Značení uzavírky viaduktu v Mlýnské ulici

Please sign in to vote.

Added by Václav Římal

Od 2. 6. do 30. 11. 2014 je uzavřen podjezd železničního mostu v Mlýnské ulici v blízkosti nádraží Praha-Bubeneč. Jedná se o důležitou spojku pro motorovou i bezmotorovou dopravu. Provedené značení objízdných tras pro pěší však považuji za ne zcela vyhovující a pro cyklisty nedostatečné. Navrhuji úpravy značení, které budou včas a smysluplně informovat o uzavírce a možných objízdných trasách.

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top