Things tagged 'cyklopiktogram'

8 issues found for 'cyklopiktogram':

 • podjezd Čechův most

  Created by Cyril // 1 thread

  - stresující podjezd po mostem
  - není místo pro bezpečné předjetí, řidiči nerespektují bezpečný odstup

  Navrhuji cyklopruh místo parkoviště autobusů.
  Na Letné je podle mě místa pro autobusy turistů dostatek, takže k parkování pod mosty není důvod.

  Nebo alespoň omezení rychlosti na 30km/h a piktokoridor ve vozovce k vyznačení bezpečné vzdálenosti od parkujících aut

  Please sign in to vote.
 • Nebezpečné piktogramy v Jeremenkově

  Created by Petr Dlouhý // 1 thread

  Piktogramový koridor v ulici Jeremenkova je ve směru z kopce dolů vyznačen poměrně nebezpečným způsobem. Piktogrym jsou umístěny poměrně těsně podél řady parkujících aut. Rozhodně ne mimo dveřní zónu. Vzhledem k tomu, že je zde už poměrně velké klesání, hrozí sražení cyklisty otevřenými dveřmi s vážnými následky.

  Domnívám se, že by bylo lepší zde piktogramy buď vůbec neznačit, nebo je vyznačit v takové vzdálenosti od parkujících aut, aby byly bezpečně daleko mimo dveřní zónu.

  Please sign in to vote.
 • Opatření v HDP na Milady Horákové, Letná

  Created by Petr Dlouhý // 1 thread

  Na Milady Horákové na Letné chybí souvislá opatření v hlavním dopravním proudu. Ulice byla v souvislosti s výstavbou tunelu Blanka kompletně přestavěna, cyklopruhy zde však byly zařazeny jen na některých místech.

  V projektu k dopravnímu značení byli navíc nějaké cyklopiktokoridory, které však dosud nebyli vyznačeny. Na přímý dotaz na radnici Prahy 7 jsem se dozvěděl, že mají být vyznačeny až po otevření tunelu. Mělo by se pohlídat, že zde tato opatření opravdu vzniknou.

  Please sign in to vote.
 • Piktokoridor vyznačený nebezpečným způsobem

  Created by Petr Dlouhý // 1 thread

  Piktogramový koridor, který byl nedávno vyznačen v ulici Svatovítská je vyznačen nevhodným způsobem. Vedení cyklistů zde neodpovídá bezpečnému manévru, který by měli provádět cyklisté při odbočování do levého řadícího pruhu.

  Bezpečný postup by měl být ten, že cyklista v místě daném aktuální polohou ostatních vozidel napřed vjede do středu pruhu (čímž zabrání aby ho v tu chvíli další vozidla předjížděla) a pak teprve odbočí do levějšího pruhu.

  Piktogram zde cyklisty navádí, aby se drželi u pravého okraje a pak náhle odbočili do vyznačeného cyklopruhu v přesně definovaném místě. Problém je v úhlu ve kterém se piktogram odpojuje od krajnice a také v tom, že do cyklistického pruhu jde legálně vjet pouze na jeho konci a nikoliv na delším úseku.

  Please sign in to vote.
 • podjezd Jiráskův most

  Created by Cyril // 1 thread

  - stresující podjezd po mostem ve smeru do centra
  - není místo pro bezpečné předjetí, řidiči nerespektují bezpečný odstup

  Navrhuji omezení rychlosti na 30km/h a piktokoridor ve vozovce k vyznačení bezpečné vzdálenosti od parkujících aut

  Please sign in to vote.
 • podjezd Štefánikův most

  Created by Cyril // 1 thread

  - stresující podjezd po mostem
  - není místo pro bezpečné předjetí, řidiči nerespektují bezpečný odstup

  Navrhuji cyklopruh místo parkoviště autobusů.
  Na Letné je podle mě místa pro autobusy turistů dostatek, takže k parkování pod mosty není důvod.

  Nebo alespoň omezení rychlosti na 30km/h a piktokoridor ve vozovce k vyznačení bezpečné vzdálenosti od parkujících aut

  Please sign in to vote.
 • úprava křižovatky Předmostí

  Created by Jan // 1 thread

  V křižovatce na Předmostí by se jistě uživilo pár tahů štětcem na asfaltu podle přiloženého obrázku.
  Při vyjíždění na zelenou se cyklista musí v křižovatce výrazně snažit, aby nebyl smeten kolemjedoucími auty. Opatření má smysl zejména ve směru Hrnčířská <> Kr. Březno a Velká Hradební > Střekov.

  Please sign in to vote.
 • Cyklopiktogram na Syllabové místo cyklostezky

  Created by Michal // 1 thread

  Navrhuji zrušit stávající sdílenou stezku pro cyklisty a chodce, která je úzká, má špatné vjezdy z obou stran a mnoho kolizních míst. Místo toho převést na cyklotrasu ve vozovce formou piktokoridoru. Mohly by to být i cyklopruhy, ale nejsem si jist zda je cesta natolik široká, aby zřízení cyklopruhu splňovaly dané normy.

  Please sign in to vote.

8 threads found for 'cyklopiktogram':

No library items found for 'cyklopiktogram'.

No planning applications found for 'cyklopiktogram'.

Spinner Please wait…
Back to top