Issues

This section lists issues - problems on the street network and related matters.

Issues always relate to some geographical location, whether very local or perhaps city-wide.

You can create a new issue using the button on the right.

Listed issues, most recent first:

  • Žatec - Rakovník

    Created by Zbynek // 1 thread

    Dříve dvoukolejný úsek trati mezi Trnovany u Žatce a Milostínem na Rakovnicku má druhou kolej už dávno vytrhanou. Pozemek ve vlastnictví Správy Železnic. Místo pro cyklostezku jak vyšité.

    Please sign in to vote.
  • Nebezpečné ukončení cyklopruhu

    Created by Ondra K // 1 thread

    Nový cyklopruh na Modřanské končí před křížením s tramvajovým pásem v místě, kde se zároveň zužuje pruh pro auta. V situaci, kdy do tohoto místa přijede cyklista souběžně např. s autobusem, je cyklista v podstatě vytlačen mimo vozovku. Řešením by bylo vybudovat zde propojení se souběžnou cyklostezkou (nahradilo by také nedaleké improvizované odbočení po okraji tramvajových kolejí).

    Please sign in to vote.
  • Cykloobousměrky Za Valem; Pod Haltýřem

    Created by MartinŠ // 1 thread

    Pokud se chce člověk dostat podél Vídeňské mimo hustý provoz z Kunratic směrem na nemocnici Krč / Lhota / Kunratický les, dostává se do jednosměrkové pasti, která zde byla vytvořena, aby automobilová doprava neobjížděla Vídeňskou (při zácpách).

    Jak v ulici Za Valem, tak Pod Haltýřem je místa na průjezd lidí na kole dost. Dokonce by se sem i vešel obousměrný automobilový provoz. Proto by bylo ideální v obou zřízení cykloobousměrky, a to pouhým dodáním dodatkové tabulky. S intenzitami provozu ani s prostorovými nároky zde není problém. Jde o zónu 20, projíždí tudy pouze rezidenti.

    Please sign in to vote.
  • Matoucí značka

    Created by Jenda // 0 threads

    V tomto místě je značka zákaz vjezdu jízdních kol s dodatkovou tabulkou "po chodníku". Nechápu, co se mi snaží říct - že je zákaz vjezdu jízdních kol na chodník? To je snad automaticky. Nebo že je zákaz vjezdu na silnici a mám jet po chodníku?

    Please sign in to vote.
  • Cyklopruh Vyskočilova ve stoupání

    Created by muhl // 0 threads

    Poměrně příjemný cyklokoridor na Praze 4 tvořený ulicemi - V Zápolí-Vyskočilova-Olbrachtova-Jeremenkova má své problematické místo v úseku stoupání ulicí Vyskočilova směrem na Budějovickou spočívající v tom, že se tam v nejprudším úseku stoupání nachází připojovací pruh na silnici pro motorová vozidla (5. května). V nejhorším případě se vám tam tak na kole může přihodit, že vás netrpělivé auto předjede vybočením doleva, a následně vám hodí myšku směrem doprava, aby se dostalo do onoho připojovacího pruhu.

    Bylo by proto vhodné při nejbližší příležitosti nahradit nedostačující piktokoridor, co se tam nachází z dob minulých, ochranným cyklopruhem, který by mnou popsanou situaci řešil ve smyslu § 21 odst. 5 zákona o silničním provozu: ...musí odbočující řidič dát přednost vozidlům ve vyhrazeném jízdním pruhu a cyklistům v jízdním pruhu pro cyklisty.

    Please sign in to vote.
  • Závora u Máslovic

    Created by NightRider // 0 threads

    Páteřní cyklotrasa č. 7 (Praha - Drážďany) je dole pod Máslovicemi přehrazená závorou. Její účel nechápu: brání jenom příjezdu k hospodě, silnice po 10 metrech končí a dál vede na jednu stranu cyklostezka přehrazená sklopným patníkem, na druhou stranu pěšinka nesjízdná pro auta. Na kole se dá závora objet jedině přes bláto a kopřivy vedle, což je jednak nedůstojné, jednak kvůli šikmému nájezdu na vysokou hranu asfaltu i nebezpečné a kvůli zákazu vjezdu všech vozidel, který na závoře visí, navíc ještě nelegální. Jezdím tudy dvakrát týdně, na otevřenou závoru mívám štěstí cca dvakrát ročně, nezávisle na obsazenosti a provozní době hospody.

    Nejradši bych tu závoru úplně zrušil, ale jestli je z nějakého důvodu nezbytná, navrhuji nahradit ji sklopnými patníky v podobném stylu jako na navazující stezce směrem na Kralupy. Nebo třeba o metr zkrátit, aby mohlo projet kolo. Určitě to potěší všechny cyklisty, kteří hospodu živí.

    Please sign in to vote.
  • Úprava čar - aby šlo předjet cyklistu

    Created by Jenda // 1 thread

    Hned po křižovatce jsou vpravo čáry, na které nesmím legálně najet. Přitom kdybych mohl jet po nich, tak by mě v tomto úseku šlo bez problému předjet - a nemusela by za mnou jet kolona. Je to do kopečka a navíc po delším stoupání, takže nedokážu jet rozumně rychle a kolona pojede za mnou desítkou.

    Please sign in to vote.
  • Úprava čar - aby šlo jet po krajnici

    Created by Jenda // 1 thread

    Pokud chci dodržet předpisy, musím kvůli nakresleným čárám jakoby vyjet do prostředka magistrály a až pak se můžu zkusit zařadit vpravo a přesunout se na (loni rozšířenou) krajnici (červené čára na obrázku). To je poněkud nebezpečné, případně to někdy znamená, že za mnou musí všichni zpomalit na moji rychlost. Přitom z Těšnova je většinou volno a dá se bez problému jet podle zelené čáry.

    Please sign in to vote.
  • Chyby dopravní značení aby cyklista věděl, že jde o najezd do dalnice

    Created by foo // 1 thread

    Když cyklista jede ze Smíchova směrem jihu a chce do cyklostezky, tak jede nejdřív podél strakonické ulice. Na křižovatce strakonické/nádražní by měl jet doleva a pak dole na cyklostézce. Za prvé, není žádné značení, které by označil začátek cyklostézky. Horší, ale, je že pokud pokračuje podél strakonické tak se dozví, že najede na daníce pozdě, až už není možnost se vracet. Pravě to se mi nedávno stálo. Označení zákazu kol je až za slepím zatačkem, bez chodníku. Musel jsem vrátit PĚŠKY V PROTISMĚRU v místě bez chodníku.

    Please sign in to vote.
  • Nepříjemné řazení doleva nad Roztyly

    Created by MartinŠ // 1 thread

    V křížení Ryšavého s ulicí Komárkova nad Roztyly (Praha 11) byla celkem nedávno zřízena novinka v podobě toho, že pokud chceme jet směrem dolů rovně, je třeba se řadit do levého pruhu. Pravý pruh vede pouze do ul. Komárkova. Pro cyklisty velmi riskatní manévr, v tomhle úseku se jezdí rychle a je to dost z kopce. Řazení doleva v těchto podmínkách je dost náročné.

    Myslím, že něco podobného už bylo realizováno na Patočkově. Stačilo by asi změnit vodorovné značení a přidat pár baliset... A nebo pojmout na této trase cyklodopravu nějak komplexně, např. oddělenou stezkou.

    Please sign in to vote.
  • Chybějící cyklopruh Strakonická

    Created by Petr Papírník // 2 threads

    Dobrý den,

    na Strakonické od Lihovaru po ulici U Královské louky je snad povolena jízda po chodníku, na Hořejším nábřeží je vyznačen cyklopruh, ale mezi těmito dvěma místy je pouze na Strakonické vyznačeno piktogramy u pravého okraje vozovky, že se tam mohou pohybovat cyklisti. A zatím právě tohle místo je cyklisticky nejexponovanější, protože slouží nejen pro cyklisty jedoucí od Lihovaru směrem na Újezd, ale i pro cyklisty jedoucí od Radlic na Výtoň (případně pro kohokoli, kdo tyhle možnosti nějak kombinuje) - ti přejedou Smíchovské nádraží po lávce, ulicí U Královské Louky přejedou na Strakonickou, kousek se musí po Strakonické přesunout směrem na sever a následně přejedou přes železniční most na Výtoň. Tzn. právě ten cyklisticky nejexponovanější krátký úsek má nejhorší ochranu pro cyklisty. Ale Strakonická je v tomto místě opravdu hodně široká, každý pruh pro auta je naddimenzovaný. Kdyby se všechny trošku zúžily, cyklopruh by se tam pohodlně vešel - ostatně na Hořejším nábřeží je krásně vidět, že ta ulice má na cyklopruh dostatečnou šířku.

    Please sign in to vote.
  • Nesmyslný zákaz vjezdu na cyklostezce

    Created by Petr Papírník // 2 threads

    Dobrý den,

    na konci ulice K sopce v ďolíku vedle Jeremiášovy je při výjezdu od Malé Ohrady směrem na Jinonice nesmyslná značka zákazu vjezdu bez jakékoli dodatkové tabule, přestože to je místo, kde končí normální ulice a plynule na ni navazuje značená cyklostezka, která je mimochodem z druhé strany označena správně modrou kulatou cedulí s chodci a kolem. Bylo by vhodné tenhle nesmyslný zákaz vjezdu, který formálně zakazuje cyklistům na tuhle silnici vjet a který samozřejmě každý ignoruje, vyměnit právě za modrou kulatou ceduli s chodci a kolem, která má pro motoristy stejný význam jako zákaz vjezdu.

    Please sign in to vote.
  • Cyklopruh Hybernská

    Created by Petr Papírník // 2 threads

    Dobrý den,

    v Hybernské je cykloobousměrka, to je super, ale ve směru, kam vede motorová jednosměrka, je průjezd na kole docela očistec. Přestože se jedná o ulici vyloženě městského typu v samém centru Prahy, kde by měla auta být vedena k tomu jezdit zde pomaleji, s ohledem na silný provoz chodců, tramvají a ideálně i cyklistů, je zjevná snaha, držet Hybernskou co nejvíc pro auta, aby neměli pocit, že je ostatní městská doprava zdržuje. Ve velké části ulice jsou úplně zbytečně dva pruhy pro auta. A ve směru od Náměstí republiky mají cyklisté pouze vyznačené piktogramy, které žádného řidiče aut nezajímají - projíždí kolem kol dost nebezpečně a před křižovatkou s Dlážděnou kvůli zbytečným dvěma pruhům chybí parkovací místa i jakýkoli prostor pro cyklisty objet stojící auta a zařadit se na ochranné stání před světelnou křižovatkou.

    Správné uspořádání celé Hybernské od Náměstí Republiky až k Opletalově by mělo být následovné - zprava doleva: parkovací pruh, ochranný cyklopruh (stačí klidně užší s úzkou dělící čárou a bez červeného podbarvení), JEDEN pruh pro auta (o něco užší než ten nynější - donutí to auta jezdit pomaleji), parkovací pruh, protisměrný cyklopruh (ten už tam je). Tohle uspořádání by mělo být opravdu úplně po celé délce jednosměrné Hybernské, včetně míst před křižovatkou. Uvědomuju si, že to zpomalí odjezd aut při odbočování doprava na Dlážděnou a do Opletalovy a tím to zbrzdí i auta vyjíždějící po Hybernské k Bulharu, ale to je jen dobře - motoristé by si měli uvědomit, že oblast kolem Senovážného náměstí není určena primárně pro auta, a tak je jen správně, když průjezd skrz ní autem bude pomalý. Aspoň je to bude motivovat sem zajíždět minimálně a využívat co nejvíc jiné druhy pohybu po městě.

    Ono by bylo nejlepší, kdyby Dlážděná byla obousměrně zneprůjezdněna pro auta (kromě dopravní obsluhy) - stejně se tam motají mezi tramvajemi a chodci a stejně je to vyplivne na Senovážné náměstí, kam se mají možnost dostat Opletalovou, takže tenhle průjezd je zbytečný, jen komplikuje dopravu pro tramvaje, ale i auta, co chtějí jet rovně po Hybernské k Bulharu.

    Please sign in to vote.
  • Semafor - detekce

    Created by Jenda // 1 thread

    Detekce v levém pruhu Antala Staška nebere cyklisty (a to mám dost těžké hliníkové kolo, žádný karbon), takže v noci tam je trvale červená.

    Kam to mám nahlásit? Eltodo? TSK? Rozhodl jsem se, že budu hlásit všechny vadné detekce v Praze (další podezřelá je třeba z Prachnerovy do Vrchlického), a uvidím, jestli se to nějak zlepší.

    Please sign in to vote.
  • Rozlitý beton na Kukulově

    Created by NightRider // 1 thread

    Ve stoupání v Kukulově ulici u pravého kraje vozovky někomu ukáplo z míchačky pár lopat betonu. Hrb je několik metrů dlouhý a asi metr široký, při objíždění je potřeba najet skoro až do středu pruhu. Vlevo je ještě buspruh, takže místo na předjetí pomalého cyklisty je vždycky, jenže buď ukážu doleva a zbytečně zastavím kolonu za sebou, protože to vypadá, že chci odbočit, nebo neukážu a pak nevím, jestli mě někdo nesundá. Teoreticky by se dalo předrncat přímo přes beton, ale na skládačce to není nic příjemného a v zimě při náledí reálně hrozí smyk a pád.

    Natáhnout si tam gerilový zátaras a pustit se do betonu majzlíkem si netroufám, radši to nechám na profesionálech.

    Please sign in to vote.
  • Kanály na mostě Kukulova/Bucharova

    Created by NightRider // 1 thread

    Most přes Plzeňskou ve směru od severu na jih je místo, kde cyklistovi po sjezdu u motolské nemocnice právě začíná docházet rychlost a potřeboval by co nejdřív zmizet z průběžného i připojovacího pruhu, protože dost často bývají oba plné aut, kterým zrovna tady začíná sedmdesátka a nechce se jim zpomalovat. Krajnice je asi metr široká a byl by to ideální "cykloúkryt", kdyby tam nepřekážely dva nebo tři kanály asi 10 cm hluboké. Kvůli nim se musí jet přes celý most vlevo od bílé čáry.

    Na Kukulově jsou všechny kanály bez problémů sjízdné, přesně v úrovni asfaltu a s drážkami napříč směru jízdy. Do takového standardu je potřeba dostat i ten most.

    Please sign in to vote.
  • Legalizace průjezdu a úprava přechodu přes Radlickou u vjezdu do Mrázovky

    Created by Petr Papírník // 3 threads

    Dobrý den,

    pro cyklistu jedoucího od Anděla chtějícího pokračovat Křížovou nebo Radlicemi, je ideální jet po Radlické (kde by se hodil cyklopruh - vize jiný podnět). V místě mezi vjezdem do Mrázovky a křižovatkou u zastávky Křížová je však rozumné cykloopatření přímo na Radlické asi těžké, je tam provoz opravdu strašně silný, navíc by se tam už cyklopruh asi nevešel. Tím pádem je lepší zlegalizovat přechod přes vjezd do Mrázovky a následně cestu pro pěší podél svahu, která končí u zastávky tramvaje Křížová. Lidí tam tolik nechodí, určitě se tam vejdeme. Pak by ale bylo potřeba udělat inteligentní úpravu světelné křižovatky u této zastávky - logicky cyklisté budou pokračovat malou pěší zónou na začátku ulice Křížová mezi Radlickou a Pod Barvířkou. Nyní to ale nejde jinak než přejet po přechodu a po chodníku. Kdyby se na výjezdu z malé uličky od zastávky Křížová dal semafor pro cyklisty přes Radlickou, který by se spínal ve stejnou chvíli jako semafor pro chodce na rovnoběžném přechodu. A pak by se jen musel na protější straně Radlické upravit obrubník, aby se z tohoto cyklopřejezdu dalo najet na tu malou pěší zónu před ulicí Pod Barvířkou.

    Please sign in to vote.
  • Chybějící cyklopruh na Radlické

    Created by Petr Papírník // 2 threads

    Dobrý den,

    Na Radlické mezi Kartouzskou a Křížovou (v tomto směru) strašně chybí nějaké slušné cykloopatření - provoz je tam dost velký, ale pro cyklisty je to dost atraktivní, obzvláště mezi Ženskými domovy a vjezdem do Mrázovky. A ve většině délky je ulice dostatečně široká, aby vstřebala cyklopruh, aniž by se snížila plynulost silničního provozu (obzvláště mezi Ženskými domovy a vjezdem do Mrázovky).

    Please sign in to vote.
  • Chybějící cyklopruh Svornosti

    Created by Petr Papírník // 2 threads

    Dobrý den,

    ve Zborovské je úžasný cyklopruh, ale končí na křižovatce s Lidickou, tzn. když chce člověk bezpečně pokračovat na jih, musí uhnout na Lidickou a promotat se přes Anděl, což je vzhledem k množství chodců dost pomalé a hlavně to i vytváří kolizní situace s chodci.

    A šlo by to vyřešit velmi elegantně prodloužením cyklopruhu ze Zborovské do Svornosti až ke Smíchovskému nádraží. Je tam více dost širokých pruhů pro auta, takže zúžení o jeden cyklopruh určitě nezhorší plynulost silničního provozu. 

    Please sign in to vote.
  • Chybějící cyklopruh na Janáčkově nábřeží před Mostem Legií

    Created by Petr Papírník // 2 threads

    Dobrý den,

    Cyklopruh na Janáčkově nábřeží je skvělá věc, až na to, že nesmyslně končí 150 m řed křižovatkou s Mostem Legií. A řidiči toho zhusta využívají a okamžitě s koncem cyklopruhu se začnou k cyklistům chovat jako k odpadu. Nerozumím, proč není protažen až na křižovatku - Janáčkovo nábřeží je tam dostatečně široké, aby se tam pohodlně vešel.

    Please sign in to vote.
  • Chybějící semafor pro cyklisty u lávky přes Smíchovské nádraží

    Created by Petr Papírník // 2 threads

    Dobrý den,
    Mnoho cyklistů přejíždí Smíchovské nádraží po lávce z Radlické a následně pokračuje po Nádražní směrem k Andělu. Výjezd od schodů od lávky u tramvajové točny na Nádražní je ale dost nebezpečný - Nádražní je tam dost široká, jezdí po ní roztroušený provoz aut, autobusů a tramvají, kdy mi často připadne, že mnoho z nich neví, kdo má kdy přednost. Navíc na výjezdu z tramvajové točny není žádný semafor, protože tamodtud normálně žádné motorové vozidlo nevyjíždí, takže cyklista nemá moc možnost zjistit, zda je zrovna zelená. Stačilo by přidat na toto místo semafor pro cyklisty, který by ukazoval zelenou ve chvíli, kdy mají zelenou auta vyjíždějící z ulice U Královské louky.

    Please sign in to vote.
  • Povolení průjezdu služební cestou skrz Smíchovské nádraží

    Created by Petr Papírník // 3 threads

    Dobrý den,

    Mnoho cyklistů přejíždí Smíchovské nádraží po lávce z Radlické a následně pokračuje po Nádražní směrem k Andělu. Výjezd od schodů od lávky u tramvajové točny na Nádražní je ale dost nebezpečný, navíc úsek Nádražní mezi tramvajovou točnou a železničními mosty je hodně úzký a auta se tam nechovají zrovna zdrženlivě. Proto je vhodnější sejít z lávky po schodech už uprostřed na severní nástupiště a objet nebezpečná místa služební cestou, která vede technickým zázemím Smíchovského nádraží ze severního nástupiště a končí mezi železničními mosty na Nádražní. Ale na tuto cestu mají cyklisté zakázaný vjezd - bylo by skvělé, kdyby se vjezd cyklistům povolil a na křižovatce této cesty s Nádražní, aby se na kousku přerušila překážka mezi tramvajovým pruhem a pruhem pro auta, aby cyklista mohl na Nádražní bezpečně vjet.

    Please sign in to vote.

This map shows all issues, whether points, routes, or areas:

Spinner Please wait…
Back to top