Chybějící úsek zpevněné cesty

Please sign in to vote.

Added by Zuzana Poláková

V místě od zastávky Nová Šárka chybí úsek zpevněné cesty, která by umožnila bezpečný a komfortní průjezd podél Evropská a propojení k navazujícím cyklotrasám

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top