prostoru pro zranitelnější kategorie cyklistů (seniory, děti). Zby tek bude proveden pravděpodobně v rámci souvislé údržby další části ulice

  Please sign in to vote.
 • Legalizace chodníku podél Přetlucké (Strašnice)

  Created by MartinŠ // 1 thread

  Navrhuji legalizaci chodníku podél většiny ulice Přetlucká ve Strašnicích na Praze 10. Ačkoliv nejde o nijak extra vytíženou silnici, je zde bohatě dimenzovaný chodník široký 2 metry a více. Byla by škoda ho nelegalizovat pro méně zkušené jezdce, kteří se bojí jezdit po Přetlucké, kde auta jezdí často rychleji než 50 km/h. Součástí by byl i vznik asi 8 sdružených přechodů.

  Please sign in to vote.
 • Cyklochodník Argentinská - Jateční

  Created by Evael // 1 thread

  Málo frekventovaný chodník podél tržnice by mohl fungovat ve smíšeném režimu. V úseku u pošty by možná bylo vhodné vyznačit na chodníku cyklopruh, přece jenom tam chodí více lidí (šlo by asi o 10 metrů). Bylo by nutné snížit některé obrubníky.

  Please sign in to vote.
 • Pokračování cyklostezky podél Evropské

  Created by Petr Dlouhý // 1 thread

  Bylo by velmi žádoucí prodloužit cyklostezku podél Evropské ulice a ukončit jí v místě s jasnou vazbou na okolní cyklistickou infrastrukturu. Ideálním takovým místem může být cyklotrasa 201 s možností pokračovat do Velvarské a Generála píky.

  V úseku Šárecká - U Hadovky jde téměř o pustý chodník s minimem vjezdů, vchodů a dalších vazeb. Ve zbylém úseku je to problematičtější, nicméně místo zde je.

  Please sign in to vote.
 • Letňany - Beranových

  Created by dario // 1 thread

  Na trase z Proseka do Letňan přes nadjezd nad Kbelskou je několik -zřejmě nikdy neřešených- problémů.

  Lovosickou-Ktylickou-Opočenskou tady popisovat nebudu, je v jiných podnětech.

  Dále pak postupně ve směru do Letňan:
  1) Přechod by stálo přebudovat na přechod/cyklo přejezd, nebo alespoň zlepšit seřízení semaforů, stává se že všichni stojí, včetně cyklistů kvůli odbočování z vilkové části odkud provoz prakticky není.

  2)Hned za semaforem následuje stezka z velkých dlaždic (10-20 metrů) a pokračuje cyklochodník. Zde se zřejmě v minulosti něco kopalo, ve třetině šířky chodníku jsou dvě spáry prorostlé trávou, navíc prostředek propadlý, zbytek chodníku je pak na jednu stranu zarostlý úplně.

  3) Výjezdy z benzínky také nejsou řešeny nejlépe. Jsou tam vysoké zdi a řidič vyjíždějící nemá šanci jedoucího cyklistu spatřit.

  Ve směru na prosek se dá na více místech na cyklochodník najet, v opačném směru se z něj ale moc snadno nedostanete.

  Část cyklistů využívá slepou část chodníku a ještě stojící auta hned za semaforem a přejíždí do silnice, další využívá výjezdy z benzínky odkud je alespoň výhled.

  Celkově je cyklochodník úzký, tím že je půlka zarostlá a mezi ním a silnicí je na druhé straně příkop musíte doufat že nenarazíte na pejskaře nebo cyklistu v proti Vám.

  Please sign in to vote.
 • Cyklochodník Badeniho + vodící lišty na schodech Pod Bruskou

  Created by zdns // 1 thread

  Navrhuji zlegalizovat pro jízdu na kole východní chodník v ulici Badeniho v úseku mezi ulicemi Gogolova a Na Špejcharu. Chodník je ve větší části dostatečně široký a po celé délce nepříliš frekventovaný. Stačilo by tedy pouze osadit příslušný počet značek (hádám, že dvě C9a?).

  Dále navrhuji stejným způsobem (a se stejnými argumenty) zlegalizovat chodník podél Chotkovy mezi ulicemi Gogolovou a Pod Bruskou. Na schodech ukončujících tento chodník by bylo vhodné po levé i pravé straně nainstalovat vodící lišty. V ulici Pod Bruskou se nabízejí (resp. mě napadají) dvě varianty:
  a) legalizace jízdy po východním chodníku. Toto znamená pohodlnější jízdu (protože ve vozovce jsou kočičí hlavy) a vyhnutí se parkujícím autům. Ojediněle však může dojít ke konfliktům cyklo a pěších, zejména v horním užším úseku.
  b) snížení obrub na jejím konci, který je ovšem využíván většinou k parkování aut, tudíž by bylo třeba vodorovným či svislým značením toto zakázat. Vzhledem k pražským poměrům a odlehlosti tohoto místa však pochybuji o jeho dodržování.
  Za sebe upřednostňuji variantu a).

  Navrhované řešení je klidnou a chráněnou alternativou k frekventované Chotkově a o něco méně frekventované, ovšem značně nepohodlné Badeniho (http://www.cyklistesobe.cz/issues/143-dlazba-badeniho). Pro cesty ve směru z centra (tedy nahoru) je to dle mého názoru nejpohodlnější, nejrychlejší a nejbezpečnější varianta, i přes poměrně prudké stoupání. V opačném směru jsem tudy ještě nejel, ale je mi jasné, že jsou v takovém případě problematické z hlediska návaznosti oba konce, především pak ten spodní.

  Pro plné zlegalizování tohoto úseku by bylo ještě třeba vyřešit křížení s Gogolovou ulicí. Ideálně společným přejezdem a přechodem, což bohužel současná legislativa neumí. Méně ideálně a s nutností snížit obrubníky by (snad) šlo umístit cyklopřejezd přimknutý k přechodu z východní strany.

  Jsem ochoten (po nějaké místní diskusi) kontaktovat příslušné úřady.

  Co si o tom myslíte Vy? Napište mi do komentářů.

  Please sign in to vote.
 • Vyřešeno: Legalizace X159 - Badeniho - Letná

  Created by David // 1 thread

  Chodník je nově rekonstruován, dostatečně široký, je vhodnou spojnicí při cestě z ulice Na Valech směr k Úřadu vlády (do Centa). Není sem ale povolen vjezd kol (na rozdíl od navazujícího "cyklochodníku" na X155, kde nějaká ta místy již zničené či chybějící legalizace je. Vhodné pro všechny, kdo nemají odvahu jet v provozu Badeniho a Chotkovou a dávají raději přednost chráněné cestě. Vhodné legalizovat a vyznačit trasu. Alternativa ke schodům v ulici Pod Bruskou. Možný problém by mohl nastat pouze při vyústění chodníku do ulice Badeniho, kde bývá při výlukách tramvají dočasná zastávka MHD. Případné problémy při velmi vysokém provozu cyklistů, které však nepředpokládám, by bylo možné řešit výzvou k vzájemné ohleduplnosti A-la Kampa:o)

  Please sign in to vote.
 • Přechody pro chodce na cyklochodníku

  Created by Prot // 1 thread

  V Liberci u Viaduktu je zřízený chodník s povoleným vjezdem cyklistů - od cyklostezky podél Jungmannovy, pod dálnicí a pak podél Švermovy do Františkova. Cyklochodník křižuje nájezd na dálnici a Žitavskou ulici - ale křížení je provedené jen jako přechod pro chodce, vždy se semafory. Takže cyklista ze zákona musí na obou místech sesednout z kola, přechod přejít a zase na kolo naskočit. Pokud vím, přechod je vždy řízen světly, takže snad nic nebrání tomu legalizovat přejezd pro cyklisty.

  Please sign in to vote.
 • absence cyklopruhu

  Created by MCMD // 1 thread

  Uvedená trasa je významná radiální cyklotrasa, která navazuje na Mlýnskou.
  Bohužel zde není cyklopruh.
  Chodník je sice dostatečně široký i pro cyklisty, ale policisté zde pokutují jízdu na chodníku.

  Please sign in to vote.
 • Nebezpečné stoupání Starodejvická

  Created by David // 1 thread

  V prudkém stoupání v ulici Starodejvická směrem k ulici V průhledu je v závěrečném cca. 90 m dlouhém úseku relativně úzký profil vozovky, což v kombinaci s vysokým obousměrným provozem, vybočováním vozidel najíždějících do ulice na obou koncích tohoto úseku a vzhledem ke skutečností, že řidiči se zde zpravidla "rozjíždějí" aby optimálně vyjeli kopec, působí nepříjemnou a ne zcela bezpečnou situaci pro cyklisty. Pomalu jedoucí cyklisté jsou často těsně míjení vozidly relativně rychle jedoucími, která navíc musí dávat pozor i na jízdu protijedoucích vozidel. Vzhledem k nebezpečnosti situace by mohlo být řešeno buď rozšířením vozovky a vyznačením cyklopruhu ve stoupání, nebo povolením vjezdu kol na přilehlý chodník. Byť nejsem přítelem "chodníčkaření", tak v tomto úseku se již nyní raději nelegálně pohybuji s kolem po chodníku, byť je relativně úzký a není na horním konci opatřen sníženým obrubníkem.

  Please sign in to vote.
 • Jeremiášova - stezka pro chodce a cyklisty

  Created by David // 0 threads

  Ve stoupání mezi světelnými křižovatkami ulice Jeremiášova s ulicemi Plzeňskou a Bavorskou je cyklista nucen jet po dvouproudé a relativně úzké jednosměrné komunikaci, kde je do prudkého kopce povolena rychlost automobilů 70 km/hod. To vytváří situace, kdy je cyklista (lapající po dechu a kličkující do kopce) těsně předjížděn vozidly jedoucími vysokou rychlostí. Bylo by vhodné umožnit cyklistům vjezd na chodník, případně z něj udělat stezku pro chodce a cyklisty. Vzhledem k vysokým obrubníkům by bylo potřeba stavebně technické řešení, a to úprava nájezdů a sjezdů na chodníky. Přes zastávky MHD by bylo vhodné vést cyklopruh při kraji vozovky, aby se předešlo konfliktu mezi chodci čekajícími na MHD a cyklisty. Nezbytná by v tomto případě byla úprava přednosti značkou.

  Please sign in to vote.
 • Alternativa podél Drnovské

  Created by Jirka // 1 thread

  Zlegalizování chodníku na stezku pro chodce a cyklisty. Chodník je široký, lze případně doplnit malými cyklopiktogramy.

  V budoucnu zvážit vyvýšení přechodů/přejezdů křížících lokální sídlištní komunikace a zvýšit tak bezpečí lidí pohybujících se v podstatě v hlavním směru Drnovské ulice.

  Přímá klidná alternativa k jízdě Drnovskou ulicí.

  Please sign in to vote.
 • Jiráskův most - průjezd po chodníku

  Created by Epo // 1 thread

  Zdravím,
  možná se to tu už někde řešilo, ale nenašel jsem to...
  Bylo by dobré pokusit se zlegalizovat průjezd Jiráskovým mostem v obou směrech mimo vozovku, tj. po chodníku na L straně ze Smíchova / P straně z N. Města. Chodník je tam široký dost na smíšenou stezku. Odpoledne sice větší koncentrace turistů naproti Tančícímu domu a autobusová zastávka, ale nic, co by se nedalo z trochou snahy překonat ku prospěchu obou skupin. Jízda ve vozovce v provozu mi přijde jako zbytečné zdržování dopravy ze strany cyklisty a z toho pramenící dopravní stres na obou stranách.
  (Po dle mapy Prahounakole tam snad dokonce vede i nějaká X2, ale v terénu jsem si žádného značení nevšimnul, takže hádám, že oficiální průjezd tamtudy nevede...)

  Please sign in to vote.
 • Čechův most

  Created by pao // 1 thread

  Průjezd přes Čechův most je značně nepříjemná věc - po silnici se jede špatně zvlášť při cestě z Letné na Karlín musí cyklista 3x přejet přes přechod, pokud by chtěl jet podle předpisů.. po chodníku zase chodí spousta nepozorných chodců, kteří se kochají výhledem na Hrad.
  Kritické místo je na protějším břehu Čechova mostu, kde je chodník zúžený.

  příklad trasy: Hradčanská - Letná - Čechův most - nábřeží - Karlín

  možné řešení: obousměrné cyklopruhy na východní straně mostu

  Please sign in to vote.
 • Cyklochodník Strakonická - spojka mezi Barrandovem a Smíchovem

  Created by Pavel Pola // 2 threads

  Na levém břehu Vltavy končí cyklostezky kolem Barrandovského mostu u výjezdu z pobřežního chodníku u stanice Lihovar na Strakonické. Kdo chce pokračovat dál směrem Smíchov, Kampa, Malá Strana, apod., musí absolvovat buď cestu po Strakonické dvouproudovce nebo po rozbitém chodníku, kam naše skvělé zastupitelstvo nechalo za drahé peníze nainstalovat nesmyslné megakvětináče. Ty udělaly už z tak neprůjezdného chodníku ještě neprůjezdnější.

  Můj návrh:
  - odstranit všechny květináče z vyznačeného chodníku
  - udělat nájezdy a sjezdy na/z chodníku
  - položit nový asfalt (nebo aspoň vyspravit ty nejhorší místa)
  - označit jako oficiální cyklostezku

  Co tím získáme?
  - ideální spojku mezi Barrandovským mostem (kde se sbíhají cyklostezky ze všech stran) a Malou Stranou (protože u Erpetu začíná samostatný cyklopruh, který vede s drobným přerušením u Palackého mostu defacto až na Kampu)

  Co tím ztratíme?
  - nic, ten chodník teď stejně prakticky nelze využívat - pěší tam nechodí, s kočárkem se tam nedostanete kvůli těm květináčům, navíc je to na straně silnice, kde nejsou žádné domy, takže by to nikomu nemělo vadit
  - určitě to bude něco stát - ale při ceně těch květináčů to bude jen zlomek jejich ceny

  Cyklistům zdar!

  Pavel Pola

  Please sign in to vote.
 • Průjezd sídlištěm k metru

  Created by User 175 (deleted) // 1 thread

  Tato část ulice je hodně využívána cyklisty (vidět cyklistu na paralelní A34 je spíše výjimka), pro cestu k metru nebo od metra, hlavně kvůli semaforu, díky kterému se frekventovaná ulice Na Radosti přejede rychle a bezpečně. Kvůli místním úpravám parkovacích míst, ale byla ulice Tasovská zjednosměrněna, takže tudy cyklisté projíždí nelegálně. Dále by bylo dobré snížit nájezd na chodník a zlegalizovat průjezd pro cyklisty po chodníku, místa na rozšíření je případně dost a dále vedle přechodu udělat přejezd pro cyklisty, který by se napojil na cyklostezku vedle ulice K Metru. Mimochodem tato cesta je zakreslená v Cyklistické mapě Prahy od TSK jako "Doporučená a prověřovaná cyklotrasa".
  Shrnutí požadavků:
  Zobousměrnění ulice Tasovská pro cyklisty,
  Snížení nájezdu na chodník (foto: http://bit.ly/1n4F9Zm),
  zlegalizování průjezdu po chodníku (foto: http://bit.ly/1jCtMEA a http://bit.ly/1lZZAXn),
  nakreslení přejezdu pro cyklisty na křížení s ulicí Na Radosti (http://bit.ly/1kMAknJ).

  Please sign in to vote.
 • spojení Vaňova s centrem města

  Created by Jan // 1 thread

  Cíle:
  - spojení Vaňova s centrem města
  - propojení centra města (Greenway Elbe/Labe s cyklotrasou 3091 směr České středohoří)
  - vytvoření paralelní trasy v labském údolí

  Nová cyklostezka/trasa je vedena z centra po účelové komunikaci (až ke křižovatce s Pražskou jižně od železničního mostu), dále po nábřeží (stávající zpevněná cesta) a od zdymadel po chodníku až k restauraci Kotva, kde po přejezdu cyklista přechází k trase č. 3091.

  Please sign in to vote.
 • Bezpečné napojení z A114 na A112 - křižovatka ulic Werichova a Do Klukovic

  Created by David // 2 threads

  Pokud chcete odbočit z ulice Werichova ve směru od tramvajové zastávky Sídliště Barrandov (A114 vedoucí od konečná tramvaje) směrem do Klukovic (napojení na A112), jste díky souběžně vedoucí tramvajové trati nuceni na křižovatce čekat na zelenou pro odbočení vlevo přes trať, zatímco rovně a doprava je zelená. To způsobuje, že Vás auta jedoucí rovně a doprava na nechráněném místě velmi těsně a nepříjemně předjíždějí zprava. Ráno navíc poměrně intenzivní provoz. Cestou zpět je zase kvůli stejné trati na semaforu ve směru od Klukovic velice dlouhý interval červené a pouze krátký záblesk zelené. Obě situace by vyřešilo, kdyby se legalizoval průjezd po chodníku, vedoucím souběžné s tramvajovou tratí. Chodník je nový, nadprůměrně široký (ani při předjíždění 3 osob vedle sebe nebo dvou osob s kočárkem či venčících pejskařů není zpravidla problém s místem), trať se dá překřižovat na přehledném místě před zastávkou a bezpečně se napojit na Werichovu (současnou A114) u zpomalovacího retardéru za zastávkou, který kvůli přechodu pro chodce spolehlivě zpomaluje projíždějící auta. Vše jde tedy vyřešit dodatkovou značkou povolující vjezd cyklistů na chodník, obdobně jako je tomu např. na Rašínově nábřeží. Bezpečné, rychlé (na provedení i následně při průjezdu) a levné. O stupeň vyšším řešením by bylo, kdyby se z chodníku udělal dělený chodník pro pěší a cyklisty (jako A2 na Těšnově) nebo "jen" společná stezka pro pěší a cyklisty tak, jako je např. A2 na Podoslkém nábřeží. Svou šířkou je chodník s nimi srovnatelný, kvalita povrchu je zde lepší, takže asi není problém (tedy - nejezdí tu tolik cyklistů, pravda, ale je jich čím dál více:o)
  Situaci by šlo vyřešit ještě nákladnějším a náročnějším způsobem, a to úpravou křižovatky a světelného značení, ale - je to potřeba?

  Please sign in to vote.

21 threads found for 'cyklochodnik':

No library items found for 'cyklochodnik'.

No planning applications found for 'cyklochodnik'.

Spinner Please wait…
Back to top