Dva zpomalovací prahy u Cyklovny

Please sign in to vote.

Added by Martinson

U stánku Cyklovna jsou umístěny dva zpomalovací prahy za sebou. Kombinace dvou různě vysokých prahů takto blízko sebe je nebezpečná pro děti a nezkušené jezdce.
Pokud to mělo zpomalit rychlé jezdce, tak je to stejně nefunkční. Pro rychlé jezdce na mtb vůbec nefunguje,  gravel bike mírně omezuje. Jedině na silničním kole už to nejde přeskočit.
Viděl jsem zde několikrát nepříjemné kolizní situace. Navrhuji zpomalovací prahy odstranit, nebo ponechat pouze nízký. 

Nechápu obecně používání automobilových zpomalovacích prahů na cyklostezkách. Rychlé jezdce neomezují, pomalé a nezkušené ohrožují.  

Deadline

January 28th, 2022 16:00

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top