Zpřístupnit co nejdříve ulici Buriánkova (A2 - Rohanské nábř./Za Invalidovnou)

Please sign in to vote.

Added by Ondřej Burkert

A2 chybí napojení z A2 do Karlína na úrovni Invalidovny. Momentálně je na místě vyšlapaná cesta, která je při děšti řádně zabahněná. Navíc končí na chodníku na křižovatce Za Invalidovnou - Rohanské nábřeží, kde cyklista musí použít přechodu pro chodce. Ideální by bylo umožnit cyklistům při cestě z Karlína projet světelnou křižovatku rovně - tedy posunout betonové zábrany, aby se umožnil průjezd kolům. A dále vybudovat propojku na A2. V případě výhledové výstavby na pozemku, by mohla být i štěrková, zpevněná cesta, nebo rovnou definitivní řešení s osvětlením a zámkovou dlažbou, jako je u na A2 u Rokytky.

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top