Kritický stav povrchu cyklostezky u ulice Brněnské

Please sign in to vote.

Added by masta

Stav povrchu sdružené cyklostezky a chodníku podél ulice Brněnské je velmi špatný. Když už je stezka velice úzká, bylo by vhodné, aby alespoň povrch byl hoden západoevroského města 21. století.

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top