Československé armády: možnost jízdy rovně v pravém pruhu

Please sign in to vote.

Added by Petr Dlouhý

Při jízdě po Československé armády je na křížení s Eliášovou ulici pro cyklisty velice nepříjemné, že musí přejíždět do levého pruhu, aby mohli jet rovně.

Bylo by vhodné umožnit jim jízdu rovně v pravém pruhu a vyznačit jim vhodný průjezd (tedy jízdu středem pravého pruhu, a linii mířící k pravému okraji vozovky přes křižovatku) křižovatkou pomocí piktogramů.

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top