podjezd Jiráskův most

Please sign in to vote.

Added by Cyril

- stresující podjezd po mostem ve smeru do centra
- není místo pro bezpečné předjetí, řidiči nerespektují bezpečný odstup

Navrhuji omezení rychlosti na 30km/h a piktokoridor ve vozovce k vyznačení bezpečné vzdálenosti od parkujících aut

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top