Things tagged 'praha_11'

35 issues found for 'praha_11':

 • A22 U Kunratického lesa: Chybí přejezd pro cyklisty

  Created by Vratislav // 1 thread

  Edit Admin 3/2019: Podnět je duplicitní, nová verze byla poslána na zmente.to ( https://www.cyklistesobe.cz/issues/1574-legalizace-prechodu-a22-u-kunratickeho-lesa ). Tento podnět se upozaďuje.


  Křížení cyklotrasy A22 s ulicí U Kunratického lesa je řešeno bez přejezdu pro cyklisty. Viz také http://prahounakole.cz/2014/08/audit-paterni-trasy/ .

  Please sign in to vote.
 • Lepší povrch v podjezdu

  Created by MartinŠ // 1 thread

  Denně dojíždím tímto podjezdem, součástí stezky A21 pod dálnicí D1. Kromě toho že je dost nízký (což až tolik nevadí), má ale velmi špatný povrch – největší problém je to, když naprší, je to tam plný louží a v zimě to zas namrzá. Povrch by se podle mě upravit dal a zvýšilo by to pohodlnost cesty i bezpečnost.

  Jde o území P11.

  Please sign in to vote.
 • Propojení Jašíkova - V Jezírkách

  Created by Vratislav // 1 thread

  V současnosti brání průjezdu mezi Lečkovou a Jašíkovou ulicí vysoké obruby a malé převýšení, které chodník překonává schody. Bylo by ale možné vybudovat pro kola krtákou propojku. Pozemky v držení Hlavního města Prahy.

  Please sign in to vote.
 • Legalizace zkratky A22 kolem parkoviště OC Chodov

  Created by Vratislav // 1 thread

  Podnět se stal bezpředmětným v r. 2016 s rozšířením obchodního centra Chodov, které cestu zastavělo.

  Tento chodník je asi o 100 m. kratší a jezdí se většinou po něm. Málokdo to objíždí, navíc v úseku podél parkoviště je velmi slabě frekventovaný. Bylo by žádoucí zkosit roh při vjezdu na parkoviště.

  Please sign in to vote.
 • Blažimská: legalizace průjezdu kolem Top hotelu

  Created by Kenny // 1 thread

  Trasa A225 u Top hotelu (bývalý Košík) obchází ulici Blažimskou, která je na obou koncích uzavřena závorou a je zcela prázdná a široká. Asi patří majiteli hotelu. Tou ulicí jezdím už 25 let, závory teď objíždím po chodníku. Majitel by mohl místo závor instalovat demontovatalné sloupky.

  Please sign in to vote.
 • Chybějící chráněné propojení Chodova a Šeberova

  Created by Vratislav // 1 thread

  Od starého Chodova do Šeberova nevede bezpečné a legální propojení. Jezdí se po fragmentech chodníků a pěšin. Pomohla by legalizace chodníku na mostě přes D1, snížení několika obrub a výstavba smíšených stezek k ul. Starochodovská a K Trníčku.

  Please sign in to vote.
 • Špatné propojení trasy ÚJ-BR a A22 na Opatově

  Created by Vratislav // 1 thread

  Z cyklostezky od Kateřinek (dříve ÚJ-BR) se zda na trasu A22 nedá dostat jinak než po schodech, eskalátorech (nahoru přes všechny autobusové zastávky), nebo nelegálně, překřížením Chilské a rondelem. Objíždí se také od křižovatky s P+R přes Chilskou a po vyjeté cestě do Starochodovské.

  Please sign in to vote.
 • Napojení Kunratického lesa ke Klírově

  Created by Vratislav // 1 thread

  Napojení oblíbené trasy Kunratickým lesem na sídliště Chodov do oblasti Klírova, Šustova, Jarníkova, alespoň na "historickou" stezku kolem sídliště. Stávající bezbariérová objížďka schodiště nemá parametry cyklostezky, není chráněný přejezd přes ulici U Kunratického lesa.

  Please sign in to vote.
 • Napojení A21 od ulice Bohůňova

  Created by Vratislav // 1 thread

  Napojení cyklostezky A21 od ulice Bohůňovy by vytvořilo alternativní spojnici na A41, a nejkratší propojení s Milíčovským lesem. Vyžaduje psatrně úpravu vjezdu na chodník.

  Please sign in to vote.
 • Příjezd k metru Háje - sever

  Created by Vratislav // 1 thread

  Legalizace příjezdu k bezbariérovému vestibulu metra Háje od severovýchodu. Potřebujete-li s kolem do metra a nechcete-li nosit schody, je zde, vzhledem ke schodišti metra Opatov tento vestibul spádující pro celé sídliště Opatov a Háje až po D1. V obchodní pasáži jsou i stojany na kola, legalizace by potvrdila status quo.

  Please sign in to vote.
 • Příjezd k metru Háje - východ

  Created by Vratislav // 1 thread

  Bylo by vhodné zpřístupnit obchodní ulici od metra Háje na východ pro kola, šlo by to bez problémů v režimu 10 km/h. Legalizace by sloužila i jako příjezd k bezbariérově dostupnému vestibulu metra Háje od Kulavého (s využítím eskalátoru) a Mendelovy, případně od lesoparku.

  Please sign in to vote.
 • Vjezd z parku do ulice Křejpského

  Created by Vratislav // 0 threads

  Od ulice Křejpského neexistuje legální příjezd na trasu A22 v centrálním parku Prahy 11. Chodník je používán (zejména jako propojení A22 Ke Kateřinkám bez schodiště a strmých spádů), parametry má stejné jako trasa A22, na kterou se napojuje i jako nedaleký zlegalizovaná chodník do Konstantinovy. Možné už před rekonstrukcí parku, optimálně s drobnou stavební úpravou, aby se na ulici nevjíždělo z přechodu před Waldorfským lyceem.

  Please sign in to vote.
 • Nesjízdná panelačka z Trojmezí na Jižní Město

  Created by Vratislav // 1 thread

  Panelová cesta na budoucí trase A41 z konce ulice U Záběhlického zámku k Divišovské, rozbité panely, z větší části zarostlé, objíždí se po vyjeté pěšině. Za mokra obtížně sjízdné, za tmy nebezpečné. V současnosti nejhorší úsek mezi vyznačeným úsekem trasy A41 z Hájů a trasou A23 v Záběhlicích.

  Please sign in to vote.
 • Spojení centrálního parku a ul. Kupeckého

  Created by Vratislav // 1 thread

  Přímé napojení křižovatky cyklotras A22, A21 (a budoucí A41) do oblasti severně od metra Háje. Přes ulici U Modré školy by zde mohl vzniknout nový přechod a přejezd. Dnes se zpravidla jezdí přes frekventovaný přechod jižně od autobusových zastávek. Vzdálenost přechodu a přejezdu by byla 60 m.

  Please sign in to vote.
 • Nebezpečný úsek A41 v ul. Mírového hnutí

  Created by Vratislav // 0 threads

  Na vyznačené trase A41 je část vedena frekventovanou ulicí Mírového Hnutí. Lesem vede souběžně vyšlapaná cesta, která by si zasloužila zoficializovat, upravit na cyklostezku a doplnit křížením ulice K Horkám.

  Please sign in to vote.
 • Bezmotorová cesta Jižní Město - Petrovice

  Created by Vratislav // 1 thread

  Mezi Jižním Městem a Petrovicemi zcela chybí chodník, je zde pěšími i cyklisty hojně frekventovaná pěšina. Bylo by velmi vhodné upravit na smíšenou cyklostezku a doplnit křížení na ul. Exnárovu.

  Please sign in to vote.

28 threads found for 'praha_11':

No library items found for 'praha_11'.

No planning applications found for 'praha_11'.

Spinner Please wait…
Back to top