Opatření v HDP na Milady Horákové, Letná

Please sign in to vote.

Added by Petr Dlouhý

Na Milady Horákové na Letné chybí souvislá opatření v hlavním dopravním proudu. Ulice byla v souvislosti s výstavbou tunelu Blanka kompletně přestavěna, cyklopruhy zde však byly zařazeny jen na některých místech.

V projektu k dopravnímu značení byli navíc nějaké cyklopiktokoridory, které však dosud nebyli vyznačeny. Na přímý dotaz na radnici Prahy 7 jsem se dozvěděl, že mají být vyznačeny až po otevření tunelu. Mělo by se pohlídat, že zde tato opatření opravdu vzniknou.

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top