Permanentní louže Štorchova

Please sign in to vote.

Added by Matej

Na označeném místě téměř neustále stojí voda. Jedná se totiž o proláklinu, která postrádá odtokový kanál. Problém ještě zhoršuje vedle stojící vysokotlaký čistič aut. Louži se v už tak relativně úzkém prostoru snaží vyhnout chodci i cyklisti, což vede k mnoha konflikním situacím.

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top