Vyřešené: Přejezd cyklotrasy A26 přes ulici Zenklova

Please sign in to vote.

Added by Petr Dlouhý

Frekventovanou cyklotrasu A26 přerušuje přechod pro chodce přes ulici Zenklova, který nelze legálně překonat bez vedení kola.

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top