Piktokoridor vyznačený nebezpečným způsobem

Please sign in to vote.

Added by Petr Dlouhý

Piktogramový koridor, který byl nedávno vyznačen v ulici Svatovítská je vyznačen nevhodným způsobem. Vedení cyklistů zde neodpovídá bezpečnému manévru, který by měli provádět cyklisté při odbočování do levého řadícího pruhu.

Bezpečný postup by měl být ten, že cyklista v místě daném aktuální polohou ostatních vozidel napřed vjede do středu pruhu (čímž zabrání aby ho v tu chvíli další vozidla předjížděla) a pak teprve odbočí do levějšího pruhu.

Piktogram zde cyklisty navádí, aby se drželi u pravého okraje a pak náhle odbočili do vyznačeného cyklopruhu v přesně definovaném místě. Problém je v úhlu ve kterém se piktogram odpojuje od krajnice a také v tom, že do cyklistického pruhu jde legálně vjet pouze na jeho konci a nikoliv na delším úseku.

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top