Posunout začátek silnice pro motorová vozidla

Please sign in to vote.

Added by Jenda

Značka Silnice pro motorová vozidla je umístěna hned na začátku nájezdu (ještě v zatáčce, kde stejně její výhody nikdo nevyužije). Bylo by super posunout ji až za odbočku k benzínce/McDonaldu, aby se na uvedené dalo třeba taky dojet na kole.

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top