Drážní cyklostezka Vršovice - Hostivař

Please sign in to vote.

Added by Petr Dlouhý

V rámci modernizace hostivařské železniční trati dojde ke zrušení trati přes Strašnice (více informací https://www.youtube.com/watch?v=zyQoFHSOuqM). Na staré trati je plánována nová cyklostezka, která má velkou šanci na realizaci.

Tento podnět slouží ke shromáždění dosutpných informací, diskuzi o variantách řešení a zvýšení zájmu o tuto stezku a umožnění hlasování.

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top