Issues

This section lists issues - problems on the street network and related matters.

Issues always relate to some geographical location, whether very local or perhaps city-wide.

You can create a new issue using the button on the right.

Listed issues, most recent first:

 • Cykloobousměrka Dejvická - východ

  Created by Vratislav // 1 thread

  Východní část Dejvické ulice nebyla zobousměněna pro kola při zřizování zón placeného stání v roce 2016 z důvodu nemožnosti realizace cykloobousměrky podle stávajících TP 179. Nová TP 179 platná od 1. 6. 2017 pravděpodobně zřízení cykloobousměrky umožňují.

  Please sign in to vote.
 • Louže na A2 nad Těšnovským tunelem

  Created by vlákno // 1 thread

  Úsek dlouhý něco přes 300 metrů, po každém dešti se na něm tvoří mnoho louží přes celou šířku cyklostezky, louže na západní straně u lávky přes nábřeží Ludvíka Svobody zasahuje i celý chodník, takže chodci si vyšlapali pěšinu v trávě okolo.
  Problém trvá mnoho let a postupně se zhoršuje.

  Please sign in to vote.
 • Do Drobného kopce bezpečně

  Created by Marek Lahoda // 1 thread

  V současnosti pro cyklodopravu neexistuje prakticky žádné kvalitní tangenciální propojení mezi SZ a SV města Brna (z Veveří směrem na Černá Pole). Návrh stezky pro chodce s povoleným vjezdem jízdních kol je jednou z částí nejpřímější a zároveň i nejrychlejší a nejlogičtější trasy, která je již v současné době lidmi na kole hojně využívána (viz příloha: screenshot heatmapy = zaznamenaná intenzita jízd na kole).

  Cílem projektu je umožnit lidem na kole bezpečné zdolání pozvolného, ale dlouhého stoupání z Veveří směrem na Černá Pole v přímé trase po ulici Drobného mezi zastávkami MHD Zimní stadion a Lesnická. Nyní zde na kole lze jet podle předpisů pouze po frekventované čtyřproudové komunikaci, kde jezdí velké množství trolejbusů a aut. Mnozí řidiči automobilů často jezdí rychleji než 70 km/h, přestože je zde rychlost omezena na 50 km/h. Při srovnání s rychlostí člověka jedoucího na kole do kopce (cca 10–15 km/h) se jedná o významný rizikový faktor.

  Návrh projektu má za cíl zlegalizování vjezdu kol na již existující chodník, který je chodci využíván jen minimálně. Prakticky zde všichni na kole jezdí již dnes, jelikož jde bezpochyby o aktuálně nejbezpečnější variantu. V základní variantě návrhu se jedná pouze o osazení čtyř dopravních značek (cca 1–2 000 Kč/kus). Rozšířená varianta zahrnuje řešení všech napojení na tento úsek – tj. v dolní části od parku Lužánky a ulice Sportovní přes sdružené přechody-přejezdy a v horní části vytvoření sjezdu z chodníku do hlavního dopravního prostoru na nové čekací boxy před křižovatkou s ulicemi Gen. Píky a Lesnickou.

  Řešení pomocí stezky pro chodce s povoleným vjezdem jízdních kol je zvoleno proto, aby bylo možné bezpečně využít chodník jak pěšky, tak i na kole. Pro cestu z kopce, při které je rychlost kola téměř shodná s rychlostí motorových vozidel, tak totiž bude i nadále možné užít silnice a nebude tak ohrožena bezpečnost chodců na chodníku, ani komplikován průjezd křižovatkami a snížen komfort průjezdu po této komunikaci.

  Projekt je prospěšný jak pro lidi na kole, kteří budou moci pro cestu do kopce legálně využít existující bezpečnou infrastrukturu (jinak málo využívaný chodník), tak i pro řidiče motorových vozidel, zejména trolejbusy MHD.

  pozn.: Návrh byl podán také do Participativního rozpočtu města Brna, na přiloženém odkazu na web "Dáme na Vás" je možné jej svým hlasováním podpořit. Díky :-)

  Please sign in to vote.
 • Propojení ze Svitavské cyklostezky na ulici Porážka

  V současnosti se nachází na východním konci ulice Porážka zamčená brána, která ovšem neuzavírá žádný areál, pouze znemožňuje průchod mezi touto ulicí a nábřežím řeky Svitavy. Jde o pozůstatek z doby, kdy celý areál byl uzavřený. Ulice Porážka navazuje na kancelářský komplex CTP v areálu bývalých jatek a škrobáren. Podél nábřeží Svitavy vede páteřní cyklostezka „Svitavská“ - jedna z nejvýznamnější cyklostezek v Brně a železniční vlečka obsluhující přilehlé průmyslové podniky se sporadickým provozem nákladní dopravy. Kvůli zavřené bráně je nutné oblast obcházet přes ulici Hladíkova, což je značně nepříjemné vzhledem k vysoké intenzitě provozu na ulici Hladíkova, pro cyklisty je rovněž jízda po ulici Hladíkova nebezpečná.

  Propojení by umožnilo bezpečný průjezd ze svitavské cyklostezky a z Černovic do kancelářského komplexu CTP a také snadnější průjezd od jihu směrem na ulici Mlýnskou a Křenovou mimo chybějící přejezd přes Hladíkovu.

  Návrh byl podán tak na stránce města Brna "Dáme na Vás", je možné hlasovat na přiloženém odkazu.

  Please sign in to vote.
 • Cykolozóny, smíšené cyklopruhy a cyklochodníky pro Olomouc

  Created by Racek (Vladislav Raclavský) // 1 thread

  Ahoj všichni, před zítřejším opětovným projednáním analytické části "Plánu udržitelené městské mobility" (viz https://www.facebook.com/spokojenaolomouc/) jsem se VYPROVOKOVAL k následujícímu:

  Novela zákona dává možnost zřizovat cyklozóny (cykloulice), pruhy pro cyklisty mohou zužovat pruh pro automobily nad rámec dřívější normy, a na vybrané chodníky lze umožnit vjezd cyklistům.

  VYUŽIJEME TUHLE ŠANCI?

  Otevírá se možnost propojit stávající cyklostezky tam, kde to pořád z důvodů norem nebo jiných překážek nešlo, nebo to bylo drahé. Proto jsem dodělal svůj dřívější PRACOVNÍ návrh nových cyklozón, cyklopruhů a cyklochodníků pro Olomouc a zvu každého k diskusi o jednotlivých navržených řešeních. Komentovat je možné pod tímto textem, nebo v rámci projednávání Plánu udržitelné městské mobility, nebo mi poslat mail na rac@volny.cz.

  Návrh je možné stáhnout ve formátu PDF zde:

  https://drive.google.com/file/d/0B4B-mXamDcENbnBzNDdwckVESms/view?usp=sharing

  V Olomouci 7.6.2017

  Vladislav Raclavský, https://www.facebook.com/olkolari/

  P.S. Cykloulice = výrazně označená zóna pro cyklisty, kde není povinnost jezdit na kole při pravém okraji a auta musejí svoji rychlost a pohyb přizpůsobit cyklistům (podobně jako v pěší zóně chodcům).

  Cyklopruh smíšený - na ulici je málo místa pro samostatný pruh pro auta a pro cyklisty. Šmíšený cyklopruh ukrojí z pruhu pro auta, má čárkovanou hranici. Auta (hlavně osobní) se vejdou do zbylého pruhu a nutí je to jet pomaleji a ohleduplněji. Náklaďáky mohou jet pravým kolem v cyklopruhu (čára je přerušovaná), ale psychologicky je to taky nutí k ohleduplnosti.

  Cyklochodník - v kritickém místě může být jízda po chodníku jediným rozumným řešením, ale chodník není dost široký, aby se z něj dala udělat stezka pro cyklisty a chodce. Vyznačí se možnost vjezdu kol, cyklista nejen že nesmí ohrozit, ale ani omezit chodce - chová se podobně jako auto v pěší zóně, je host, ale může rozumným stylem ohleduplně projet.

  Jednotlivé návrhy řešení v mapě budu ještě doplňovat vysvětlením nebo upravovat podle diskuse, pokud tato změní můj názor. PROTO PROSÍM DISKUTUJTE A ŠIŘTE.

  Please sign in to vote.
 • Lávka podél nového mostu nad Svitavou

  Created by Eifel // 2 threads

  V Brně se připravuje nový most nad Svitavou a Tomkovým náměstím a železnicí mezi husovickým a budoucím vinohradským tunelem. Navrhujeme, aby na na mostu byla zavěšena lávka pro cyklisty. V kombinaci s cyklotrasou do Lesné a cyklotrasou přes Maloměřice do Vinohrad a do Černých polí a do Líšně by pomohla zkvalitnit cyklodopravu na neuralgickém a komplikovaném místě. U Vídně je nový most přes Dunaj, není tam tak intenzivní cyklodoprava jako v této oblasti a mají lávky pro cyklisty zavěšeny na obou stranách mostu. Máme nižší životní úroveň, spokojíme se i s jednou lávkou.

  Please sign in to vote.
 • Cyklostezka podél nové tramvaje od Stránské skály do Líšně.

  Created by Eifel // 1 thread

  V Brně se připravovuje nová tramvajová linka po trase staré železnice. Navrhujeme, aby by se do koridoru vešla spolu s kolejemi i cyklostezka. Je to tak ideální trasa z Brna do Líšně (ale dalo by se jet i přes Zetor do Vinohrad), že by bylo škoda ji neudělat. Několikrát za týden podél bývalých kolejí jezdím na kole a oproti silnici Slatina - Líšeň nebo Juliánov-Líšeň je cesta pohlazením po duši a po svalech.

  Ideální by bylo mít tam i pěší a třeba vozíčkářskou trasu ze zástavby v Juliánově, Slatině do Líšna a zpět. Jednal jsem v minulosti se správcem pozemku, Technickým muzeem, o pronájmu celé trasy a začal jsem ji čistit, ale je to nad síly amatérského jednotlivce s dalšími povinnostmi a zájmy. Nicméně za 5 let budu v důchodu a pokud by prostor měl mít něco jako částečnou parkovou úpravu, budu pomáhat s údržbou.

  Please sign in to vote.
 • Rampy pro kola v nádražním podchodu

  Created by kolda // 1 thread

  Na vlakovém nádraží v podchodu na nástupiště citelně chybí na všech schodištích rampy pro kola (a ideálně i pro kočárky). Schodiště jsou široká a pro nájezdy by se místo jistě našlo. Pokud jdete na vlak s kolem, které je ještě třeba zatíženo brašnami, příchod na nástupiště je velmi obtížný. Přitom by stačilo tak málo..... - třeba pro začátek alespoň kovové žlábky "U" pevně přichycené na schodiště anebo jednoduché prkno. Cyklisté by byli velmi vděční.
  Jak by to mohlo ideálně vypadat je dobře vidět na přiložené fotografii z 3D pohledu z "MAPY.CZ" - nadchod u Doubravic. Zdejší schodiště je dle mého názoru užší než schodiště z nádražního podchodu na nástupiště.

  Please sign in to vote.
 • Cyklostezka Příbram - Podlesí

  Created by Ondřej Žďánský // 1 thread

  Cesta Příbram - Podlesí je hojně využívána jak cyklisty, tak pěšími. Zároveň je tato cesta (ulice K Podlesí, kolem ČSAD) celkem frekventovaná automobilovou dopravou. Myslím, že chybí napojení centra Příbrami, vlakového a autobusového nádraží na cyklostesku č.302 a dále do Brd.
  Tato cyklostezka by mohla vést od vlakového nádraží po bývalé vlečce a následně ulicí K Podlesí. (bohužel se mi to nedaří zakreslit do mapy zde na webu).

  Please sign in to vote.
 • Nebezpečný přejezd přes vlečku u Vysočanské pekárny Odkolek v Praze 9

  Created by Romanoj // 2 threads

  Dobrý den,
  jakožto registrovaný účastník akce „Do práce na kole 2017“ a praxí ověřenou zkušeností (viz následující text) bych Vás chtěl upozornit na z mého pohledu nebezpečný úsek pro cyklisty, který je součástí značené cyklostezky v hlavním městě Praze, konkrétně pak v ul. Ke Klíčovu v Praze 9 Vysočanech. Jedná se o přejezd přes dva páry železničních kolejí vlečky, která je součástí pozemní komunikace ul. Ke Klíčovu v místech před Vysočanskou pekárnou Odkolek. Tento přejezd vlečky vnímám jako nebezpečný pro cyklisty proto, neboť koleje této železniční vlečky pozemní komunikaci protínají v tupém (z druhé strany ostrém) úhlu a místo mezi kolejnicemi je o cca 5 cm pod úrovní pozemní komunikace ul. Ke Klíčovu v Praze 9. Z vlastní zkušenosti vím, že většina přejezdů železničních tratí na silnicích všech tříd jsou mezi kolejnicemi dorovnány gumovými platy (starší přejezdy pak dřevěnou plochou) do úrovně silnice, která je protíná. V tomto případě tomu tak není. Předmětné místo svoji nebezpečnost pro cyklisty zvyšuje v době, kdy se teplota pohybuje kolem 0 st. C a méně (konkrétně pak ráno kolem půl sedmé dne 10. 5.2017) anebo za (po) deštivé(m)ho [vlhké(m)ho] počasí (konkrétně pak ráno kolem půl sedmé dne 24. 5.2017). Přestože jsem problémové místo znal a rychlost jsem přizpůsobil stavu a povaze vozovky, v obou případech jsem nepříjemnému pádu z kola a poranění kolene, kyčelního kloubu, lokte a ramene zabránit nedokázal. Ve druhém případě, vzhledem k rozsahu způsobeného zranění jsem byl nucen z pokynu ošetřujícího lékaře účast v akci „Do práce na kole 2017“ ukončit.

  Doufám, že další cyklisty ochráním před nepříjemnými následky, které jsem si sám prožil.

  Sportu zdar a cyklistickému obzvlášť,

  Romanoj


  http://prahamhd.vhd.cz/Draha/vysocany.htm

  Please sign in to vote.
 • Obousměrné cyklopropojení Gorkého

  Created by Jolana Rumanová // 4 threads

  Ulice Gorkého je směrem od Veveří průjezdná jen do poloviny. Přitom v druhé půlce ulice je široký chodník, kam by se vešla cyklo+pěší zóna jako je třeba na Botanické.

  Please sign in to vote.
 • Baarovo nábřeží-chybějící rozhledové zrcadlo

  Navrhuji cyklostezce na Baarově nábřeží v Brně doplnit rozhledové zrcadlo. Stezka je vedena po pravým úhlem a přilehlé keře znemožňují rozhled. Trasa je frekventovaná v obou směrech, což při stávající situaci nutí cyklistu zpomalit, až zastavit, a až poté pokračovat v cestě. Myslím, že rozhledové zrcadlo umístěné poblíž lípy by místu velice pomohlo a ubylo by dopravních kolizí!

  Please sign in to vote.
 • Obousmerka Lupacova

  Created by AdamNaPiku // 2 threads

  Pri sjezdu z krizovatky Ondrickova/Taboritska smerem dolu se da Lupacova projet jednosmerkou. V opacnem smeru musi cykliste objizdet cely blok (coz neni takovy problem) a hlavne cesta vede po kocicich hlavach. Lupacova, v useku kde je jednosmerna, je dostatecne siroka, navic uprostred sidli policie, takze tam vsichni jezdi ukaznene. Pokud by cykliste mohli projizdet obema smery, cesta od Vitkovskeho tunelu nahoru na Jirak by byla mnohem prijemenejsi.

  Please sign in to vote.
 • Chybějící kus cyklostezky - Černovická terasa

  Chybí propojení cyklostezky vedoucí na Černovické Terase (ul. Vlastimila Pecha, průmyslová zóna Slatina) se sítí cyklotras směrem Svitava - Komárov - Svratka. Trasování stezky X144 kolem AAA Auto po ul. Olomoucké je nebezpečné, pro cyklisty i pro chodce.

  Přes pole vede ilegální stezka (jak jsem zaznačil do mapy). V příloze snímek katastrální mapy - nadpoloviční část pozemků vlastní město Brno. Chtělo by to stezku legalizovat, aby nám ji každý podzim nerozorali...

  Please sign in to vote.
 • zákaz vjezdu

  Created by Vrze // 1 thread

  Ve vyznačené oblasti, je zákaz vjezdu ve směru z ulice Rokycanova na Rooseveltova.
  Přitom z na ulici Rooseveltova začíná cyklostezka a vybízí, aby cyklista nejel po hlavní silnici, ale jel zadní částí, kde není provoz.
  Navrhuji v této ulici Jakoubka ze Stříbra povolit cyklistům průjezd v obou směrech.

  Please sign in to vote.
 • Kořeny stromů ničí stezku

  Created by Vrze // 1 thread

  Navrhuji prosekání kořenů stromů ve vyznačené oblasti cyklostezky.
  Kořeny stromů se rok od roku dostávají více pod stezku a ničí ji. Jelikož stezky v ČR nejsou nejlevnější a určitě nikdo nebude chtít financovat novou renovaci, dávám tento podnět.
  V této oblasti je spoustu dalších stromů, které jsou dál o cesty a nebudou ji ničit.

  Please sign in to vote.
 • Cyklistický přejezd a přechod v Brně před Antroposem

  Created by Eva K // 3 threads

  V Brně autobusová / trolejbusová zastávka Antropos ve směru k Mendlovu náměstí je umístěna příliš blízko sdruženému přechodu /cyklistickému přejezdu se světelnou signalizací. Dlouhé kloubové trolejbusy, kterých zde jezdí většina (alespoň v ranní špičce) při zastavení v uvedené zastávce zadní částí vozu blokují nejméně polovinu šířky cyklopřejezdu – tedy vlastně na něm stojí a tím porušují dopravní předpisy – každodenně a opakovaně. A pokud v takové situaci mají chodci / cyklisté zelenou, musejí cyklisté vjíždět na „zebru“ – a tím i oni nechtěně porušují dopravní předpisy. A navíc spěchající chodci ("honem, dokud je zelená")vybíhají zpoza stojícího trolejbusu přímo pod kola cyklistům – opakovaně jsem byla svědkyní takových kolizí. A ještě navíc: někdy se stane, že za stojící trolejbus dojede další vozidlo, vjede na přechod a tam zastaví, místo aby počkalo před přechodem, než první vozidlo odjede. Pak mezi oběma vozidly zůstane na přechodu jen úzká škvíra, kterou se oběma směry prodírají chodci a cyklisté jsou zcela bez šance.
  Zastávka Antropos by se měla posunout o pár metrů dál směrem k Mendlovu náměstí, třeba na místo bývalého přechodu před Antroposem. Technicky by to bylo jednoduché, jen postavit sloupek a přešroubovat cedule se značkou a jízdními řády, žádné jiné technické zařízení na té zastávce není. Vyřešilo by se tím dost problémů.
  Už vloni jsem psala do DPMB stížnost i s tímto návrhem, ale na návrh vůbec nereagovali.

  Please sign in to vote.
 • Najezd na mustek pred Rokytku

  Created by klinger // 1 thread

  There is an high step when entering/leaving bridge over the Rokytka rivulet. Cyclists have to slow down rapidly or completely stop and step off the bicycle to safely cross this bridge edge. It would be great to create some smoother enter/exit edge to provide more comfort and safe bicycle route.

  Please sign in to vote.
 • Spojení Fifejd s centrem Ostravy

  Created by PM // 1 thread

  Chybí pohodlné a rychlé spojení sídliště Fifejdy s centrem města pro cyklisty, in-line bruslaře i rodiče s kočárkem.
  Ze sídliště Fifejdy není možné dojet do centra bez použití frekventovaných cest přes křižovatku Hornopolní x Českobratrská.
  Ideální by bylo zprůjezdnit lávku nad železniční tratí mezi ulicemi Cihelní a Bieblova, která v současné době nemá ani schodiště přizpůsobené pro vyvezení kola / kočárku. Problém by vyřešila nájezdová rampa z obou stran lávky, čímž by vzniklo pohodlné a rychlé spojení mezi oblastí pivovaru a Komenského sady.

  Please sign in to vote.
 • Cyhbějící přejezd pro cyklisty u Bystrovan

  Created by Vlasta Olomouc // 1 thread

  Na cyklostezce z Olomouce do Bystrovan, před obcí Bystrovany překonávají cyklisté hlavní silnici. Na hlavní silnici je sice značka Pozor Cyklisti, ale na silnici chybí vodorovné značení přejezdu pro cyklisty. Toto značení by velice pomohlo zvýšit bezpečnost, protože by upozornilo řidiče vozidel, kde přesně může cyklista vyjet. Tato stezka je velice frekventovaná a často vidím přejíšdět cyklisty s auty v zádech jako na přiložené fotce.

  Please sign in to vote.

This map shows all issues, whether points, routes, or areas:

Spinner Please wait…
Back to top