Things tagged 'prejezd'

23 issues found for 'prejezd':

 • legalizace přechodu A22 U Kunratického lesa

  Created by Pavel Mašek // 1 thread

  Dnes separovaně odeslán podnět přes zmente.to čistě jen za mne, viz níže

  Edit administrátora: Podnět je duplicitní ( https://www.cyklistesobe.cz/issues/531-a22-u-kunratickeho-lesa-chybi-prejezd-pro-cyklisty ), ale vzhledem k tomu, že na zmente.to byl poslán tenhle, ho rušit nebudu a překlápím ho jako hlavní.

  Dobrý den,

  rád bych zažádal o zlegalizovaní přejezdu ulice U Kunratického lesa na jízdním kole na páteřní cyklotrase A22 a mezinárodní trase GW -PW- u OC Chodov. Je zde pouze přechod, navrhuji sdružený přechod pro chodce a přejezd pro cyklisty, V8c. Je to nejméně nákladná úprava, prostorově zde nejde udělat samostatný přejezd, většina cyklistů v současné době stejně po přechodu kolo nevede.

  Děkuji předem za vyřízení mého podnětu.

  Please sign in to vote.
 • legalizace přechodu A215 U Kunratického lesa

  Created by Pavel Mašek // 1 thread

  Dnes separovaně za mne napsán podnet pres zmente.to viz níže

  Dobrý den,

  rád bych zažádal o zlegalizovaní přechodu/přejezdu ulice U Kunratického lesa na jízdním kole na místní cyklotrase A215. Je zde pouze přechod, navrhuji sdružený přechod pro chodce a přejezd pro cyklisty, V8c. Je to nejméně nákladná úprava, vlastní přejezd na pravé straně od přechodu při pohledu na les by byl lepší, většina cyklistů v současné době stejně po přechodu kolo nevede, frekvence cyklistů je tu veliká díky rekreaci rezidentů v lese.

  Děkuji předem za vyřízení mého podnětu.

  Please sign in to vote.
 • Cyklostezka Purkyňova - dořešení přejezdu/ů

  Created by Marek Lahoda // 0 threads

  Při výstavbě Technologického parku v Králově Poli / Medlánkách byla v rámci prodloužení ulice Purkyňova realizována v její jižní části i cyklostezka v přidruženém dopravním prostoru. Opět se však "jaksi" zapomnělo na přejezd vedlejší ulice Podnikatelská (viz červená linie na přiloženém obrázku). Bylo by fajn ho v rámci kontinuity infrastruktury dořešit vybudováním přejezdu pro cyklisty přimknutého k přechodu pro chodce, který by tak zachoval podobu opatření podél ulice Purkyňova. Člověk jedoucí na kole díky tomu nebude nucen před křížením s vedlejší ulicí z kola sesedat nebo ignorací projektantovy ignorance páchat přestupek jízdou po přechodu.

  PS: Další nekoncepční nedodělky se pak nacházejí na začátku a konci této cyklostezky, kde na ni nejsou vyřešeny nájezdy.

  Please sign in to vote.
 • Nebezpečný vyústění stezky na silnici

  Created by Mvek // 2 threads

  V uvedením místě v ulici U Záběhlického zámku byl před cca rokem zřízen na křižovatce ulic přechod pro chodce, výjezd z nové cyklistické stezky a zpomalovací "prahy" před a za křižovatkou (na fotce jsou vidět po jednom v každém pruhu na jedné straně, jako kopeček z dlažebních kostek, druhý je vpravo vzadu při pohledu z fotky).
  Přechod je tak dobře chráněn a označen značkou, ale cyklisté mají ze společné cyklostezky a stezky pro pěší odbočku a výjezd do křižovatky bez výrazného označení (z pohledu řidiče na silnici), navíc je to v zatáčce a v tmavém místě, skoro v lese. Docela mám obavu, aby tu někdy neopatrný cyklista nevyjel na silnici, zatímco nějaký řidič přejel (vpravo vzadu při pohledu z fotky) první práh a šlápl na plyn a zabýval se křižovatkou, případně si všiml prahu vpředu za přechodem a samotného přechodu, ale už nikoliv cyklisty, na chvíli schovaného za vzrostlou trávou a sloupem osvětlení.

  Nejsem si jist, co by místu pomohlo, ale pokud by cyklostezka mohla vyústit opravdu těsně vedle přechodu pro chodce, bylo by to asi bezpečnější. Ulicí jezdí ve špičce hodně aut, včetně autobusu.

  Please sign in to vote.
 • Výměna filtrů na SSZ pro chodce za smíšené a namalování V8c (Sdružený přechod pro chodce a přejezd pro cyklisty) na Folmavská x U Nové Hospody a U Panasoniku

  Created by tomibender // 1 thread

  Současný stav je ten, že při jízdě po cyklostezce podél Folmavské je cyklista zcela nelogicky nucen před každým křížením s ulicí U Nové Hospody a U Panasoniku legislativně nucen sesednout a převést kolo přes přechod, při tom na souběžném SSZ pro vozidla na silnici je plný signál volno.

  Vyřešila by to výměna filtrů SSZ pro chodce za smíšené pro chodce a cyklisty a změna VDZ - místo klasického přechodu pro chodce nově zavedený vyhláškou č. 294/2015 Sb. Sdružený přechod pro chodce a přejezd pro cyklisty (V 8c) (Značka označuje přechod pro chodce sdružený s plochou určenou pro přejezd cyklistů přes pozemní komunikaci v místě křížení stezky pro chodce a cyklisty s jinou pozemní komunikací.)

  Please sign in to vote.
 • Odbočení vlevo z Opletalovy na Hybernskou

  Created by Michael Konečný // 1 thread

  Kvůli autům přijíždějícím zprava ze směru od Žižkova je odbočení z Opletalovy vlevo na cyklopruh v Hybernské nemožné, v horším případě velmi nebezpečné.
  Navíc je cyklista čekající na bezpečnou chvíli pro odbočení "tlačen" zezadu auty, které odbočují vpravo (k Žižkovu).
  Pokud cyklista snahu o odbočení vlevo vzdá a odbočí vpravo s tím, že se později otočí, zjistí, že ani toto není možné - musel by křižovat 4 pruhy, navíc zde auta jezdí podstatně rychleji.

  Bylo by tedy vhodné umožnit bezpečný způsob navázání na cyklopruh ve směru odbočení vlevo.
  Napadá mě několik variant:
  1) vyznačení cyklopřejezdů vedle přechodů pro chodce (pravděpodobně nejjednoduššeji realizovatelné a dostačující) (viz obr.)
  - již nyní je využítí 2 přechodů pravděpodobně nejvhodnější (nejbezpečnější) způsob odbočení vlevo. Bylo by vhodné, aby cyklista nebyl nucen využít přechod pro chodce.
  Vyznačením cyklopřejezdů by navíc tato trasa byla zřejmá i pro nově přijevší, což by snížilo počet rizikových průjezdů křižovatkou.
  2) zřízení světelné signalizace "na vyžádání" pro cyklisty odbočující vlevo
  3) zřízení odbočovacího cyklopruhu z Opletalovy na Hybernskou (vhodnou podobu by bylo třeba vymyslet)

  Please sign in to vote.
 • Přejezd přes Výstavní u Opatovské a legalizace

  Created by Vratislav // 2 threads

  Podchod pod Výstavní, jako nástupní prostor do zelené zóny, má schodiště. Pro jízdu na kole je tedy žádoucí udělat zde přejezd pro cyklisty a legalizovat přilehlý chodník k ulici Nešporova tak, aby bylo možné pokračovat do sídliště vedlejšími ulicemi.

  Please sign in to vote.
 • Přejezd pro cyklisty na ulici 17.listopadu u KD Delta

  Created by Luboš // 0 threads

  V současné době je přes den problém vyjet z nábřeží na most přes řeku nebo přejet na Komenského nábřeží.
  Navrhuji řešit přejezd cyklistů z nábřeží u cukrovaru přes ulici 17.listopadu vybudováním naváděcího pruhu z nábřeží a cyklopřejezdu přes ulici 17.listopadu vedle stávajícího přechodu pro chodce.

  Please sign in to vote.
 • Kamenice -> Vinohrady

  Created by MCMD // 0 threads

  Dobrý den,
  při jízdě na kole z bohunického kampusu/nemocnice směrem k milosrdným bratřím navazuje v bezprostřední blízkosti cyklostezka na ul. Vinohrady.
  Bohužel při jízdě po ulici Kamenice směrem na východ nelze na cyklostezku naul. Vinohrady navázat: chybí zde úprava pro přejezd silnice, a stání na úzké silnici, zatímco cyklista dává přednost autům jedoucím v obou směrech ulice Kamenice, je nebezpečné.

  Navrhuji cyklostezku umístit na chodník bezprostředně na sever od ul. Kamenice, a propojit cyklostezku na Kamenicích s cyklostezkou na ul. Vinohrady zpevněným povrchem bez obrubníků.

  Děkuji a zdravím.
  Marek Čierny

  Please sign in to vote.
 • Propojení sídlišť Prosek III a Prosek I,II

  Created by Jan Fiala (Kalimero) // 1 thread

  Sídliště Prosek přetíná čtyřproudá komunikace Vysočanská, pro slabší cyklisty zde nikde není možnost překonat ji.
  Navrhuji zlegalizovat vyznačenou trasu pro cyklisty, jako stezku pro chodce s dodatkem cyklistům vjezd povolen, čímž by se vyjádřila preference chodců. Cesta přes park je dostatečně široká.
  Existující řízený přechod přes Vysočanskou doplnit o přejezd pro cyklisty.
  Vznikne tak propojení Veltruské s Českolipskou a Mimoňskou.

  Please sign in to vote.
 • Napojení Kunratického lesa ke Klírově

  Created by Vratislav // 1 thread

  Napojení oblíbené trasy Kunratickým lesem na sídliště Chodov do oblasti Klírova, Šustova, Jarníkova, alespoň na "historickou" stezku kolem sídliště. Stávající bezbariérová objížďka schodiště nemá parametry cyklostezky, není chráněný přejezd přes ulici U Kunratického lesa.

  Please sign in to vote.
 • Spojení centrálního parku a ul. Kupeckého

  Created by Vratislav // 1 thread

  Přímé napojení křižovatky cyklotras A22, A21 (a budoucí A41) do oblasti severně od metra Háje. Přes ulici U Modré školy by zde mohl vzniknout nový přechod a přejezd. Dnes se zpravidla jezdí přes frekventovaný přechod jižně od autobusových zastávek. Vzdálenost přechodu a přejezdu by byla 60 m.

  Please sign in to vote.
 • Přechod,přejezd Kbely A265

  Created by pagacik // 1 thread

  Dobře udělaný přechod, přejezd u bývalého PALu Kbely na stezce A265, přes Mladoboleslavskou nyní ještě vylepšené o nájezdy na obrubník. Problém je jen s ukázněností řidičů. S padesátkou si nelámou hlavu a s předností už vůbec ne. Pomohlo by výraznější dopravní značení?

  Please sign in to vote.

18 threads found for 'prejezd':

No library items found for 'prejezd'.

No planning applications found for 'prejezd'.

Spinner Please wait…
Back to top