Things tagged 'leve_odboceni'

2 issues found for 'leve_odboceni':

 • Překonaní ulice V Olšinách u metra Strašnická

  Created by musketyr // 1 thread

  Ulice V Olšinách je v oblasti metra Strašnická oddělena travnatým pásem. Ačkoli ulice Starostrašnická již umožňuje vjezd kolům, ze směru z centra není možné z cyklopruhu nijak legálně a bezpečně odbočit Pohyb pěších je směřován do podchodu, který je z ulice V Olšinách na kole špatně dostupný a navíc je v něm zakázán. Stejný problém nastává v případě, když cyklista chce směřovat směrem ze Starostrašnické na jih např. ke Gutovce.

  Jako ideální řešení se zdá vybudovat přechod pro chodce kombinovaný s cyklopřejezdem. - ideálně bez světelné signalizace, pokud by se zároveň přesunulo rozšíření na dva pruhy až za nově vybudovaný přechod. Zároveň by měla být legalizována jízda na kole ve východní části prostranství okolo vestibulu metra. 

  Please sign in to vote.
 • Odbočení z Badeniho do Letenských sadů

  Created by Petr Dlouhý // 1 thread

  Když se cyklista potřebuje dostat do Letenských sadů z ulice Pelléova, tak zde neexistuje žádná bezproblémová možnost jak to udělat.

  Ideální by bylo zkomfortnit možnost levého odbočení z ulice Badeniho do propojky X159. Bylo by vhodné místo odbočení jasně označit, zřídit zde vyčkávací místo vpravo u chodníku a snížit obrubu v místě ústí propojky.

  Please sign in to vote.

2 threads found for 'leve_odboceni':

No library items found for 'leve_odboceni'.

No planning applications found for 'leve_odboceni'.

Spinner Please wait…
Back to top