Issues

This section lists issues - problems on the street network and related matters.

Issues always relate to some geographical location, whether very local or perhaps city-wide.

You can create a new issue using the button on the right.

Listed issues, most recent first:

 • Průjezd přes čáry vpravo / předjetí

  Created by Jenda // 2 threads

  Když jedu ze Sdružení do BB Centra na Brumlovce (a nechci to objíždět ulicí Budějovická, kde je to přes 6 semaforů navíc) po magistrále (tedy přesněji takovou uličkou oddělenou betonovými bloky), tak je v pravém pruhu spousta různých šrafování, nalevo zídka, a kdybych jel legálně v pruhu, tak mě vůbec nelze předjet. Když jedu nelegálně přes ta šrafování, tak je to v pohodě. Jak se tyhle věci dají legalizovat? Tohle už je asi 3. můj podnět o tom, že by mě šlo někde v pohodě předjet, kdybych mohl jet přes V 13 (Šikmé rovnoběžné čáry - je to ono, ne?), a s povinným bočním odstupem od 1.1. to bude ještě akutnější.

  Please sign in to vote.
 • Překonaní ulice V Olšinách u metra Strašnická

  Created by musketyr // 1 thread

  Ulice V Olšinách je v oblasti metra Strašnická oddělena travnatým pásem. Ačkoli ulice Starostrašnická již umožňuje vjezd kolům, ze směru z centra není možné z cyklopruhu nijak legálně a bezpečně odbočit Pohyb pěších je směřován do podchodu, který je z ulice V Olšinách na kole špatně dostupný a navíc je v něm zakázán. Stejný problém nastává v případě, když cyklista chce směřovat směrem ze Starostrašnické na jih např. ke Gutovce.

  Jako ideální řešení se zdá vybudovat přechod pro chodce kombinovaný s cyklopřejezdem. - ideálně bez světelné signalizace, pokud by se zároveň přesunulo rozšíření na dva pruhy až za nově vybudovaný přechod. Zároveň by měla být legalizována jízda na kole ve východní části prostranství okolo vestibulu metra. 

  Please sign in to vote.
 • Přidání dopravního zrcadla

  Created by Nicola // 0 threads

  Při výjezdu na Hlubočepskou od Barrandovského mostu je na obě strany poměrně špatně vidět kvůli rostoucí vegetaci. Hodily by se sem dvě dopravní zrcadla, které by usnadnily výhled.

  Please sign in to vote.
 • průjezd Pohořelec - Parléřova

  Created by Prom // 2 threads

  Při současné úpravě není možné projet z Pohořelce do Parléřovy ulice, což je zvlášť pikantní vzhledem k tomu, že v ulici Parléřovat začíná vyznačený cyklopruh - hned za značkou zákaz vjezdu. Na kole to nikoho snad nezastaví, ale auta vás tam pak nečekají.

  Please sign in to vote.
 • Nepříjemný podjezd - špatný povrzch

  Created by Petr Dlouhý // 1 thread

  Podjezd ulice U Výstaviště pod železniční tratí je velice nepříjemný.


  Tento stav by se alespoň částečně zlepšil, kdyby se vyměnili dlažební kostky podél tramvajové trati alespoň od křížení s ulicí Bubenská.

  Please sign in to vote.
 • odbočení Plzeňská -> Kováků

  Created by jbohac // 1 thread

  Dvojice ulic Plzeňská a Radlická poblíž jejich křížení na Smíchově tvoří neprostupnou bariéru pro cyklisty.

  Parkem Mrázovka vede lukrativní cyklistické stoupání, začínající v ulici Kováků a pokracující pěknou cykloobousměrkou v ulici Na Zatlance. Ulicí Kováků se taky dá objet velmi frekventovaná Radlická směrem k Ženským domovům a napojit se na stoupání v Ostrovského. Problém je, že do ulice Kováků se směrem od centra nedá na kole rozumně dostat.

  Jediná legální cesta vede silně zatíženými ulicemi Kartouzská->Radlická->Ostrovského->Kováků nebo Nádražní/Stroupežnického->Za Ženskými domovy->Radlická->Ostrovského->Kováků; zkrátka spolu s auty, velkým provozem, přes množství světel.

  Jedna možnost, kterou již leta nelegálně praktikuju, je levé odbočení přes koleje v ulici Plzeňská. Jedna z možností by tedy mohl být přechod sdružený s přejezdem pro cyklisty v tomto místě. Přechod pro chodce navíc chybí i na tomto rameni na křižovatce Radlická/Plzeňská, takže chodci by to jistě ocenili. Ale je mi jasné, že proti takové věci bude nesmiřitelný odpor dopravních optimalizátorů propustnosti pro auta - přechod by jistě musel být světelný.

  Další možnost by byla trojice opatření:

  1) legalizace levého odbočení Plzeňská -> Radlická směrem z centra
  2) legalizace odbočení a průjezdu do pěší zóny Radlická->Karla Engliše a
  3) úprava schodů v Karla Engliše. Je tam sice rampa na kočárky, ale ta je pro kolo vyloženě nevhodná se zatáčkou. Schody mají tak mírný sklon, že jdou na kole vyskákat nahoru i přes stupně, kdyby tam byl kus šikmé plochy, šlo by to bez problémů

  variantou bodu 1 by bylo rozšíření přechodu přes Radlickou o přejezd pro cyklisty, trasa by pak byla: Plzeňská->Stroupežnického->Karla Engliše->Kováků

  Bez jedné z variant bodu 1 se do Radlické v tomto směru dá dostat jen projetím Kartouzskou, což je na kole jen pro otrlé, a navíc ve vazbě od Palackého mostu dost zajížďka.

  Please sign in to vote.
 • Cykloobousměrka Bohdanečská Vinoř

  Created by xTonda // 1 thread

  Navrhuji zobousměrnění ulice Bohdanečská ve Vinoři pro cyklisty v úseku mezi Klenovskou a Mladoboleslavskou. Ulicí prochází cyklotrasa 8100 a průjezd je ve směru z Vinoře do Radonic nelegální. Legální průjezd znamená odbočit vlevo do Klenovské, pak vpravo do Chaltické, z Chaltické na kruhové křižovatce vpravo do Mladoboleslavské a konečně z Mladoboleslavské odbočení vlevo do Živanické. Levé odbočení z frekventované Mladoboleslavské je znamená buď blokovat provoz za sebou nebo být těsně objížděn zprava. Tato úprava by znamenala jak zlepšení bezpečnosti pro cyklisty tak omezení blokování motorové dopravy na Mladoboleslavské.

  Please sign in to vote.
 • Průjezd zakázán

  Created by Jenda // 0 threads

  Ulicí Na Truhlářce směrem nahoru je průjezd zakázán. Navrhuji doplnit dodatkovou tabulkou - mimo cyklisty. Určitě je pro všechny lepší, když pojedu nahoru tudy a ne ulicí V Holešovičkách.

  Please sign in to vote.
 • Havlíčkův Brod - Přibyslav

  Created by Zbynek // 1 thread

  Opuštěné těleso trati Havlíčkův Brod - Ždár nad Sázavou bylo mezi Přibyslaví a Žďárem využito pro cyklostezku. 

  Mezi Stříbrnými Horami a Přibyslaví je další souvislý úsek přerušený jen mlékárnou v Hesově, kterou jde snadno obejít po loukách.

  Havlíčkův Brod - Stříbrné Hory nevypadá průchodně.

  https://mapy.cz/s/netokonalo

  Please sign in to vote.
 • Žatec - Rakovník

  Created by Zbynek // 1 thread

  Dříve dvoukolejný úsek trati mezi Trnovany u Žatce a Milostínem na Rakovnicku má druhou kolej už dávno vytrhanou. Pozemek ve vlastnictví Správy Železnic. Místo pro cyklostezku jak vyšité.

  Please sign in to vote.
 • Nebezpečné ukončení cyklopruhu

  Created by Ondra K // 1 thread

  Nový cyklopruh na Modřanské končí před křížením s tramvajovým pásem v místě, kde se zároveň zužuje pruh pro auta. V situaci, kdy do tohoto místa přijede cyklista souběžně např. s autobusem, je cyklista v podstatě vytlačen mimo vozovku. Řešením by bylo vybudovat zde propojení se souběžnou cyklostezkou (nahradilo by také nedaleké improvizované odbočení po okraji tramvajových kolejí).

  Please sign in to vote.
 • Cykloobousměrky Za Valem; Pod Haltýřem

  Created by MartinŠ // 1 thread

  Pokud se chce člověk dostat podél Vídeňské mimo hustý provoz z Kunratic směrem na nemocnici Krč / Lhota / Kunratický les, dostává se do jednosměrkové pasti, která zde byla vytvořena, aby automobilová doprava neobjížděla Vídeňskou (při zácpách).

  Jak v ulici Za Valem, tak Pod Haltýřem je místa na průjezd lidí na kole dost. Dokonce by se sem i vešel obousměrný automobilový provoz. Proto by bylo ideální v obou zřízení cykloobousměrky, a to pouhým dodáním dodatkové tabulky. S intenzitami provozu ani s prostorovými nároky zde není problém. Jde o zónu 20, projíždí tudy pouze rezidenti.

  Please sign in to vote.
 • Matoucí značka

  Created by Jenda // 0 threads

  V tomto místě je značka zákaz vjezdu jízdních kol s dodatkovou tabulkou "po chodníku". Nechápu, co se mi snaží říct - že je zákaz vjezdu jízdních kol na chodník? To je snad automaticky. Nebo že je zákaz vjezdu na silnici a mám jet po chodníku?

  Please sign in to vote.
 • Cyklopruh Vyskočilova ve stoupání

  Created by muhl // 0 threads

  Poměrně příjemný cyklokoridor na Praze 4 tvořený ulicemi - V Zápolí-Vyskočilova-Olbrachtova-Jeremenkova má své problematické místo v úseku stoupání ulicí Vyskočilova směrem na Budějovickou spočívající v tom, že se tam v nejprudším úseku stoupání nachází připojovací pruh na silnici pro motorová vozidla (5. května). V nejhorším případě se vám tam tak na kole může přihodit, že vás netrpělivé auto předjede vybočením doleva, a následně vám hodí myšku směrem doprava, aby se dostalo do onoho připojovacího pruhu.

  Bylo by proto vhodné při nejbližší příležitosti nahradit nedostačující piktokoridor, co se tam nachází z dob minulých, ochranným cyklopruhem, který by mnou popsanou situaci řešil ve smyslu § 21 odst. 5 zákona o silničním provozu: ...musí odbočující řidič dát přednost vozidlům ve vyhrazeném jízdním pruhu a cyklistům v jízdním pruhu pro cyklisty.

  Please sign in to vote.
 • Závora u Máslovic

  Created by NightRider // 0 threads

  Páteřní cyklotrasa č. 7 (Praha - Drážďany) je dole pod Máslovicemi přehrazená závorou. Její účel nechápu: brání jenom příjezdu k hospodě, silnice po 10 metrech končí a dál vede na jednu stranu cyklostezka přehrazená sklopným patníkem, na druhou stranu pěšinka nesjízdná pro auta. Na kole se dá závora objet jedině přes bláto a kopřivy vedle, což je jednak nedůstojné, jednak kvůli šikmému nájezdu na vysokou hranu asfaltu i nebezpečné a kvůli zákazu vjezdu všech vozidel, který na závoře visí, navíc ještě nelegální. Jezdím tudy dvakrát týdně, na otevřenou závoru mívám štěstí cca dvakrát ročně, nezávisle na obsazenosti a provozní době hospody.

  Nejradši bych tu závoru úplně zrušil, ale jestli je z nějakého důvodu nezbytná, navrhuji nahradit ji sklopnými patníky v podobném stylu jako na navazující stezce směrem na Kralupy. Nebo třeba o metr zkrátit, aby mohlo projet kolo. Určitě to potěší všechny cyklisty, kteří hospodu živí.

  Please sign in to vote.

This map shows all issues, whether points, routes, or areas:

Spinner Please wait…
Back to top