Things tagged 'odeslano'

35 issues found for 'odeslano':

 • Cykloobousměrky Na Dlouhém lánu a Pod Kladenskou silnicí

  Created by Václav Římal // 2 threads

  Počátkem prosince 2014 byl změněn dopravní režim v ulici Na Dlouhém lánu a okolí poblíž polikliniky a původně obousměrné úseky byly zjednosměrněny z důvodu zamezení tranzitu motorové dopravy. Na průjezd cyklistů se ale zapomnělo, místa je všude dost. Navrhuji vytvoření cykloobousměrek v ulici Na Dlouhém lánu směrem na východ a v ulici Pod Kladenskou silnicí směrem na sever.

  EDIT: Novou místní úpravou někdy před rokem 2021 bylo vyřešeno-

  Please sign in to vote.
 • Vyřešené: Stojany u nádraží Holešovice

  Created by Václav Římal // 1 thread

  Vytvoření stojanu pro kola u holešovického autobusového nádraží umožní lepší vazbu mezi cestami na jízdním kole a dálkovými autobusy, vlaky i metrem. Toto umístění je praktičtější než B+R, které je relativně daleko od obou vestibulů metra. Navíc oproti B+R umožňuje stání přes noc (výhodné např. pro sdílená kola). V ortofotomapě je návrh umístění stojanu vyznačen modrým obdélníkem. Červený křížek značí obvyklé stání kol u cedule. Parcela 160/13 je v majetku Hlavního města Prahy.

  Please sign in to vote.
 • Částečně vyřešené: Stojany na Strossmayerově náměstí

  Created by Václav Římal // 2 threads

  Na Strossmayerově náměstí, které je častým cílem cest na kole vzhledem k množství obchodů, poboček bank a podobně, chybí kvalitní stojany. Místa na pěší zóně i ve spodním úseku ulice Milady Horákové je dost, stojany v bodech A, B nebo C na obrázku by měly vysoký potenciál využití.

  Please sign in to vote.
 • Stojan, knihovna Holešovice

  Created by Jirka // 0 threads

  Kvalitní stojany u pobočky městské knihovny v Holešovicích. Zatím zde chybí.


  Městský stojan je přes ulici Komunardů, cca 40 m od vchodu.

  Please sign in to vote.
 • Cyklopruhy nebo buspruhy Patočkova/Milady Horákové

  Created by Petr Dlouhý // 1 thread

  Po dokončení tunelu Blanka by bylo vhodné veškerá řešení pro cyklisty co nejvíce propojovat, jen tak může být dosaženo jejich plné využitelnosti. V oblasti Vozovny Střešovice zeje v jinak relativně souvislých cyklopruzích díra, kterou by bylo vhodné zacelit a kromě Patočkovy tak napojit na ostatní opatření i Střešovickou.

  Ideální by byly souvislé cyklopruhy přes celou osu ulice Milady Horákové/Patočkovy. Vzhledem k šířkovým poměrům by se sem však pravděpodobně nevešli bez zúžení ulice na 1 pruh v každém směru. Jako vhodné řešení (i pro množství autobusů, které tudy projíždějí) se mi tedy zdají vyhrazené jízdní pruhy bus+taxi+cyklo.

  Please sign in to vote.
 • Československé armády: možnost jízdy rovně v pravém pruhu

  Created by Petr Dlouhý // 1 thread

  Při jízdě po Československé armády je na křížení s Eliášovou ulici pro cyklisty velice nepříjemné, že musí přejíždět do levého pruhu, aby mohli jet rovně.

  Bylo by vhodné umožnit jim jízdu rovně v pravém pruhu a vyznačit jim vhodný průjezd (tedy jízdu středem pravého pruhu, a linii mířící k pravému okraji vozovky přes křižovatku) křižovatkou pomocí piktogramů.

  Please sign in to vote.
 • Odbočení z Badeniho do Letenských sadů

  Created by Petr Dlouhý // 1 thread

  Když se cyklista potřebuje dostat do Letenských sadů z ulice Pelléova, tak zde neexistuje žádná bezproblémová možnost jak to udělat.

  Ideální by bylo zkomfortnit možnost levého odbočení z ulice Badeniho do propojky X159. Bylo by vhodné místo odbočení jasně označit, zřídit zde vyčkávací místo vpravo u chodníku a snížit obrubu v místě ústí propojky.

  Please sign in to vote.
 • Křižovatka Evropská x Kolejní x Šárecká x stezka do Velvarské

  Created by Václav Římal // 1 thread

  Řešení severní části křižovatky plýtvá prostorem a vytváří poněkud složitý systém větvení na krátkých úsecích. Připojení stezky pro chodce a cyklisty z jihu od Velvarské chybí, lze v současnosti použít jedině přechod pro chodce.
  Navrhuji sloučit Šáreckou a Kolejní do jediné větve a jako čtvrté rameno křižovatky od jihu připojit stezku od Velvarské.

  Please sign in to vote.
 • Radlická - mrtvý cyklista, dobrý cyklista

  Created by David // 1 thread

  Spodní část Radlické je cyklisticky celkem nepříjemná oblast. Pokud se odsud chcete dostat do centra a nechcete překonávat okolní kopce nebo jet po 3/4 proudé komunikaci s tramvajovým pásem, případně po chodníku, nemáte jinou možnost než přenést kolo přes lávku nad Smíchovským nádražím. Není možno vyřešit elegantněji?

  Please sign in to vote.
 • Značení uzavírky viaduktu v Mlýnské ulici

  Created by Václav Římal // 1 thread

  Od 2. 6. do 30. 11. 2014 je uzavřen podjezd železničního mostu v Mlýnské ulici v blízkosti nádraží Praha-Bubeneč. Jedná se o důležitou spojku pro motorovou i bezmotorovou dopravu. Provedené značení objízdných tras pro pěší však považuji za ne zcela vyhovující a pro cyklisty nedostatečné. Navrhuji úpravy značení, které budou včas a smysluplně informovat o uzavírce a možných objízdných trasách.

  Please sign in to vote.
 • Stojan, knihovna Ortenovo nám

  Created by Václav Kříž // 1 thread

  cca 5 obrácených U ve vozovce, cca 10 nových parkovacích míst přímo před vchodem.

  Výhody umístění:
  - kola nepřekáží chodcům, odstraní parkování kol u značek
  - při parkování není nutné překonávat obrubník ani se
  prodírat mezi zaparkovanými auty
  - bezproblémový příjezd i pokračování bočními ulicemi,
  do kterých se odváží většina potenciálních uživatelů kol

  Please sign in to vote.
 • Stojan, Dox

  Created by Václav Kříž // 0 threads

  Vizionářská verze: cca 8 obrácených U před vchodem, cca 16 nových parkovacích míst.

  Výhody konkrétního umístění:
  - kola nepřekáží chodcům
  - umožní parkování - značky jsou daleko
  - při parkování kola není nutné překonávat obrubník případně se
  prodírat mezi zaparkovanými auty
  - bezproblémový příjezd bočními ulicemi, do kterých se odváží většina potenciálních pražských cyklistů

  Please sign in to vote.
 • Stojan, Veletržní palác

  Created by Jirka // 1 thread

  5-8 stojanů typu obrácené U

  Ideální by bylo umístění blízko vchodu do Veletržního paláce. Nabízí se například na fotografii naznačené místo u hrany zvýšené piazzety před Veletržním palácem.
  V tomto místě by stojany nestály v místě průchodu chodců a byly by blízko vchodu do galerie. Zároveň je zde dostatek volného prostoru.

  Please sign in to vote.
 • Stojan, Albert ve Veletržní

  Created by Jirka // 1 thread

  2 stojany typu obrácené U před prodejnou Albert ve Veletržní ulici.

  I z přiloženého pouličního snímku je vidět, že by byly stojany užitečné.

  Na snímku je vyznačena možná poloha souběžně s vozovkou v místě, kde neparkují automobily.

  Jako možná alternativa se může nabízet umístění stojanů podél plotu na rohu křižovatky, případné podél stěny prodejny.

  Please sign in to vote.
 • Stojan před Bio Oko

  Created by Václav Římal // 0 threads

  Uvnitř prostotu Bio Oko sice je stojan na jízdní kola, ten je ale často zaplněný či těžce přístupný přes lidi v kavárně. Jeho kapacitu je třeba posílit venkovním stojanem. Jak je patrné z fotografie, o stání venku zájem je.
  Navržená poloha nového stojanu v rohu respektuje volný pohyb chodců na širokém chodníku a nebrání v přístupu do žádného objektu.

  Please sign in to vote.
 • Stojany, Řezáčovo náměstí

  Created by Jirka // 0 threads

  2 - 4 obrácená U v rohu Řezáčova náměstí dle zakresleného obdélníku (roh Heřmanovy a U Smaltovny).

  Přesnou lokaci nutno vybrat dle pohybu chodců, aby stojany nepřekážely. Nicméně Řezáčovo náměstí nabízí prostoru mnoho.

  Křížky značí zaznamenávaná zaparkovaná kola v okolí. Vybraná lokace stojanu je ideálním průnikem současného parkování kol v prostoru Řezáčova náměstí a nachází se v blízkosti jak večerky, tak kavárny.

  Tyto stojany by tak vyřešily parkování kol na Řezáčově náměstí.
  Nelze však předpokládat, že by tyto stojany vyřešily v mapě zakreslené stání kol na rohu ulic Heřmanovy a Janovského. To již je od navržených stojanů na Řezáčově náměstí poměrně daleko.

  Please sign in to vote.

11 threads found for 'odeslano':

No library items found for 'odeslano'.

No planning applications found for 'odeslano'.

Spinner Please wait…
Back to top