Legalizace/cyklostezka U Plynárny

Please sign in to vote.

Added by MartinŠ

Bylo by dobré legalizovat/zcyklostezkovat tento úsek chodníku, po kterém vede návrh cyklotrasy A32. Vytvořilo by se tak legální řešení trasy, kde by cyklista na vzdálenost 1,4 km nemusel do vozovky (od Bauhausu až sem).

Chodník je málo frekventovaný, oproti trasování na vozovce řádově bezpečnější.

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top