Issues

This section lists issues - problems on the street network and related matters.

Issues always relate to some geographical location, whether very local or perhaps city-wide.

You can create a new issue using the button on the right.

Listed issues, most recent first:

 • Úprava čar - řazení v pruzích

  Created by Jenda // 0 threads

  Bylo by super (pro cyklistu - předjíždí mě s malým odstupem, i pro ostatní - nebudu jim překážet), kdybych mohl jet jak je naznačeno zelenou čarou (v připojovacím pruhu bývá většinou prázdno, takže to lze provést) a nemusel jsem tak jet celkem asi 200 metrů druhým pruhem. A ještě lepší by bylo udělat podobně i jižní část toho přípoje (abych se nemusel řadit s předstihem do druhého pruhu), ale to chci už asi moc :)

  Please sign in to vote.
 • Zákaz vjezdu

  Created by Jenda // 1 thread

  Dneska v 9:45 byly na těchto dvou místech na A1 přenosné zákazy vjezdu (všem vozidlům). Ten na severu byl značně posprejovaný (takže tipuju že už tam je dlouho) s dodatkovou tabulkou "mimo povodí Vltavy", ten jižní byl s dodatkovou tabulkou "cyklostezka neprůjezdná". Pokud se je cyklista rozhodl ignorovat, zjistil, že tam žádná neprůjezdnost není, fyzicky vypadalo všechno naprosto v pořádku (resp. u toho severního tam v jednom místě bylo vidět, že tam někdo tahal přes cestu nějaké trubky).

  WTF. (a taky by se na takovou uzavírku mělo upozorňovat předem)

  Please sign in to vote.
 • Stoupací cyklopruh Vodičkova

  Created by MartinŠ // 1 thread

  Vodičkova mezi ul. Lazarská a Karlovo náměstím stoupá na 130 metrech o cca 6 m, ve stoupání by bylo vhodné pro lidi na kole zřídit cyklopruh. Vozovka má šířku cca 8 metrů, opatření by se tak na ulici vešlo v rozložení 1,5–3,25–3,25 m.

  Please sign in to vote.
 • Doplnění cyklopiktogramů Sokolovská mezi Invalidovnou a Náměstí OSN

  Created by @antonio_wheelman // 1 thread

  V Sokolovské v úseku od U Rustonky po Náměstí OSN (viz vyznačena linie v mapě) by bylo velmi potřebné doplnění cyklopiktogramů, zejména v oblasti vozovky vymezené bumlíky, případně tram tratí pak nejlépe uprostřed vozovky. Jedná se o logickou rychlou alternativu k A26, kde právě po ulici U Rustonky jsou poměrně bohaté cykloopatření (cyklopruhy až ke křižovatce směrem do Sokolovské směr Palmovka ad.), kde nic nenavazuje a s ohledem na bumlíky ad. je poměrně častá agresivita řidičů.

  Pokud je nereálné/nemožné očekávat, že by bylo možné takto ošetřit celou ulici, zaznačuji do mapy alespoň pár opravdu kritických bodů, které řidiče dle mé zkušenosti eminentně dráždí...

  Schválně nedávám úsek U Rustonky - Palmovka, kde je to snad naprosto jasné, takže v případě možnosti (nejede tram) někteří cyklisté radši volí jízdu po tram pásu...

  Please sign in to vote.
 • Nájezd z Barrandovského mostu na vyznačený pruh na Modřanské

  Created by Ana // 1 thread

  Pod Barrandovským mostem vznikl cyklopruh na Modřanské směrem do centra, na který by se dalo velmi hezky najet přímo z cyklostezky na Barrandovském mostě, ovšem obrubník zůstal nesnížený. Najíždění na cyklopruh z nedalekého přechodu působí na řidiče aut spíš zmatečně.

  Please sign in to vote.
 • Legalizace chodníku v ul. Horňátecká

  Created by Kristýna Kuncová // 0 threads

  V ulici Horňátecká v úseku mezi ulicemi Předbořská a Vozovnou Kobylisy směrem na sever je nechráněné stoupání do kopce, přitom na silnici je značný provoz. Mohla by pomoci legalizace jízdy po chodníku - chodník není chodci příliš využíván, navíc na něj prakticky neústí žádná vrátka ani vstupy do domů. Problém by mohla působit jen zastávka autobusu.

  Please sign in to vote.
 • Skládka zeminy přes cyklostezku

  Created by Martin Jedlička // 2 threads

  Cyklostezka údajně prochází nevypořádanými pozemky. Majitel či nájemce jednoho z pozemků si nepřeje průjezd aut, proto je stezka úplně zablokovaná valem ze zeminy a stavebního odpadu, asi 1 m vysokým. Je nutné zeminu přelézt, obejít to lze těžko přes příkopy. V místě je plánována výstavba skladů.

  Please sign in to vote.
 • Opatření v souvislosti s rekonstrukcí křižovatky Opatovská X Chilská

  Created by muhl // 1 thread

  1. Navrhuji v souvislosti s nedávno započatou rekonstrukcí křižovatky Opatovská X Chilská (https://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/o-spolecnosti/mapa-staveb?poi=6163e735209d14780cce37bd) zlegalizovat cca 140 metrů chodníku (k ul. Šalounova), jenž by doplnil vazbu na, v rámci rekonstrukci křižovatky, plánované cyklopřejezdy. Co je nejdůležitější, opatření nevyžaduje žádné stavební úpravy, vzhledem k tomu, že v místě nájezdu z ul. Šalounova je již "shozena" obruba.
  2. Upozorňuji na navrhované nebezpečné řazení v ul. Opatovská ve směru od Hájů. Cyklista bude při levém odbočení (směr Šeberov/Kunratice) nucen jet v levém jízdním pruhu šířky 3,5 metru v sevření pruhu pravého více než 110 metrů (viz obrázek).  Navrhuji doplnění ochranného cyklopruhu v tomto úseku, jelikož zde od ledna 2022 cyklistu nepůjde legálně předjet.

  Pokud jste si vědomi dalších nedostatků této realizace, doplňte je prosím pod tento příspěvek.

  Please sign in to vote.
 • Průjezd přes čáry vpravo / předjetí

  Created by Jenda // 2 threads

  Když jedu ze Sdružení do BB Centra na Brumlovce (a nechci to objíždět ulicí Budějovická, kde je to přes 6 semaforů navíc) po magistrále (tedy přesněji takovou uličkou oddělenou betonovými bloky), tak je v pravém pruhu spousta různých šrafování, nalevo zídka, a kdybych jel legálně v pruhu, tak mě vůbec nelze předjet. Když jedu nelegálně přes ta šrafování, tak je to v pohodě. Jak se tyhle věci dají legalizovat? Tohle už je asi 3. můj podnět o tom, že by mě šlo někde v pohodě předjet, kdybych mohl jet přes V 13 (Šikmé rovnoběžné čáry - je to ono, ne?), a s povinným bočním odstupem od 1.1. to bude ještě akutnější.

  Please sign in to vote.
 • Překonaní ulice V Olšinách u metra Strašnická

  Created by musketyr // 1 thread

  Ulice V Olšinách je v oblasti metra Strašnická oddělena travnatým pásem. Ačkoli ulice Starostrašnická již umožňuje vjezd kolům, ze směru z centra není možné z cyklopruhu nijak legálně a bezpečně odbočit Pohyb pěších je směřován do podchodu, který je z ulice V Olšinách na kole špatně dostupný a navíc je v něm zakázán. Stejný problém nastává v případě, když cyklista chce směřovat směrem ze Starostrašnické na jih např. ke Gutovce.

  Jako ideální řešení se zdá vybudovat přechod pro chodce kombinovaný s cyklopřejezdem. - ideálně bez světelné signalizace, pokud by se zároveň přesunulo rozšíření na dva pruhy až za nově vybudovaný přechod. Zároveň by měla být legalizována jízda na kole ve východní části prostranství okolo vestibulu metra. 

  Please sign in to vote.
 • Přidání dopravního zrcadla

  Created by Nicola // 0 threads

  Při výjezdu na Hlubočepskou od Barrandovského mostu je na obě strany poměrně špatně vidět kvůli rostoucí vegetaci. Hodily by se sem dvě dopravní zrcadla, které by usnadnily výhled.

  Please sign in to vote.
 • průjezd Pohořelec - Parléřova

  Created by Prom // 2 threads

  Při současné úpravě není možné projet z Pohořelce do Parléřovy ulice, což je zvlášť pikantní vzhledem k tomu, že v ulici Parléřovat začíná vyznačený cyklopruh - hned za značkou zákaz vjezdu. Na kole to nikoho snad nezastaví, ale auta vás tam pak nečekají.

  Please sign in to vote.
 • Nepříjemný podjezd - špatný povrzch

  Created by Petr Dlouhý // 1 thread

  Podjezd ulice U Výstaviště pod železniční tratí je velice nepříjemný.


  Tento stav by se alespoň částečně zlepšil, kdyby se vyměnili dlažební kostky podél tramvajové trati alespoň od křížení s ulicí Bubenská.

  Please sign in to vote.
 • odbočení Plzeňská -> Kováků

  Created by jbohac // 1 thread

  Dvojice ulic Plzeňská a Radlická poblíž jejich křížení na Smíchově tvoří neprostupnou bariéru pro cyklisty.

  Parkem Mrázovka vede lukrativní cyklistické stoupání, začínající v ulici Kováků a pokracující pěknou cykloobousměrkou v ulici Na Zatlance. Ulicí Kováků se taky dá objet velmi frekventovaná Radlická směrem k Ženským domovům a napojit se na stoupání v Ostrovského. Problém je, že do ulice Kováků se směrem od centra nedá na kole rozumně dostat.

  Jediná legální cesta vede silně zatíženými ulicemi Kartouzská->Radlická->Ostrovského->Kováků nebo Nádražní/Stroupežnického->Za Ženskými domovy->Radlická->Ostrovského->Kováků; zkrátka spolu s auty, velkým provozem, přes množství světel.

  Jedna možnost, kterou již leta nelegálně praktikuju, je levé odbočení přes koleje v ulici Plzeňská. Jedna z možností by tedy mohl být přechod sdružený s přejezdem pro cyklisty v tomto místě. Přechod pro chodce navíc chybí i na tomto rameni na křižovatce Radlická/Plzeňská, takže chodci by to jistě ocenili. Ale je mi jasné, že proti takové věci bude nesmiřitelný odpor dopravních optimalizátorů propustnosti pro auta - přechod by jistě musel být světelný.

  Další možnost by byla trojice opatření:

  1) legalizace levého odbočení Plzeňská -> Radlická směrem z centra
  2) legalizace odbočení a průjezdu do pěší zóny Radlická->Karla Engliše a
  3) úprava schodů v Karla Engliše. Je tam sice rampa na kočárky, ale ta je pro kolo vyloženě nevhodná se zatáčkou. Schody mají tak mírný sklon, že jdou na kole vyskákat nahoru i přes stupně, kdyby tam byl kus šikmé plochy, šlo by to bez problémů

  variantou bodu 1 by bylo rozšíření přechodu přes Radlickou o přejezd pro cyklisty, trasa by pak byla: Plzeňská->Stroupežnického->Karla Engliše->Kováků

  Bez jedné z variant bodu 1 se do Radlické v tomto směru dá dostat jen projetím Kartouzskou, což je na kole jen pro otrlé, a navíc ve vazbě od Palackého mostu dost zajížďka.

  Please sign in to vote.
 • Cykloobousměrka Bohdanečská Vinoř

  Created by xTonda // 1 thread

  Navrhuji zobousměrnění ulice Bohdanečská ve Vinoři pro cyklisty v úseku mezi Klenovskou a Mladoboleslavskou. Ulicí prochází cyklotrasa 8100 a průjezd je ve směru z Vinoře do Radonic nelegální. Legální průjezd znamená odbočit vlevo do Klenovské, pak vpravo do Chaltické, z Chaltické na kruhové křižovatce vpravo do Mladoboleslavské a konečně z Mladoboleslavské odbočení vlevo do Živanické. Levé odbočení z frekventované Mladoboleslavské je znamená buď blokovat provoz za sebou nebo být těsně objížděn zprava. Tato úprava by znamenala jak zlepšení bezpečnosti pro cyklisty tak omezení blokování motorové dopravy na Mladoboleslavské.

  Please sign in to vote.

This map shows all issues, whether points, routes, or areas:

Spinner Please wait…
Back to top