Lávka přes Bělehradskou, pokračováni Wenzigové

Please sign in to vote.

Added by slymak

Radní z Prahy 2 mě emailem informovali o realizaci lávky tento rok 2015 více viz email od p. Korkesky:
Dobrý den pane Vnoučku,
informuji Vás, že MČ Praha 2 zpracovává vlastní generel cyklodopravy na svém území. Tento materiál bude navazovat na plány MHMP a bude schválen radou MČ jako závazný. Současně Vás mohu potěšit, že lávka přes Bělehradskou ulici, která propojí ulici Wenzigovu a Záhřebskou se dostala do rozpočtu MHMP a tím i TSK pro tento rok. To je pro tuto chvíli vše.
Mějte se pěkně

Jan Korseska - radní

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top