Things tagged 'blato'

5 issues found for 'blato':

 • Cyklostezka za ulicí Odlehlá spojující Krejcárek a Třešňovku

  Created by Saljack // 2 threads

  Spojení z Krejcárku, kde končí cyklostezka z Hlavního nádraží přes Žižkov a hlavní cyklotrasou 1 v Třenovce resp. ulici Pod Šancemi je nyní dost problematické. Povrch není zpevněný a většinu roku je zde bláto, takže zde nelze bezpečně na kole projet. Vybudováním zpevněné cesty by kromě cyklistů těžili i chodci zároveň by se tím násobně zvětšila délka městské cyklostezky. Přineslo by také alternativní spojení z Vítkova bez jízdy po silnici. Pozemky pod cyklostezkou patří Praze. Navrhovaná trasa navíc nikde neobsahuje velké stoupání narozdíl od propojení na Pražačku, kde je stoupání značné. Již nyní zde jezdí značná část cyklistů a jistě by přispěla cyklodopravě v Nových Vysočanech mnohem více než vyznačené ochranné cyklopruhy na Novovysočanské.

  Please sign in to vote.
 • Bělovský jez - přejezd mostu

  Created by JP // 1 thread

  Páteřní cyklotrasa podél Moravy má na severním vjezdu do Otrokovic bídné místo, protože nebyl dořešen přejezd Bělovského jezu.

  Od Kroměříže je cyklostezka ukončena před vjezdem na mostek přes náhon k vodní elektrárně a zábradlí tohoto mostku je ostré a přímo "na ráně", tak se jen obávám, kdy se na něj někdo napíchne. Na samotném mostku je značka "vstup zakázán". To by souhlasilo s tím, že na mapách je cyklotrasa vedena polní cestou vedle tohoto náhonu, ale tato polní cesta je u vjezdu zasypána hromadou kamení, aby tudy nikdo nejezdil, takže se jezdí přes mostek.

  Z druhé strany je mostek také označen zákazem vstupu a navíc zákazem vjezdu mimo vozidel Povodí Moravy, takže si cyklisto vyber: zákazem vjezdu nebo přes hromadu kamení? Plocha před mostkem není zpevněná, takže se po dešti jezdí blátem a kalužemi. Samotný nájezd na mostek má ostrý práh a nejmenší schodek je samozřejmě v místě, kde se musí obkličkovat dvě hluboké kaluže.

  Tato dálková cyklostezka je chloubou kraje a je hojně využívána, tak doufám, že se toto politováníhodné místo podaří brzy opravit.

  Please sign in to vote.
 • Zpevnění stezky

  Created by skvedo // 0 threads

  Horní část stezky od nákupního centra Královo pole k zastávce Bieblova není zpevněna. Po dešti vždy trvá asi 14 dní než rozumně uschne. Bláto je zde lepivé a nepříjemné jak pro cyklisty, tak pěší.

  Bylo by vhodné stezku zpevnit navezením štěrku a udusáním stejně jako je provedena spodní část.

  V žádném případě zde neasfaltovat či betonovat.

  Please sign in to vote.
 • Přírodní park Smetanka

  Created by Honza // 1 thread

  Dané místo už je v mapě prahounakole vyznačeno jako problematické včetně fotky. Po každém menším dešti je místo těžko průjezdné zejména s vozíčkem či s dětmi. Nenákladná úprava by výrazně zlepšila průjezdnost. Z mého pohledu se jedná o klíčovou oblast pro malé děti nebo méně zdatné cyklisty. A25 zde navazuje přes A43 na vysočanskou stezku A26 a má návaznost do Dolních Počernic a Klánovic. Opačným směrem pak vede podél Rokytky a Vltavy až do Řeže prakticky po rovině.

  Kdysi jsem zaslechl o plánech na pokračování vysočanské stezky (A26 a A43) a úpravě panelového povrchu a dalším trasování ke kyjskému rybníku (A25+X1). Nejsem schopen dohledat aktuální informace o tomto záměru.

  Please sign in to vote.

5 threads found for 'blato':

No library items found for 'blato'.

No planning applications found for 'blato'.

Spinner Please wait…
Back to top