Odbočení vlevo z Opletalovy na Hybernskou

Please sign in to vote.

Added by Michael Konečný

Kvůli autům přijíždějícím zprava ze směru od Žižkova je odbočení z Opletalovy vlevo na cyklopruh v Hybernské nemožné, v horším případě velmi nebezpečné.
Navíc je cyklista čekající na bezpečnou chvíli pro odbočení "tlačen" zezadu auty, které odbočují vpravo (k Žižkovu).
Pokud cyklista snahu o odbočení vlevo vzdá a odbočí vpravo s tím, že se později otočí, zjistí, že ani toto není možné - musel by křižovat 4 pruhy, navíc zde auta jezdí podstatně rychleji.

Bylo by tedy vhodné umožnit bezpečný způsob navázání na cyklopruh ve směru odbočení vlevo.
Napadá mě několik variant:
1) vyznačení cyklopřejezdů vedle přechodů pro chodce (pravděpodobně nejjednoduššeji realizovatelné a dostačující) (viz obr.)
- již nyní je využítí 2 přechodů pravděpodobně nejvhodnější (nejbezpečnější) způsob odbočení vlevo. Bylo by vhodné, aby cyklista nebyl nucen využít přechod pro chodce.
Vyznačením cyklopřejezdů by navíc tato trasa byla zřejmá i pro nově přijevší, což by snížilo počet rizikových průjezdů křižovatkou.
2) zřízení světelné signalizace "na vyžádání" pro cyklisty odbočující vlevo
3) zřízení odbočovacího cyklopruhu z Opletalovy na Hybernskou (vhodnou podobu by bylo třeba vymyslet)

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top