A22 U Kunratického lesa: Chybí přejezd pro cyklisty

Please sign in to vote.

Added by Vratislav

Edit Admin 3/2019: Podnět je duplicitní, nová verze byla poslána na zmente.to ( https://www.cyklistesobe.cz/issues/1574-legalizace-prechodu-a22-u-kunratickeho-lesa ). Tento podnět se upozaďuje.


Křížení cyklotrasy A22 s ulicí U Kunratického lesa je řešeno bez přejezdu pro cyklisty. Viz také http://prahounakole.cz/2014/08/audit-paterni-trasy/ .

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top